Відмінності між версіями «Проект»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 3: Рядок 3:
 
[[Файл:2433avl.jpg]]
 
[[Файл:2433avl.jpg]]
  
Вигляд світу, який нас оточує, перетворюють проекти. Навіть сучасну людину, розбещену цивілізацією і прогресом, однак ще не позбавлену допитливості, вражають і дивують пам’ятники, великі досягнення і звершення минулого — давнього і недавнього. Чи то єгипетські піраміди, чи Змієві вали в Україні, підкорення космосу — ми знов і знов ставимо запитання: «Як удалося цього досягти?»
+
<p align="justify">Вигляд світу, який нас оточує, перетворюють проекти. Навіть сучасну людину, розбещену цивілізацією і прогресом, однак ще не позбавлену допитливості, вражають і дивують пам’ятники, великі досягнення і звершення минулого — давнього і недавнього. Чи то єгипетські піраміди, чи Змієві вали в Україні, підкорення космосу — ми знов і знов ставимо запитання: «Як удалося цього досягти?»</p>
  
 
А удалося цього досягти саме за допомогою проектів, які створювалися заздалегіть, удосконалювалися і втілювали у реальність.
 
А удалося цього досягти саме за допомогою проектів, які створювалися заздалегіть, удосконалювалися і втілювали у реальність.
Рядок 9: Рядок 9:
 
===Проекти===
 
===Проекти===
  
Під проектом розуміють комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських, соціально-економічних, організаційно-господар-ських та інших заходів, що пов’язанні ресурсами, виконавцями та термінами, відповідно оформлені і направленні на зміну об’єкта управління, що забезпечує ефективність вирішення основних завдань та досягнення відповідних цілей за певний період. Кінцевими цілями проектів є створення та освоєння нової техніки, технології та матеріалів та ін., що сприяє виходу вітчизняної продукції на світовий ринок.
+
<p align="justify">Під проектом розуміють комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських, соціально-економічних, організаційно-господар-ських та інших заходів, що пов’язанні ресурсами, виконавцями та термінами, відповідно оформлені і направленні на зміну об’єкта управління, що забезпечує ефективність вирішення основних завдань та досягнення відповідних цілей за певний період. Кінцевими цілями проектів є створення та освоєння нової техніки, технології та матеріалів та ін., що сприяє виходу вітчизняної продукції на світовий ринок.</p>
  
'''Проект''' – це задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату.
+
<p align="justify">'''Проект''' – це задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату.</p>
 
   
 
   
Термін “проект” (від латинського “кинутий вперед”) спеціалісти трактували до недавнього часу як креслення, пояснювальна записка і кошториси, на основі яких можна збудувати літак, споруду чи завод; або це текст, що передує документу – плану, договору, угоді. Наведемо ще кілька варіантів визначення поняття “проект”, які зустрічаються в літературі:
+
<p align="justify">Термін “проект” (від латинського “кинутий вперед”) спеціалісти трактували до недавнього часу як креслення, пояснювальна записка і кошториси, на основі яких можна збудувати літак, споруду чи завод; або це текст, що передує документу – плану, договору, угоді. Наведемо ще кілька варіантів визначення поняття “проект”, які зустрічаються в літературі:</p>
  
* Проект – це окреме підприємство з конкретними цілями, які часто включають вимоги до часу, вартості та якості результатів, що досягаються (Англійська асоціація проект-менеджерів);
+
<p align="justify">* Проект – це окреме підприємство з конкретними цілями, які часто включають вимоги до часу, вартості та якості результатів, що досягаються (Англійська асоціація проект-менеджерів);</p>
  
*  Проект ‑ це певне завдання з визначеними вихідними даними й встановленими результатами (цілями), що обумовлюють спосіб його вирішення  
+
<p align="justify">*  Проект ‑ це певне завдання з визначеними вихідними даними й встановленими результатами (цілями), що обумовлюють спосіб його вирішення </p>
  
  
 
