Програми опрацювання електронних таблиць (ЕТ). Призначення і функції ЕТ.43.15

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 01:10, 7 червня 2010, створена Mylyanych rs (обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Мета:

Навчальна:

• ознайомити учнів з інтерфейсом табличного процесора Microsoft Excel;

• сформувати знання: комірка, координата комірки, способи копіювання, редагування та форматування даних;

• сформувати навички роботи з даними, розташованими в комірках, на прикладах виконання найпростіших операцій.

Розвивальна:

• розвиток пам'яті, розвиток уважності, зорової та моторної координації.

Виховна:

• формування інтересу до вивчення нових інформаційних технологій;

• формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.

Дидактичні матеріали: файл із презентацією

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

План уроку

1. Організація класу до заняття (1 хв).

2. Актуалізація знань (4 хв).

Запитання до учнів.

У чому полягає основне призначення Microsoft Word?

Прогнозована відповідь учнів.

Текстовий процесор Microsoft Word допомагає у формуванні текстового документа практично будь-якого рівня складності.

Згадайте найперше призначення комп'ютера, яке походить від англійського слова computer (обчислювач). Необхідність обробки числових даних і дотепер не втратила своєї актуальності. Більшість числових даних, що

підлягають обробці в різноманітних сферах людської діяльності, можуть бути подані у вигляді таблиць. До того ж, у вигляді таблиць можна подати текстові дані. Назвіть приклади текстових даних (імена, захворювання,

назви товарів, назви міст тощо). У вигляді таблиць можна подати дані, які містять дати.

Запитання до учнів.

Чим робота з датами відрізняється від роботи з текстом?

Прогнозована відповідь учнів.

На відміну від роботи з текстовими даними, для дат можна обчислювати проміжки в днях, місяцях, роках.

Справді, але для таких розрахунків треба враховувати непросту побудову сучасного григоріанського календаря. Зрозумілі особливості роботи з годинами, хвилинами і секундами. Всі ці види даних можуть входити до

реальних таблиць одночасно. Життя може вимагати їхньої обробки різного рівня — від простого зведення у вигляді зручної таблиці до досить складних інженерних, статистичних, фінансових обчислень. Інструмент, який

дає змогу виконувати такі розрахунки і вимагає від фахівця у своїй галузі мінімальних навичок роботи з комп'ютером, є надзвичайно корисним.

Мотивація вивчення теми (3 хв).

Ми приступаємо до вивчення програми, яка допоможе нам опрацьовувати дані, подані у вигляді таблиці. Це наступна частина пакета Microsoft Office — табличний процесор Microsoft Excel.

Запитання до учнів.

Як би ви переклали слова Executable та сеll

Прогнозована відповідь учнів:

Executable — той, що може бути виконаний; cell— комірка. Тобто це — комірка, яка може бути виконаною.

Правильно, тому Excel іноді перекладають як «жива комірка».

Завдання уроку:

• запуск і ознайомлення з системою меню та панеллю інструментів табличного процесора Microsoft Excel;

• введення даних у комірки з клавіатури;

• прискорене введення даних, робота з рядами даних;

• оформлення таблиць за прикладами;

• робота з кнопкою Автосума.

3. Викладання нового матеріалу (25 хв). Запуск Microsoft Excel.

Завантажте програми Microsoft Excel і Microsoft Word. Порівняйте їхні інтерфейси.

Запитання до учнів.

Знайдіть спільні елементи інтерфейсу цих програм.

Прогнозована відповідь учнів.

1. У назві вікна присутня назва документа.

2. Майже збігаються рядки меню.

3. Багато спільних кнопок на панелі інструментів.

Знайдіть відмінності в інтерфейсі Microsoft Excel і Microsoft Word.

Прогнозована відповідь учнів.

1. У рядку меню немає пункту «Таблиця», але з'явився пункт «Дані».

2. Відрізняються деякі кнопки панелі інструментів.

3. Значно відрізняється вигляд робочої області програм. На відміну від робочої області Microsoft Word, в Excel вікно документа поділене на клітинки.

Правильно, клітинки, які ви бачите, називаються комірками.

Введіть дані в комірку.

Запитання до учнів.

Де відобразилися введені дані?

Прогнозована відповідь учнів.

У самій комірці і в рядку під панеллю інструментів.

Так, цей рядок називається рядком формул. Редагувати дані можна як безпосередньо в комірці, так і в рядку формул.

Координати комірок

Ви, напевне, грали в «Морський бій».

Запитання до учнів.

Як у цій грі позначаються клітинки? Наведіть приклади.

Прогнозована відповідь учнів.

Наприклад, А5. Стовпчики позначаються буквами, а рядки — цифрами.

Такий самий принцип покладений і в основу адресації комірок в Microsoft Excel. Скористайтесь прокруткою вікна і подивіться на спосіб задания координат. Зверніть увагу, що стовпчики позначаються латинськими

літерами. Якщо ми бажаємо звернутися до кількох комірок, що утворюють неперервний блок, то повинні вказати координату лівого верхнього і правого нижнього кутів блоку, розділених двокрапкою. Наприклад, C1:F10. Такі блоки називаються діапазонами. Копіювання даних

Запитання до учнів.

Як би ви копіювали дані Microsoft Word?

Прогнозована відповідь учнів.

1. За допомогою кнопки панелі інструментів.

2. За допомогою комбінацій клавіш Ctrl+C і Ctrl+V.

3. Перетягуванням при натиснутій клавіші Ctrl.

В Excel всі ці правила також працюють. До того ж з'являються і додаткові. Наприклад, копіювання діапазонів, підготовлених як ряди даних.

Автосума

Введіть 5 чисел в діапазон А1:А5. Активізуйте комірку А6, на панелі інструментів клацніть на кнопці Автосумма і натисніть Enter.

Запитання до учнів.

Що з'явилося в комірці А6?

Прогнозована відповідь учнів.

Сума значень діапазону А1: А5.

4. Показ презентації. (10 хв.) Учні записують деяку інформацію із презентації.

6. Підсумок уроку (1 хв.).

1. Аналіз разом із учнями нового матеріалу.

2. Мотивація наступних напрямів роботи.

7. Домашнє завдання (1 хв).

Вивчити конспект, прочитати у підручнику «Інформатика, ч.2», Зарецька І.Т. з розділу 1 §1, §2, §3.