Провайдери та інформація

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Підготувала студентка практикантка групи М-53 Тема: Провайдери та інформація, необхідна для під'єднання до мережі Інтернет. Різні способи під'єднання комп'ютерів до глобальної мережі Інтернет. Основні послуги глобальної мережі Інтернет. Програмне забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

Мета: Розглянути різні способи під'єднання комп'ютерів до глобальної мережі Інтернет. Ввести поняття "провайдер". Навчити створювати Dial-Up та ADSL під'єднання до мережі Інтернет. Продовжити формування уявлень про основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Розглянути спеціалізоване програмне забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

Хід уроку

1. Мотивація навчальної діяльності. Актуалізація опорних знань.

Оголошення теми уроку. Фронтальна письмова перевірка знань (інформаційний диктант): 1) Яка комп'ютерна мережа була попередницею мережі Інтернет? 2) Який вид мереж є з'єднанням окремих мереж та комп'ютерів, що розташовані на великій відстані один від одного? 3) Як називають головний комп'ютер в мережі? 4) Який протокол використовується у мережі Інтернет? 5) Який пристрій використовується для обміну інформацією між комп'ютерами за допомогою телефонної лінії? 6) Як називають унікальну цифрову адресу комп'ютера в мережі? 7) Як називають сукупність комп'ютерів, що з'єднані каналами зв'язку, оснащені комунікаційним обладнанням та комуніка¬ційним програмним забезпеченням? 8) Як називають адресу комп'ютера, складену із скорочень слів 9)Як називають комп'ютер в мережі, що звертається із запитом до іншого комп'ютера та користується його ресурсами? 10)Як називають набір правил обміну інформацією між комп'юте¬рами, встановлений за взаємною домовленістю

2. Вивчення нового матеріалу.

Провайдери Ланками зв'язку між клієнтами та Інтернетом є організації або приват¬ні особи, так звані ISP (Internet Service Provider - постачальник послуг Інтернету), або, простіше, провайдери, Сервер провайдера має кілька модемних входів, до яких можуть приєднуватися користувачі для доступу до Інтернету. Провайдер, як правило, забезпечує користувачам такі послуги Інтернету: *доступ до інформаційних ресурсів Інтернету;

*надання адреси електронної пошти;

*виділення необхідного простору на своєму вузлі для Web-сторінок абонента;

*реєстрація індивідуального домену користувача;

*надання лінії зв'язку тощо.

Підключення користувачів до мережі Internet. Можна виділити 5 способів під’єднання користувачів до мережі Internet. Ці способи визначають доступні сервіси Internet, швидкість обміну інфор¬мацією, а також вартість підключення і користування. Користувач до мережі Internet може підключитися такими способами: 1. З'єднання в режимі віддаленого терміналу. Комп'ютер користувача через модем і телефонну лінію з'єднується з комп'ютером, підключеним до Internet. Комп'ютер користувача не має власної IP- адреси і працює в режимі віддаленого терміналу. 2. Dial-Up з'єднання. Найбільш часто використовуваний тип з'єднання. Комп'ютер користувача за допомогою модему і телефонної лінії приєд-нується до комп'ютера-шлюзу провайдера, що має вихід в Internet. Ком-п'ютер користувача одержує IP- адресу і може користуватися всіма сервісами, що надає провайдер. 3. З'єднання через локальну мережу. У цьому випадку комп'ютер ко-ристувача підключений до мережі, сервер якої має вихід в Internet. Ко-ристувачу доступні всі послуги, якими користується сервер. 4. З'єднання через виділену лінію. Комп'ютер користувача з'єднаний виділеною високошвидкісною лінією з мережею і може користуватися всіма сервісами Internet. Для підключення до такої лінії звичайно використовуються спеціальні пристрої. 5. З'єднання за технологією DSL - передача цифрового сигналу телефон¬ними лініями. Набувають поширення під'єднання до мережі Інтернет за допомогою супутникового зв'язку, операторів мобільного зв'язку та технології Wi - Hi. Отже для під'єднання до мережі Інтернет в режимі Dial-Up, ADSL необхідно: *наявність провайдера;

*технічні засоби: комп'ютер, телефонний канал зв'язку, модем;

*оплачений час(об'єм інформації)