Ознаки, що діяльність не є проектом:  
 
Ознаки, що діяльність не є проектом:  
  
*  мета з самого початку не визначена або сильно змінюється в процесі виконання робіт;  
+
<p align="justify">*  мета з самого початку не визначена або сильно змінюється в процесі виконання робіт;  
 
*    діяльність не є керованою, тобто зовнішні залежності перевищують можливості впливу на діяльність;  
 
*    діяльність не є керованою, тобто зовнішні залежності перевищують можливості впливу на діяльність;  
 
*    обмеження діяльності з самого початку не визначені (терміни, ресурси, час, якість, допустимий рівень ризиків);     
 
*    обмеження діяльності з самого початку не визначені (терміни, ресурси, час, якість, допустимий рівень ризиків);     
*  результат не є унікальним (наприклад, приготування обіду кожен день).  
+
*  результат не є унікальним (наприклад, приготування обіду кожен день).</p>
  
 
===Типові проекти===
 
===Типові проекти===
  
Відповідно до теоретичних та методологічних вимог необхідно розрізняти поняття проекту, бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування інвестицій:
+
<p align="justify">Відповідно до теоретичних та методологічних вимог необхідно розрізняти поняття проекту, бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування інвестицій:</p>
  
1) ''інвестиційний проект'' – це сукупність документів, що характеризують проект від його задуму до досягнення заданих показників ефективності та обсягу та включають передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну і ліквідаційну стадії його реалізації; це будь-який комплекс забезпечених інвестиціями заходів. Усі проекти є інвестиційними, оскільки без вкладення коштів реалізувати проект неможливо.
+
<p align="justify">1) ''інвестиційний проект'' – це сукупність документів, що характеризують проект від його задуму до досягнення заданих показників ефективності та обсягу та включають передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну і ліквідаційну стадії його реалізації; це будь-який комплекс забезпечених інвестиціями заходів. Усі проекти є інвестиційними, оскільки без вкладення коштів реалізувати проект неможливо.</p>
  
2) ''бізнес-план'' – це детальне викладення цілей та шляхів їх досягнення, що створюється для обґрунтування інвестицій. Бізнес-план проекту (підприємства) може входити в інвестиційний проект, як його складова частина, замінювати інвестиційний проект або включати декілька інвестиційних проектів (при розширенні, модернізації, реконструкції і реструктуризації підприємства);
+
<p align="justify">2) ''бізнес-план'' – це детальне викладення цілей та шляхів їх досягнення, що створюється для обґрунтування інвестицій. Бізнес-план проекту (підприємства) може входити в інвестиційний проект, як його складова частина, замінювати інвестиційний проект або включати декілька інвестиційних проектів (при розширенні, модернізації, реконструкції і реструктуризації підприємства);</p>
  
3) ''техніко-економічне обґрунтування інвестицій'' – включає в себе передпроектну розробку інженерно-конструкторських, технологічних і будівельних рішень, порівняння альтернативних варіантів і обґрунтування вибору конкретного способу здійснення проекту. Техніко-економічне обґрунтування проекту передбачає поглиблену й детальну розробку, а також всебічну оцінку вибраного способу реалізації проекту.  
+
<p align="justify">3) ''техніко-економічне обґрунтування інвестицій'' – включає в себе передпроектну розробку інженерно-конструкторських, технологічних і будівельних рішень, порівняння альтернативних варіантів і обґрунтування вибору конкретного способу здійснення проекту. Техніко-економічне обґрунтування проекту передбачає поглиблену й детальну розробку, а також всебічну оцінку вибраного способу реалізації проекту.</p>
  
Є проекти наукові, технічні, комерційні, виробничі, фінансові тощо. Але кожний конкретний проект визначають такі чинники як складність, терміни реалізації, масштаб, вимоги до якості тощо.
+
<p align="justify">Є проекти наукові, технічні, комерційні, виробничі, фінансові тощо. Але кожний конкретний проект визначають такі чинники як складність, терміни реалізації, масштаб, вимоги до якості тощо.</p>
  
