Відмінності між версіями «Портфоліо з навчальної теми "Опрацювання мультимедійних даних"»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
(Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети)
(Тренери)
 
(Не показані 32 проміжні версії цього користувача)
Рядок 12: Рядок 12:
  
 
=План вивчення теми (вставити файл)=
 
=План вивчення теми (вставити файл)=
 +
 +
[https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEejVjQUVvMjJWTjQ/view?usp=sharing План вивчення теми]
 +
 +
[https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEcDVkcWJRWjRSM0E/view?usp=sharing План впровадження проекту]
  
 
=Оцінювання (стислий опис і інструменти)=
 
=Оцінювання (стислий опис і інструменти)=
 +
Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEcnRxcGNBcmg0V1k/view?usp=sharing Презентація] а також таблицю для визначення рівня знань учнів щодо форматів аудіо та відеофайлів ([https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEQjdTdURUaGhhd1U/view?usp=sharing Таблиця З-Х-Д])та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнююють при цьому [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEZXh4aWotU0NNX2s/view?usp=sharing Контрольний список для оцінки веб сайтів]. Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQENmFZYnRiYXplZHM/view?usp=sharing Форму оцінювання виконання групового завдання], призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEakJOM0VuSnQ2ZVU/view?usp=sharing Форми оцінювання блогу]. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями Вікі-сайтів, вчителем створено спеціальну [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEbTZVTGU4TXM1c1U/view?usp=sharing Форму оцінювання Вікі-сайтів]. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEOFdQNFFyQTdWbkU/view?usp=sharing Контрольного списку для вікі-сайту] і [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEUFdnT0o2WjdiX2c/view?usp=sharing Контрольного списку для блогу].
 +
 +
 +
[https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEdlVMWHRCTnhTY0U/view?usp=sharing Форма для оцінювання обраних стандартів, програм та сформульованих навчальних цілей]
 +
 +
[https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEV3pqVmlyUk9MOTA/view?usp=sharing Форма самоспрямування у навчанні]
  