Безимени-1.jpg

Режими інформаційного обміну В Інтернеті можливі два режими інформаційного обміну on-line і off¬line. On-line - постійний зв'язок користувача з сервером провайдера. Під час відкриття Web- сторінок, відправлення повідомлень електронної пошти, "перекачування" файлів користувач лишається підключеним до мережі. Він може отримувати інформацію з мережі і негайно реагувати на неї - це робота в режимі реального часу. Off-line - це режим «відкладеного» зв'язку. Користувач передає порцію інформації або отримує її протягом коротких сеансів зв'язку, а в інший час комп'ютер відключений від Інтернету. Зрозуміло, що це економічніший режим, ніж on-line. У режимі off-line, наприклад, обробляються повідом¬лення електронної пошти та групи новин Сервіси мережі Інтернет:

 • Гіпертекстова система WWW (World Wide Web) - глобальна система поширення інформації, в якій для пошуку та перегляду файлів застосо¬вуються гіпертекстові зв'язки.
 • Електронна пошта - засіб обміну повідомленнями, який нагадує робо-ту звичайної пошти, але значно переважає її за швидкістю доставки по-відомлень.
 • Тематичні конференції Usenet - це електронні дошки, куди учасники конференції можуть передавати повідомлення й отримувати відповіді на них.
 • Розмова в мережі або IRC {Internet Relay Chat) - спілкування співбесід¬ників шляхом введення тексту з клавіатури.
 • Голосове спілкування і відеоконференції - надає можливість двом і бі¬льше абонентам чути і бачити один одного. Для проведення голосових та відеоконференцій абоненти повинні мати певне обладнання (мікро¬фон, динаміки, відеокамеру) і програмне забезпечення.
 • FTP (File Transfer Protocol - протокол передавання файлів) - передаван¬ня програм і файлів даних між комп'ютерами глобальної мережі.

Програмне забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

 • Internet Explorer, Opera, FireFox — Web- браузери - програми для пере¬гляду Web - сторінок;
 • Outlook Express, TheBat — програми для роботи з електронною по-штою;
 • Skype - звуковий, текстовий та відеозв' язок з іншими комп'ютерами, організація чатів, участь в конференціях, можливість здійснювати телефонні дзвінки на стаціонарні та мобільні телефони (послуга за¬звичай платна).
 • програми атодозвону;
 • FlashGet, DownloadMaster - програми для "скачування" інформації.

3. Практичне завдання.

Інструктаж з техніки безпеки. Створення підключення до мережі Інтернет за допомогою «Майстра нових підключень» (Dial-Up). Завдання 1 1. Запустити програму створення з'єднання віддаленого доступу: Пуск, Настройка, Сетевые подключения, Мастер нових подключений, Далее. 2. У діалоговому вікні Мастер нових подключений вибрати Подключение вручную, Далее. 3. Вибрати тип підключення, та його назву, ввести номер телефону дозвону, ввести логін та пароль для доступу на сервер провайдера. 4. Якщо постачальник послуг Інтернету надав декілька телефонних номерів для підключення до його сервера, можливо, прийдеться для кожного з них створити окремі з'єднання.

Завдання 2. Налаштування з'єднання віддаленого доступу. 1. Відкрити папку Сетевые подключения. У цій папці знаходяться значки створених з'єднань. їх може бути декілька. 2. Виберіть з'єднання. Клацніть на його значку правою кнопкою миші. У контекстному меню, що відкрилося, виберіть пункт Свойства - відкриється діалогове вікно властивостей нового з'єднання. 3. На вкладці Общие перевірте правильність введення телефонного номера постачальника послуг Інтернету і правильність вибору і налаштування модему. У разі потреби внесіть необхідні зміни. 4. На вкладці Тип сервера відключити всі мережні протоколи крім протоколу TCP/IP. 5. Тут же клацніть на кнопці Настройка TCP/IP і виконайте налаштування протоколу. Включити перемикач введення ІР - адреси відповідно до вказівок постачальника послуг (для комутованого з'єднання звичайно включають перемикач IP Адреса назначаются сервером). 6. Введіть адреси серверів DNS. Якщо ці адреси отримані від постачальника послуг, включити перемикач Адреса вводятся вручную і введіть по чотири числа для первинного і вторинного серверів DNS. Якщо адреси не отримані, можливо, що вони вводяться автоматично. У цьому випадку включите перемикач Адреса назначаются сервером. 7. Клацніть на кнопці ОК і закрийте діалогове вікно налаштування властивостей протоколу TCP/IP. 8. Клацніть на кнопці ОК і закрийте діалогове вікно налаштування властивостей з'єднання.

4. Оцінювання роботи учнів на уроці.

5. Домашнє завдання.

Вивчити з конспекту тему

6. Підсумок уроку.

Узагальнення навчального матеріалу