Саме через історичну і суспільну необхідність за останні 50 років сформувалось управління проектами, або проект-менеджмент (Рrojekt-Мanаgement), як самостійна професійна галузь діяльності, що дає змогу здійснювати проекти різних типів і масштабів за допомогою спеціально розроблених і підтверджених досвідом методів і засобів адекватного мислення і раціональних способів дій.
+
<p align="justify">Саме через історичну і суспільну необхідність за останні 50 років сформувалось управління проектами, або проект-менеджмент (Рrojekt-Мanаgement), як самостійна професійна галузь діяльності, що дає змогу здійснювати проекти різних типів і масштабів за допомогою спеціально розроблених і підтверджених досвідом методів і засобів адекватного мислення і раціональних способів дій.</p>
 
=== Проект на Заході===  
 
=== Проект на Заході===  
 
На Заході використовують два поняття терміна «проект»:
 
На Заході використовують два поняття терміна «проект»:
  
1) дизайн (англ. design) — документально оформлений план споруди чи конструкції;  
+
<p align="justify">1) дизайн (англ. design) — документально оформлений план споруди чи конструкції;</p>
  
2) проект (англ. project) — система сформульованих у його рамках цілей, створюваних чи таких, що підлягають модернізації для реалізації цих цілей фізичних об’єктів, технологічних проектів процесів; технічної та організаційної документації для них; матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їх виконання.
+
<p align="justify">2) проект (англ. project) — система сформульованих у його рамках цілей, створюваних чи таких, що підлягають модернізації для реалізації цих цілей фізичних об’єктів, технологічних проектів процесів; технічної та організаційної документації для них; матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їх виконання.</p>
  
У ряді галузей і народногосподарських комплексів, таких як паливно-енергетична, авіаційно-космічна, АПК, оборонна промисловість, створювані об’єкти є настільки складними, що роботи над ними здійснюються в складі не проектів, а програм, що означає більше і складніше завдання. Нині в Україні розробляються і реалізуються програми розвитку палива та енергетики, «Зерно-2002—2004 рр.», транспорту і зв’язку та інші, які, у свою чергу, складаються з низки проектів.
+
<p align="justify">У ряді галузей і народногосподарських комплексів, таких як паливно-енергетична, авіаційно-космічна, АПК, оборонна промисловість, створювані об’єкти є настільки складними, що роботи над ними здійснюються в складі не проектів, а програм, що означає більше і складніше завдання. Нині в Україні розробляються і реалізуються програми розвитку палива та енергетики, «Зерно-2002—2004 рр.», транспорту і зв’язку та інші, які, у свою чергу, складаються з низки проектів.</p>
  
Перехід країни до ринкової економіки зумовив різке збільшення потреби та інтересу до методів управління в умовах ринку. Одним з ефективних сучасних напрямів у цій галузі є управління проектами. І хоч окремі елементи методології управління проектами (сітьові графіки, матричні організаційні структури тощо) використовувались у нашій країні протягом десятиріч, та загалом цей напрям не набув великого поширення. Причина в тому, що управління проектами як цілісна, в основному практична дисципліна розвивалася стосовно ринкової економіки, якої у нас не було.
+
<p align="justify">Перехід країни до ринкової економіки зумовив різке збільшення потреби та інтересу до методів управління в умовах ринку. Одним з ефективних сучасних напрямів у цій галузі є управління проектами. І хоч окремі елементи методології управління проектами (сітьові графіки, матричні організаційні структури тощо) використовувались у нашій країні протягом десятиріч, та загалом цей напрям не набув великого поширення. Причина в тому, що управління проектами як цілісна, в основному практична дисципліна розвивалася стосовно ринкової економіки, якої у нас не було.</p>
  
 
===Моделі упавління пректам===
 
===Моделі упавління пректам===
 
Між поняттями «проект» і «план» є певна різниця. Проект, як правило, разовий, а план будується за принципом багаторазовості (довго-, середньо-, короткотермінові плани).
 