 
=Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)=
 
=Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)=
 +
До початку навчання за темою «Опрацювання мультимедійних даних» потрібно: Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру ([https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQER1Yxa0VrX05fRWs/view?usp=sharing Брошура]) з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEcnRxcGNBcmg0V1k/view?usp=sharing Презентація].
 +
 +
[[Файл:Brosh(1).jpg|мини|300px|справа]]
 +
[[Файл:Brosh(2).jpg|мини|300px|справа]]
 +
 +
'''Тиждень 1.'''
 +
 +
На початку ставимо перед учнями Ключове питання: Як створити відео привітання ? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про стратегії створення та обробки відео засобами сучасного програмного забезпечення. Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEcnRxcGNBcmg0V1k/view?usp=sharing презентацією вчителя], після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань: - З чого розпочати створення відеокліпу? - Як застосувати цікаві відеоефекти для вашого відеокліпу? Учні об’єднуються у групи по 5-6чол і визначаються із назвою груп, девізом, напрямками дослідження:
 +
 +
• Режисери
 +
 +
• Оператори
 +
 +
• Техніки
 +
 +
Для того, щоб учнів згрупувати і зробити справжньою командою вчитель пропонує створити візитку кожної групи і свій блог.
 +
 +
Вчитель проводить роботу з батьками учнів і самими учнями щодо ознайомлення їх з розміщенням інформації в мережі Інтернет з подальшим отриманням від них відповідних дозволів.
 +
 +
Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в "[https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEX0JoOXFBZFJkdFk/view?usp=sharing КАРТУ УСПІШНОСТІ КОМАНД]". З цією ж метою створено списки рекомендованих джерел інформації: список друкованих джерел, сайти для співпраці, список рекомендованих джерел до використання. Для того, щоб налаштувати учнів на роботу, вчитель пропонує заповнити їм [https://www.mindmeister.com/541717024/_ карту знань].
 +
 +
'''Тиждень 2.'''
 +
 +
Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:
 +
 +
Завдання для групи «Режисери»:
 +
 +
- проаналізувати різні програми для обробки аудіо- та відео (їх переваги та недоліки);
 +
 +
- визначити основні формати аудіо- та відеофайлів.
 +
 +
Завдання для групи «Оператори»:
 +
 +
- проаналізувати різні означення поняття – мультимедійне обладнання;
 +
 +
- визначити основні формати аудіо- та відео файлів. Створюють Вікі-статтю групи «Оператори» в проекті «Кристальний звук!»
 +
 +
Завдання для групи «Техніки»:
 +
 +
- проналізувати різні означення поняття «мультимедійні дані» та визначити основні складові мультимедійних даних та їх джерела;
 +
 +
- проаналізували, які аудіо- та відеоформати файлів підтримують стандартні програвачі ОС Windows, Windows Media Player.
 +
 +
'''Тиждень 3.'''
 +
 +
На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження
 +
 +
- група «Режисери» має скласти анкету і провести опитування у вчительському колективі щодо збору інформації про використання мультимедійних пристроїв вчителями. Проаналізувати результати за допомогою діаграм.
 +
 +
- група «Оператори» має скласти анкету і провести опитування в класному колективі щодо збору інформації про моделі телефонів, які наявні в учнів класу. Проналізувати результати за допомогою діаграм.
 +
 +
- група «Техніки» має скласти анкету і провести анкетування між учнями школи щодо інформації про те, які програми вони знають і можливо вже використовують для обробки відео. Проаналізувати результати за допомогою діаграми ([https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQERGRsa1M4WEYyOW8/view?usp=sharing Діаграма])
 +
 +
Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника (опитувальник для тестування) для перевірки рівня знань учнів.
 +
 +
Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблений для них оцінювальний документ Оцінювання виконання групового завдання тощо.
 +
 +
Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEakJOM0VuSnQ2ZVU/view?usp=sharing Форму оцінювання блогу], [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEVHZhcjhYamxKVVU/view?usp=sharing Форму оцінювання презентації] та [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEbTZVTGU4TXM1c1U/view?usp=sharing Форму оцінювання Вікі-сайтів]. Для формування самоспрямування у навчанні учні періодично перевіряють себе за такими документами: [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEMWhVZmhEOU9jRVk/view?usp=sharing Контрольний список з керівництва власним навчанням], [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEY3lnUUhGeTBFWUk/view?usp=sharing Контрольний список самоспрямування у навчанні], а також [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQENmFZYnRiYXplZHM/view?usp=sharing оцінювання виконання групового завдання].
 +
 +
'''Тиждень 4.'''
 +
 +
На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:
 +
 +
- група «Режисери» має розробити сценарій відеопривітань та самі відео серії «З Днем Матері», що складаються з кількох відеозаписів, синхронізувати відеоряд з аудіорядом, налаштувати часові параметри аудіо- та відеоряду, додати до відеокліпу відеоефекти та налаштувати переходи між його фрагментами; кліп завантажити на веб-вузол Fasebook;
 +
 +
- група «Оператори» має розробити сценарій відеопривітань та самі відео серії «З Днем Перемоги!», що складаються з кількох відеозаписів, синхронізувати відеоряд з аудіорядом, налаштувати часові параметри аудіо- та відеоряду, додати до відеокліпу відеоефекти та налаштувати переходи між його фрагментами; кліп завантажити на веб-вузол на веб-вузол www.youtube.
 +
 +
- група «Техніки» має розробити сценарій відеопривітань та самі відео серії «З 8 березня, любі жінки», що складаються з кількох відеозаписів, синхронізувати відеоряд з аудіорядом, налаштувати часові параметри аудіо- та відеоряду, додати до відеокліпу відеоефекти та налаштувати переходи між його фрагментами; кліп завантажити на веб-вузол на веб-вузол YouTube. Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQETl9FOExwTHFTNDA/view?usp=sharing Оцінювання відео], [https://drive.google.com/file/d/0B040HpYNOiQEakJOM0VuSnQ2ZVU/view?usp=sharing Оцінювання блогу]. Результати діяльності будуть представлені на підсумковому шкільному кінофестивалі – «Кристальний звук!», на який планується запросити батьків та вчителів.
  
