Відмінності між версіями «Протокол»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 23: Рядок 23:
  
 
На протоколі проставляється саме дата засідання, а не остаточного оформлення чи підписання протоколу. У випадку, якщо засідання продовжується кілька днів, зазначається дата початку засідання і через тире дата закінчення.
 
На протоколі проставляється саме дата засідання, а не остаточного оформлення чи підписання протоколу. У випадку, якщо засідання продовжується кілька днів, зазначається дата початку засідання і через тире дата закінчення.
 +
 +
===Протокол,як документ.===
 +
 +
#Основні складові:
 +
 +
Протоколи складаються з таких реквізитів:
 +
1. Назва документа.
 +
2. Номер.
 +
3. Назва колегіального органу із зазначенням харак¬теру його роботи (загальні збори, виробнича нара¬да, засідання кафедри тощо).
 +
4. Назва підприємства, організації.
 +
5. Дата й місце проведення зборів.
 +
6. Кількісний склад учасників (якщо учасників бага¬то, то вказується кількість присутніх і до протоколу додається реєстраційний лист).
 +
7. Посади, прізвища й ініціали керівників зборів, на¬ради тощо (голови, секретаря, членів президії).
 +
8. Порядок денний (питання можуть формулюватися в називному відмінку).
 +
9. Текст.
 +
10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кіль¬кості сторінок.
 +
11. Підписи керівників зборів, наради (голови й секре¬таря).
 +
 +
#Приклад протоколу
 +
 +
Відкрите акціонерне товариство «Будівельник»
 +
 +
ПРОТОКОЛ №12
 +
 +
2002р.                                                                                                                                              м. Харків
 +
засідання ради директорів
 +
 +
Голова Журавльов О.Я.
 +
 +
Секретар Корженевська К.Г.
 +
 +
Присутні: Аверинцев М.Д., Закіров Р.Т., Лівощенко І.К., Тимощук В.В.
 +
 +
Відсутні: Зальцберг М.І. (у відрядженні).
 +
 +
Запрошені: Джон Кеннет Лі, директор СП «Інвест» (Бельгія).
 +
 +
Порядок денний:
 +
 +
1.Про створення СП “Траст компані” (доповідач - генеральний директор Аверинцев М.Д., директор СП “Інвест” Дж.К.Лі.).
 +
 +
2.Про призначення виконавчого директора СП “Будмен”.
 +
 +
СЛУХАЛИ: 1. Про створення СП «Траст компаній (до¬повідач — генеральний директор Аверинцев М.Д., дирек¬тор СП «Інвест» Дж. К. Лі).
 +
 +
ВИСТУПИЛИ:Аверинцев М.Д. (текст доповіді додається).
 +
Дж. Кеннет Лі (текст доповіді додається).
 +
Закіров Р.Т.: Розширення міжнародної діяльності ВАТ «Будівельник» дасть змогу не тільки впроваджувати новітні технології й матеріали, знайти нових партнерів і ринок збу¬ту, а й суттєво зміцнити внутрішні позиції ВАТ
 +
 +
УХВАЛИЛИ:
 +
1.1. До 16.01.2003 р. підготувати всі необхідні для ство¬рення СП документи; завершити організаційну роботу до 26.01.2003 р. (відповідальний — Закіров Р.Т.).
 +
 +
1.2. Розробити бізнес-плани перспективних напрям¬ків співробітництва на ринках СНД та Західної Європи до 20.01.2003 р. (відповідальний — Лівощенко І.К.).
 +
 +
СЛУХАЛИ: 2. Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».
 +
 +
ВИСТУПИЛИ:
 +
Аверинцев М.Д. запропонував на посаду виконавчо¬го директора СП «Будмен» Наконечного О.Л., директора Одеської філії ВАТ.
 +
Лівощенко І.К.: Наконечний О.Л. практично тільки за рік роботи вивів Одеську філію ВАТ у число найкращих дочірніх підприємств. Він зможе плідно працювати також як виконав¬чий директор СП.
 +
Джон К. Лі.: Цілком,підтримую кандидатуру Наконечно¬го О.Л. і сподіваюся на плідне співробітництво.
 +
 +
УХВАЛИЛИ:
 +
Призначити Наконечного О.Л. виконавчим директо¬ром СП «Будмен» й укласти з ним контракт на виконання обов’язків директора терміном на два роки.
 +
 +
 +
Голова                                                        (підпис)                                              О.Я.Журавльов
 +
 +
Секретар                                                  (підпис)                                                К.Г.Корженевська
  
 
===Протоколи мережі Інтернет===
 
===Протоколи мережі Інтернет===

Версія за 19:15, 23 листопада 2009

Поняття протоколу

 1. Протокол від минулого до сьогодення.