Між поняттями «проект» і «план» є певна різниця. Проект, як правило, разовий, а план будується за принципом багаторазовості (довго-, середньо-, короткотермінові плани).
  
Таким чином, управління проектами як окрема галузь менеджменту (проектний менеджмент) — це процес управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки чому проект завершується успішно і досягає своєї мети.
+
<p align="justify">Таким чином, управління проектами як окрема галузь менеджменту (проектний менеджмент) — це процес управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки чому проект завершується успішно і досягає своєї мети.</p>
 
На рис. 1 і 2 зображено класифікацію проектів і модель управління ними. Остання об’єднує основні функції проектного менеджменту (планування, організацію, мотивацію, контроль) та специфічні інструменти, за допомогою яких ці функції реалізуються з метою досягнення поставлених цілей — параметрів проекту.
 
На рис. 1 і 2 зображено класифікацію проектів і модель управління ними. Остання об’єднує основні функції проектного менеджменту (планування, організацію, мотивацію, контроль) та специфічні інструменти, за допомогою яких ці функції реалізуються з метою досягнення поставлених цілей — параметрів проекту.
  
Рядок 64: Рядок 64:
 
[[Файл:7.jpg]]
 
[[Файл:7.jpg]]
  
На чолі всіх великих звершень минулого явно чи неявно стояв винахідливий ініціатор і талановитий керівник, у сучасному розумінні — проект-менеджер. До останнього часу управління проектом уважалось мистецтвом, яке вимагає сплаву природного дару, розуму, волі, життєвого досвіду і добутих важкою працею знань. Такий набір вимог могли задовольнити тільки окремі, видатні особистості. І так було упродовж віків. Однак бурхливий розвиток цивілізації і прискорення науково-технічного прогресу, що особливо яскраво виявилось у всіх сферах творчої праці у другій половині ХХ ст., зажадали і вивели на авансцену нову масову професію — проект-менеджер.
+
<p align="justify">На чолі всіх великих звершень минулого явно чи неявно стояв винахідливий ініціатор і талановитий керівник, у сучасному розумінні — проект-менеджер. До останнього часу управління проектом уважалось мистецтвом, яке вимагає сплаву природного дару, розуму, волі, життєвого досвіду і добутих важкою працею знань. Такий набір вимог могли задовольнити тільки окремі, видатні особистості. І так було упродовж віків. Однак бурхливий розвиток цивілізації і прискорення науково-технічного прогресу, що особливо яскраво виявилось у всіх сферах творчої праці у другій половині ХХ ст., зажадали і вивели на авансцену нову масову професію — проект-менеджер.</p>
  
 
Рис.2. Модель управління проектом  
 
Рис.2. Модель управління проектом  
Рядок 73: Рядок 73:
 
Модель управління проектом включає такі складові:
 
Модель управління проектом включає такі складові:
  
*цілі управління проектами, зокрема стосовно таких основних його характеристик, як час, якість, вартість;
+
<p align="justify">
 +
* цілі управління проектами, зокрема стосовно таких основних його характеристик, як час, якість, вартість;
 
*робоча структура проекту (WBS) — ієрархічна структура, що побудована з метою визначення й логічного розподілу всіх робіт з виконання проекту і подана у графічному вигляді. Вона може формуватись за такими принципами: за продуктами (або субпродуктами); за фазами проекту (проектування, будівництво, здача в експлуатацію);  
 
*робоча структура проекту (WBS) — ієрархічна структура, що побудована з метою визначення й логічного розподілу всіх робіт з виконання проекту і подана у графічному вигляді. Вона може формуватись за такими принципами: за продуктами (або субпродуктами); за фазами проекту (проектування, будівництво, здача в експлуатацію);  
 
*за локалізацією робіт (фундамент, стіни, дах); за центрами витрат;
 