 
=Відомості про автора=
 
=Відомості про автора=
 
==Ім'я, прізвище==
 
==Ім'я, прізвище==
 
+
[[Користувач:byh_ab|Бих Андрій Богданович]]
  
 
==Фах, навчальний предмет==
 
==Фах, навчальний предмет==
 
+
Інформатика
  
 
==Навчальний заклад==
 
==Навчальний заклад==
 +
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  
 
==Місто\село, район, область==
 
==Місто\село, район, область==
 +
м.Тернопіль
  
 
==Контактні дані==
 
==Контактні дані==
 +
byh_ab@fizmat.tnpu.edu.ua
 +
 +
vk.com/id56800561
  
 
=Відомості про тренінг=
 
=Відомості про тренінг=
Рядок 34: Рядок 117:
  
 
==Дати проведення тренінгу==
 
==Дати проведення тренінгу==
 
+
Вересень-жовтень 2015 року
  
 
==Місце проведення тренінгу==
 
==Місце проведення тренінгу==
 +
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  
 +
==Тренери==
 +
Барна Ольга Василівна
  
==Тренери==
+
Галан Віра Іванівна
  
 
[[Категорія: Шаблони]]
 
[[Категорія: Шаблони]]

Поточна версія на 03:51, 12 листопада 2015

Назва навчальної теми

"Опрацювання мультимедійних даних"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, математика, українська мова

Вік учнів, клас

16 років, 10 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект «Кристальний звук!» розроблено відповідно за навчальною програмою з інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розділ «Комп’ютерні презентації та публікації», тема «Опрацювання мультимедійних даних».Завданням даного проекту є розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності, особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва та кіномистецтва зокрема; навчитись розробляти план відеокліпу; формування в учнів елементарних мовних, літературних знань та здібностей створення сценарію відеофільму; розвиток послідовного логічного мислення, виховання стриманості, взаєморозуміння, навичок роботи в колективі, порядності в міжособистісних стосунках, естетичного смаку. Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня, а саме: - висувати гіпотези щодо того, чи можливо сумістити декілька речей: перша - стати відомим на весь світ завдяки своїм знанням та вмінням створювати, обробляти та конвертувати відеоінформацію і друга - принести користь своєму рідному місту (розвиток інфраструктури тощо); - дослідження учнями мультимедійного обладнання для знімання майбутніх відеофільмі.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним Презентація а також таблицю для визначення рівня знань учнів щодо форматів аудіо та відеофайлів (Таблиця З-Х-Д)та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнююють при цьому Контрольний список для оцінки веб сайтів. Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання виконання групового завдання, призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми оцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями Вікі-сайтів, вчителем створено спеціальну Форму оцінювання Вікі-сайтів. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою Контрольного списку для вікі-сайту і Контрольного списку для блогу.


Форма для оцінювання обраних стандартів, програм та сформульованих навчальних цілей

Форма самоспрямування у навчанні

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку навчання за темою «Опрацювання мультимедійних даних» потрібно: Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру (Брошура) з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми Презентація.

Brosh(1).jpg
Brosh(2).jpg

Тиждень 1.

На початку ставимо перед учнями Ключове питання: Як створити відео привітання ? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про стратегії створення та обробки відео засобами сучасного програмного забезпечення. Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань: - З чого розпочати створення відеокліпу? - Як застосувати цікаві відеоефекти для вашого відеокліпу? Учні об’єднуються у групи по 5-6чол і визначаються із назвою груп, девізом, напрямками дослідження:

• Режисери

• Оператори

• Техніки

Для того, щоб учнів згрупувати і зробити справжньою командою вчитель пропонує створити візитку кожної групи і свій блог.