Слово "протокол" походить від грецького protokollon {protos - перший, koila - клеїти). У Візантії термін "протокол" означав перший аркуш, приклеєний до манускрипту, з помітками про його зміст. У Візантії під цим терміном також розуміли правила оформлення документів для надання останнім юридичної сили. У середні віки до цього понят¬тя додалось і ведення архівної справи. Пізніше слово "протокол" стало вживатися стосовно дипломатії і дипломатичної служби, розширювався його зміст: крім правил оформлення дипломатичних документів, до дипломатичного протоколу стали відносити питання етикету і церемоніалу, пізніше - привілеїв та імунітетів дипломатів.

Термін у своєму сучасному значенні почав використовуватися з часів Віденського конгресу (1815 p.). Участь у засіданнях Конгресу, різних урочистостях, прийомах монархів, міністрів, видатних політичних діячів, представників аристократії та генералітету, дипломатів створювала проблеми із визначенням старшинства, що вимагало чіткої документальної регламентації цього питання - "протоколювання".

Авторитетні американський і французький дипломати Джон Вуд та Жан Серре у книжці "Дипломатичний церемоніал і протокол" визначили поняття "протокол" як "сукупність правил поведінки урядів та їхніх представників з офіційних і неофіційних приводів"1. Ральф Джордж Фельтхем в "Настільній книзі дипломата" сформулював поняття "протокол" як "офіційну дипломатичну поведінку". Файл:Scroll

 1. Види протоколів

В даний час існує 2 основних значення в різних галузях діяльності:

 1. Виконана в певному форматі запис, що фіксує деякі події, що відбулися (або що відбуваються в даний момент). Наприклад міліцейський протокол, протокол зборів, протокол роботи програми і т.д.). 
 2. Документ, що фіксує досягнуті домовленості (що визначають порядок проведення того чи іншого процесу або мети процесу), приблизний синонім: угода, домовленість. Наприклад: Кіотський протокол, протокол передачі даних.

Протокол у діловодстві

Протокол - організаційно-розпорядчий «документ, що фіксує хід обговорення питань і прийняття рішення на зборах, нарадах, конференціях і засіданнях колегіальних органів». Більш узагальнене визначення протоколу дається в тлумачних словниках російської мови, трактують його як «документ із записом всього, що відбувається на засіданні, зборах».

Протокол, як правило, ведеться під час засідання. У тих випадках, коли засідання стенографуються або робиться запис на магнітну стрічку, протокол може складатись після їх розшифрування. У запису акта про секретар або спеціально призначена особа. Від його кваліфікації, вміння вникнути в суть обговорюваних питань залежить якість протокольної запис виступу. Протокол оформляється на Загальних бланку формату А4. У випадках, такі реквізити: найменування відомства, найменування організації (структурного підрозділу), зазначення виду документа (протокол), дата засідання, номер, місце засідання, гриф затвердження (у випадку, коли протокол підлягає затвердженню), заголовок, текст, підписи.

На протоколі проставляється саме дата засідання, а не остаточного оформлення чи підписання протоколу. У випадку, якщо засідання продовжується кілька днів, зазначається дата початку засідання і через тире дата закінчення.

Протокол,як документ.

 1. Основні складові:

Протоколи складаються з таких реквізитів: 1. Назва документа. 2. Номер. 3. Назва колегіального органу із зазначенням харак¬теру його роботи (загальні збори, виробнича нара¬да, засідання кафедри тощо). 4. Назва підприємства, організації. 5. Дата й місце проведення зборів. 6. Кількісний склад учасників (якщо учасників бага¬то, то вказується кількість присутніх і до протоколу додається реєстраційний лист). 7. Посади, прізвища й ініціали керівників зборів, на¬ради тощо (голови, секретаря, членів президії). 8. Порядок денний (питання можуть формулюватися в називному відмінку). 9. Текст. 10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кіль¬кості сторінок. 11. Підписи керівників зборів, наради (голови й секре¬таря).

 1. Приклад протоколу

Відкрите акціонерне товариство «Будівельник»

ПРОТОКОЛ №12

2002р. м. Харків засідання ради директорів

Голова Журавльов О.Я.