*за локалізацією робіт (фундамент, стіни, дах); за центрами витрат;
*організаційна структура проекту (OBS). Всі організаційні структури поділяють на дві великі групи — зовнішні і внутрішні.  
+
*організаційна структура проекту (OBS). Всі організаційні структури поділяють на дві великі групи — зовнішні і внутрішні.</p>
  
Взаємозв’язок між членами проектної команди та їхніми материнськими організаціями (плановий, фінансовий, маркетинговий, технологічний відділи) становить зовнішню організаційну структуру проекту. Внутрішня організаційна структура показує, яким чином створюється підпорядкування членів проектної команди всередині проекту. Широко використовують у проектному менеджменті і матричні структури, котрі дозволяють поєднувати переваги цільового і функціонального підходу;
+
<p align="justify">Взаємозв’язок між членами проектної команди та їхніми материнськими організаціями (плановий, фінансовий, маркетинговий, технологічний відділи) становить зовнішню організаційну структуру проекту. Внутрішня організаційна структура показує, яким чином створюється підпорядкування членів проектної команди всередині проекту. Широко використовують у проектному менеджменті і матричні структури, котрі дозволяють поєднувати переваги цільового і функціонального підходу;
матриця відповідальності (двоспрямована структура), що створюється на основі робочої структури в поєднанні з організаційною структурою проекту і відповідає на запитання: який підрозділ (особа) виконує певні роботи.  
+
матриця відповідальності (двоспрямована структура), що створюється на основі робочої структури в поєднанні з організаційною структурою проекту і відповідає на запитання: який підрозділ (особа) виконує певні роботи.</p>
  
Слід звернути увагу, що на всіх складових моделі управління проектами (рис.2)  
+
<p align="justify">Слід звернути увагу, що на всіх складових моделі управління проектами (рис.2)  
 
#прийняті однакові позначення окремих видів робіт і виконавців;  
 
#прийняті однакові позначення окремих видів робіт і виконавців;  
 
#календарне планування, яке розпочинають після визначення: що потрібно роботи і хто буде робити. При цьому широко використовують мережеві графіки, які дозволяють побудувати логіку виконання робіт, їхню послідовність (у тому числі паралельність), визначити критичний шлях, а також скласти календарні графіки виконання робіт (графіки Ганта);
 
#календарне планування, яке розпочинають після визначення: що потрібно роботи і хто буде робити. При цьому широко використовують мережеві графіки, які дозволяють побудувати логіку виконання робіт, їхню послідовність (у тому числі паралельність), визначити критичний шлях, а також скласти календарні графіки виконання робіт (графіки Ганта);
#планування ресурсів, що здійснюється, зокрема, за допомогою побудови і згладжування гістограм. У проектному менеджменті особливу увагу звертають на планування людських ресурсів і бюджетне планування.
+
#планування ресурсів, що здійснюється, зокрема, за допомогою побудови і згладжування гістограм. У проектному менеджменті особливу увагу звертають на планування людських ресурсів і бюджетне планування.</p>
  
 
Моніторинг ходу здійснення проекту, оцінка рівня виконання основних параметрів та прогноз головних наслідків здійснюють за допомогою методу скоригованого бюджету та побудови S-подібних кривих.
 
Моніторинг ходу здійснення проекту, оцінка рівня виконання основних параметрів та прогноз головних наслідків здійснюють за допомогою методу скоригованого бюджету та побудови S-подібних кривих.
Рядок 93: Рядок 94:
 
[[Файл:0.png]]
 
[[Файл:0.png]]
  