Вчитель проводить роботу з батьками учнів і самими учнями щодо ознайомлення їх з розміщенням інформації в мережі Інтернет з подальшим отриманням від них відповідних дозволів.

Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в "КАРТУ УСПІШНОСТІ КОМАНД". З цією ж метою створено списки рекомендованих джерел інформації: список друкованих джерел, сайти для співпраці, список рекомендованих джерел до використання. Для того, щоб налаштувати учнів на роботу, вчитель пропонує заповнити їм карту знань.

Тиждень 2.

Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Режисери»:

- проаналізувати різні програми для обробки аудіо- та відео (їх переваги та недоліки);

- визначити основні формати аудіо- та відеофайлів.

Завдання для групи «Оператори»:

- проаналізувати різні означення поняття – мультимедійне обладнання;

- визначити основні формати аудіо- та відео файлів. Створюють Вікі-статтю групи «Оператори» в проекті «Кристальний звук!»

Завдання для групи «Техніки»:

- проналізувати різні означення поняття «мультимедійні дані» та визначити основні складові мультимедійних даних та їх джерела;

- проаналізували, які аудіо- та відеоформати файлів підтримують стандартні програвачі ОС Windows, Windows Media Player.

Тиждень 3.

На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження

- група «Режисери» має скласти анкету і провести опитування у вчительському колективі щодо збору інформації про використання мультимедійних пристроїв вчителями. Проаналізувати результати за допомогою діаграм.

- група «Оператори» має скласти анкету і провести опитування в класному колективі щодо збору інформації про моделі телефонів, які наявні в учнів класу. Проналізувати результати за допомогою діаграм.

- група «Техніки» має скласти анкету і провести анкетування між учнями школи щодо інформації про те, які програми вони знають і можливо вже використовують для обробки відео. Проаналізувати результати за допомогою діаграми (Діаграма)

Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника (опитувальник для тестування) для перевірки рівня знань учнів.

Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблений для них оцінювальний документ Оцінювання виконання групового завдання тощо.

Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання презентації та Форму оцінювання Вікі-сайтів. Для формування самоспрямування у навчанні учні періодично перевіряють себе за такими документами: Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні, а також оцінювання виконання групового завдання.

Тиждень 4.

На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:

- група «Режисери» має розробити сценарій відеопривітань та самі відео серії «З Днем Матері», що складаються з кількох відеозаписів, синхронізувати відеоряд з аудіорядом, налаштувати часові параметри аудіо- та відеоряду, додати до відеокліпу відеоефекти та налаштувати переходи між його фрагментами; кліп завантажити на веб-вузол Fasebook;

- група «Оператори» має розробити сценарій відеопривітань та самі відео серії «З Днем Перемоги!», що складаються з кількох відеозаписів, синхронізувати відеоряд з аудіорядом, налаштувати часові параметри аудіо- та відеоряду, додати до відеокліпу відеоефекти та налаштувати переходи між його фрагментами; кліп завантажити на веб-вузол на веб-вузол www.youtube.

- група «Техніки» має розробити сценарій відеопривітань та самі відео серії «З 8 березня, любі жінки», що складаються з кількох відеозаписів, синхронізувати відеоряд з аудіорядом, налаштувати часові параметри аудіо- та відеоряду, додати до відеокліпу відеоефекти та налаштувати переходи між його фрагментами; кліп завантажити на веб-вузол на веб-вузол YouTube. Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Оцінювання відео, Оцінювання блогу. Результати діяльності будуть представлені на підсумковому шкільному кінофестивалі – «Кристальний звук!», на який планується запросити батьків та вчителів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бих Андрій Богданович

Фах, навчальний предмет

Інформатика

Навчальний заклад

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Місто\село, район, область

м.Тернопіль

Контактні дані

byh_ab@fizmat.tnpu.edu.ua

vk.com/id56800561

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Вересень-жовтень 2015 року

Місце проведення тренінгу

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Тренери

Барна Ольга Василівна

Галан Віра Іванівна