Секретар Корженевська К.Г.

Присутні: Аверинцев М.Д., Закіров Р.Т., Лівощенко І.К., Тимощук В.В.

Відсутні: Зальцберг М.І. (у відрядженні).

Запрошені: Джон Кеннет Лі, директор СП «Інвест» (Бельгія).

Порядок денний:

1.Про створення СП “Траст компані” (доповідач - генеральний директор Аверинцев М.Д., директор СП “Інвест” Дж.К.Лі.).

2.Про призначення виконавчого директора СП “Будмен”.

СЛУХАЛИ: 1. Про створення СП «Траст компаній (до¬повідач — генеральний директор Аверинцев М.Д., дирек¬тор СП «Інвест» Дж. К. Лі).

ВИСТУПИЛИ:Аверинцев М.Д. (текст доповіді додається). Дж. Кеннет Лі (текст доповіді додається). Закіров Р.Т.: Розширення міжнародної діяльності ВАТ «Будівельник» дасть змогу не тільки впроваджувати новітні технології й матеріали, знайти нових партнерів і ринок збу¬ту, а й суттєво зміцнити внутрішні позиції ВАТ

УХВАЛИЛИ: 1.1. До 16.01.2003 р. підготувати всі необхідні для ство¬рення СП документи; завершити організаційну роботу до 26.01.2003 р. (відповідальний — Закіров Р.Т.).

1.2. Розробити бізнес-плани перспективних напрям¬ків співробітництва на ринках СНД та Західної Європи до 20.01.2003 р. (відповідальний — Лівощенко І.К.).

СЛУХАЛИ: 2. Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».

ВИСТУПИЛИ: Аверинцев М.Д. запропонував на посаду виконавчо¬го директора СП «Будмен» Наконечного О.Л., директора Одеської філії ВАТ. Лівощенко І.К.: Наконечний О.Л. практично тільки за рік роботи вивів Одеську філію ВАТ у число найкращих дочірніх підприємств. Він зможе плідно працювати також як виконав¬чий директор СП. Джон К. Лі.: Цілком,підтримую кандидатуру Наконечно¬го О.Л. і сподіваюся на плідне співробітництво.

УХВАЛИЛИ: Призначити Наконечного О.Л. виконавчим директо¬ром СП «Будмен» й укласти з ним контракт на виконання обов’язків директора терміном на два роки.


Голова (підпис) О.Я.Журавльов

Секретар (підпис) К.Г.Корженевська

Протоколи мережі Інтернет

Основне, що відрізняє Інтернет від інших мереж, — це його протоколи — TCP/IP. Узагалі, термін TCP/IP зазвичай означає все, що пов'язано з протоколами взаємодії між комп'ютерами в Інтернеті. Він охоплює ціле сімейство протоколів, прикладні програми, і навіть саму мережу. TCP/IP — це технологія міжмережної взаємодії. Мережа, що використовує технологію TCP/IP, називається «internet». Якщо йдеться про глобальну мережу, що об'єднує безліч мереж із технологією TCP/IP, то її називають Інтернетом. Незважаючи на те що в мережі Інтернет використовується велика кількість інших протоколів, мережу Інтернет часто називають ТСР/ІР-мережею, тому що ці два протоколи, безумовно, є найважливішими. Як і в будь-якій іншій мережі, в Інтернеті існує 7 рівнів взаємодії між комп'ютерами: фізичний, логічний, мережний, транспортний, рівень сеансів зв'язку, представницький і прикладний рівень. Відповідно, кожному рівню взаємодії відповідає набір протоколів (тобто правил взаємодії).

Нижче у алфавітному порядку перелічено найпоширеніші мережеві протоколи відповідно до моделі OSI:

 1. На прикладному рівні:
     * DNS
     * FTP
     * HTTP
     * HTTPS
     * IMAP
     * LDAP
     * POP3
     * SMTP
     * SSH
     * Telnet
     * XMPP (Jabber)
 2. На сеансовому рівні:
     * SSL
     * TLS
 3. На транспортному рівні
     * TCP
     * UDP
 4. На мережевому рівні
     * BGP
     * ICMP
     * IGMP
     * IP
     * OSPF
     * RIP
     * EIGRP
     * IS-IS
 5. На канальному рівні
     * Ethernet
     * Frame relay
     * HDLC
     * PPP
     * SLIP