'''Технічний проект'''(робочий проект) - етап повномасштабної розробки зразка, виконаний в обсязі, що дозволяє почати детальну конструкторську розробку всіх його елементів і зразка в цілому (робоче проектування).  
+
<p align="justify">'''Технічний проект'''(робочий проект) - етап повномасштабної розробки зразка, виконаний в обсязі, що дозволяє почати детальну конструкторську розробку всіх його елементів і зразка в цілому (робоче проектування).  
Цей етап звичайно зрушать за часом після затвердження ескізного проекту і передбачає створення та узгодження із замовником макетного (пілотного) зразка. Узгодження як правило ведеться спеціальною комісією замовника з включенням до її складу представників Генерального конструктора та представників організацій-співрозробник.                                             
+
Цей етап звичайно зрушать за часом після затвердження ескізного проекту і передбачає створення та узгодження із замовником макетного (пілотного) зразка. Узгодження як правило ведеться спеціальною комісією замовника з включенням до її складу представників Генерального конструктора та представників організацій-співрозробник.</p>                                              
  
Одним з достоїнств розгляду технічного проекту є наявність повний розмір макету (пілотного) зразка і його складових частин, що дає можливість докладно розглянути багато компонувальні і конструктивно-схемні рішення і дати по них досить впевнену оцінку функціональної реалізованості.  
+
<p align="justify">Одним з достоїнств розгляду технічного проекту є наявність повний розмір макету (пілотного) зразка і його складових частин, що дає можливість докладно розглянути багато компонувальні і конструктивно-схемні рішення і дати по них досить впевнену оцінку функціональної реалізованості.  
Зазвичай, технічний проект правиться і узгоджується із замовником протягом усього етапу життєвого циклу проекту. Згідно з угодою в кінці здається пояснювальна записка до технічного проекту.'''
+
Зазвичай, технічний проект правиться і узгоджується із замовником протягом усього етапу життєвого циклу проекту. Згідно з угодою в кінці здається пояснювальна записка до технічного проекту.'''</p>
  
 
===Джерела інформації===
 
===Джерела інформації===

Версія за 18:20, 24 листопада 2009

Проект

2433avl.jpg

Вигляд світу, який нас оточує, перетворюють проекти. Навіть сучасну людину, розбещену цивілізацією і прогресом, однак ще не позбавлену допитливості, вражають і дивують пам’ятники, великі досягнення і звершення минулого — давнього і недавнього. Чи то єгипетські піраміди, чи Змієві вали в Україні, підкорення космосу — ми знов і знов ставимо запитання: «Як удалося цього досягти?»

А удалося цього досягти саме за допомогою проектів, які створювалися заздалегіть, удосконалювалися і втілювали у реальність.

Проекти

Під проектом розуміють комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських, соціально-економічних, організаційно-господар-ських та інших заходів, що пов’язанні ресурсами, виконавцями та термінами, відповідно оформлені і направленні на зміну об’єкта управління, що забезпечує ефективність вирішення основних завдань та досягнення відповідних цілей за певний період. Кінцевими цілями проектів є створення та освоєння нової техніки, технології та матеріалів та ін., що сприяє виходу вітчизняної продукції на світовий ринок.

Проект – це задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату.

Термін “проект” (від латинського “кинутий вперед”) спеціалісти трактували до недавнього часу як креслення, пояснювальна записка і кошториси, на основі яких можна збудувати літак, споруду чи завод; або це текст, що передує документу – плану, договору, угоді. Наведемо ще кілька варіантів визначення поняття “проект”, які зустрічаються в літературі:

* Проект – це окреме підприємство з конкретними цілями, які часто включають вимоги до часу, вартості та якості результатів, що досягаються (Англійська асоціація проект-менеджерів);

* Проект ‑ це певне завдання з визначеними вихідними даними й встановленими результатами (цілями), що обумовлюють спосіб його вирішення


Ознаки, що діяльність не є проектом:

* мета з самого початку не визначена або сильно змінюється в процесі виконання робіт;

  • діяльність не є керованою, тобто зовнішні залежності перевищують можливості впливу на діяльність;
  • обмеження діяльності з самого початку не визначені (терміни, ресурси, час, якість, допустимий рівень ризиків);
  • результат не є унікальним (наприклад, приготування обіду кожен день).

Типові проекти

Відповідно до теоретичних та методологічних вимог необхідно розрізняти поняття проекту, бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування інвестицій:

1) інвестиційний проект – це сукупність документів, що характеризують проект від його задуму до досягнення заданих показників ефективності та обсягу та включають передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну і ліквідаційну стадії його реалізації; це будь-який комплекс забезпечених інвестиціями заходів. Усі проекти є інвестиційними, оскільки без вкладення коштів реалізувати проект неможливо.

2) бізнес-план – це детальне викладення цілей та шляхів їх досягнення, що створюється для обґрунтування інвестицій. Бізнес-план проекту (підприємства) може входити в інвестиційний проект, як його складова частина, замінювати інвестиційний проект або включати декілька інвестиційних проектів (при розширенні, модернізації, реконструкції і реструктуризації підприємства);

3) техніко-економічне обґрунтування інвестицій – включає в себе передпроектну розробку інженерно-конструкторських, технологічних і будівельних рішень, порівняння альтернативних варіантів і обґрунтування вибору конкретного способу здійснення проекту. Техніко-економічне обґрунтування проекту передбачає поглиблену й детальну розробку, а також всебічну оцінку вибраного способу реалізації проекту.

Є проекти наукові, технічні, комерційні, виробничі, фінансові тощо. Але кожний конкретний проект визначають такі чинники як складність, терміни реалізації, масштаб, вимоги до якості тощо.

Саме через історичну і суспільну необхідність за останні 50 років сформувалось управління проектами, або проект-менеджмент (Рrojekt-Мanаgement), як самостійна професійна галузь діяльності, що дає змогу здійснювати проекти різних типів і масштабів за допомогою спеціально розроблених і підтверджених досвідом методів і засобів адекватного мислення і раціональних способів дій.

Проект на Заході

На Заході використовують два поняття терміна «проект»:

1) дизайн (англ. design) — документально оформлений план споруди чи конструкції;

2) проект (англ. project) — система сформульованих у його рамках цілей, створюваних чи таких, що підлягають модернізації для реалізації цих цілей фізичних об’єктів, технологічних проектів процесів; технічної та організаційної документації для них; матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їх виконання.

У ряді галузей і народногосподарських комплексів, таких як паливно-енергетична, авіаційно-космічна, АПК, оборонна промисловість, створювані об’єкти є настільки складними, що роботи над ними здійснюються в складі не проектів, а програм, що означає більше і складніше завдання. Нині в Україні розробляються і реалізуються програми розвитку палива та енергетики, «Зерно-2002—2004 рр.», транспорту і зв’язку та інші, які, у свою чергу, складаються з низки проектів.

Перехід країни до ринкової економіки зумовив різке збільшення потреби та інтересу до методів управління в умовах ринку. Одним з ефективних сучасних напрямів у цій галузі є управління проектами. І хоч окремі елементи методології управління проектами (сітьові графіки, матричні організаційні структури тощо) використовувались у нашій країні протягом десятиріч, та загалом цей напрям не набув великого поширення. Причина в тому, що управління проектами як цілісна, в основному практична дисципліна розвивалася стосовно ринкової економіки, якої у нас не було.

Моделі упавління пректам

Між поняттями «проект» і «план» є певна різниця. Проект, як правило, разовий, а план будується за принципом багаторазовості (довго-, середньо-, короткотермінові плани).

Таким чином, управління проектами як окрема галузь менеджменту (проектний менеджмент) — це процес управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки чому проект завершується успішно і досягає своєї мети.

На рис. 1 і 2 зображено класифікацію проектів і модель управління ними. Остання об’єднує основні функції проектного менеджменту (планування, організацію, мотивацію, контроль) та специфічні інструменти, за допомогою яких ці функції реалізуються з метою досягнення поставлених цілей — параметрів проекту.

Класи проектів (за складом і структурою проекту)

Рис.1. Схема класифікації проектів

7.jpg

На чолі всіх великих звершень минулого явно чи неявно стояв винахідливий ініціатор і талановитий керівник, у сучасному розумінні — проект-менеджер. До останнього часу управління проектом уважалось мистецтвом, яке вимагає сплаву природного дару, розуму, волі, життєвого досвіду і добутих важкою працею знань. Такий набір вимог могли задовольнити тільки окремі, видатні особистості. І так було упродовж віків. Однак бурхливий розвиток цивілізації і прискорення науково-технічного прогресу, що особливо яскраво виявилось у всіх сферах творчої праці у другій половині ХХ ст., зажадали і вивели на авансцену нову масову професію — проект-менеджер.

Рис.2. Модель управління проектом

4.png


Модель управління проектом включає такі складові:

  • цілі управління проектами, зокрема стосовно таких основних його характеристик, як час, якість, вартість;
  • робоча структура проекту (WBS) — ієрархічна структура, що побудована з метою визначення й логічного розподілу всіх робіт з виконання проекту і подана у графічному вигляді. Вона може формуватись за такими принципами: за продуктами (або субпродуктами); за фазами проекту (проектування, будівництво, здача в експлуатацію);
  • за локалізацією робіт (фундамент, стіни, дах); за центрами витрат;
  • організаційна структура проекту (OBS). Всі організаційні структури поділяють на дві великі групи — зовнішні і внутрішні.

Взаємозв’язок між членами проектної команди та їхніми материнськими організаціями (плановий, фінансовий, маркетинговий, технологічний відділи) становить зовнішню організаційну структуру проекту. Внутрішня організаційна структура показує, яким чином створюється підпорядкування членів проектної команди всередині проекту. Широко використовують у проектному менеджменті і матричні структури, котрі дозволяють поєднувати переваги цільового і функціонального підходу; матриця відповідальності (двоспрямована структура), що створюється на основі робочої структури в поєднанні з організаційною структурою проекту і відповідає на запитання: який підрозділ (особа) виконує певні роботи.

Слід звернути увагу, що на всіх складових моделі управління проектами (рис.2)

  1. прийняті однакові позначення окремих видів робіт і виконавців;
  2. календарне планування, яке розпочинають після визначення: що потрібно роботи і хто буде робити. При цьому широко використовують мережеві графіки, які дозволяють побудувати логіку виконання робіт, їхню послідовність (у тому числі паралельність), визначити критичний шлях, а також скласти календарні графіки виконання робіт (графіки Ганта);
  3. планування ресурсів, що здійснюється, зокрема, за допомогою побудови і згладжування гістограм. У проектному менеджменті особливу увагу звертають на планування людських ресурсів і бюджетне планування.

Моніторинг ходу здійснення проекту, оцінка рівня виконання основних параметрів та прогноз головних наслідків здійснюють за допомогою методу скоригованого бюджету та побудови S-подібних кривих.

Технічний прект

Поширеним є технічний проект.

0.png

Технічний проект(робочий проект) - етап повномасштабної розробки зразка, виконаний в обсязі, що дозволяє почати детальну конструкторську розробку всіх його елементів і зразка в цілому (робоче проектування). Цей етап звичайно зрушать за часом після затвердження ескізного проекту і передбачає створення та узгодження із замовником макетного (пілотного) зразка. Узгодження як правило ведеться спеціальною комісією замовника з включенням до її складу представників Генерального конструктора та представників організацій-співрозробник.

Одним з достоїнств розгляду технічного проекту є наявність повний розмір макету (пілотного) зразка і його складових частин, що дає можливість докладно розглянути багато компонувальні і конструктивно-схемні рішення і дати по них досить впевнену оцінку функціональної реалізованості. Зазвичай, технічний проект правиться і узгоджується із замовником протягом усього етапу життєвого циклу проекту. Згідно з угодою в кінці здається пояснювальна записка до технічного проекту.

Джерела інформації

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82

http://pm.far-for.net/schema.php?page=6

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,146/id,5118/

http://www.google.ru/search?hl=uk&source=hp&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2&lr=&aq=0&oq=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA