Редагування тексту(MSWord)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 13:14, 31 березня 2010, створена Olgapovnyak (обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Редагування тексту. Робота з фрагментами тексту: виділення, вставляння, переміщення, копіювання, вилучення, пошук і заміна фрагментів тексту. Використання буфера обміну.

Мета:

навчальна: навчити учнів правил редагування тексту, основних операцій з текстом.
виховна: зацікавити учнів роботою в текстовому редакторі,
розвиваюча: систематично формувати в учнів навики правильного (грамотного) редагування тексту, довільних документів.

Тип уроку: урок подачі нового матеріалу (лекція).

   План

1. Переміщення у текстовому документі
2. Виділення текстового фрагменту
- Послідовність дій для виділення тексту за допомогою мишки
- Послідовність дій для виділення тексту за допомогою клавіатури
3. Вилучення тексту
4. Відміна виконання дій
5. Робота з фрагментами тексту
- Копіювання тексту у буфер обміну
- Вирізання тексту у буфер обміну
- Вставка тексту з буферу обміну
6. Пошук та заміна у текстовому документі
7. Вставка спеціальних символів
- Вставка символів
- Вставка спеціальних знаків
- Вилучення символів або спеціальних знаків

1. Переміщення у текстовому документі Введення, редагування тексту здійснюється завжди у позиції курсору. Для встановлення курсору у необхідне місце документа можна використовувати мишку вказавши вказівником мишки у потрібне позицію текстового документа або клавіатуру. При використанні клавіатури курсор переміщають до потрібного місця використовуючи клавіші управління курсором:
• або ¬ курсор переміщуться на один символ вправо або вліво відповідно;
• ­або ¯ — курсор переміщається на рядок вгору або униз;
• PageUp і PageDown — переміщають курсор відразу на екранну сторінку вгору або вниз;
• Home і End — використовуються для переміщення курсору на початок або кінець рядка відповідно.

Можна використовувати клавіші переміщення курсору разом із клавішею Control – у цьому випадку клавіші ® і ¬ переміщають курсор на одне слово (до пробілу або розділових знаків) вправо або вліво, а клавіші PageUp і PageDown – у початок або кінець документа.

2. Виділення текстового фрагменту
Будь яке форматування, зміна зовнішнього виду фрагментів документу застосовується для вказаних, виділених, елементів документа. Виділяти можна будь які складові об’єкти текстового документу: окремі елементи символи, слова, речення, абзаци, увесь текст та інші складові рисунки таблиці тощо. Виділити текст, або інші елементи можна за допомогою мишки або клавіатури. Послідовність дій для виділення тексту за допомогою мишки:
1) навести курсор на початок фрагменту виділення;
2) натиснути ліву кнопку мишки і, не відпускаючи її, перемістити курсор у кінець фрагмента тексту, який підлягає виділенню. Виділений текст буде представлений в інвертованому кольорі (за замовчуванням – білий на чорному).
Для виділення одного слова достатньо двічі клацнути лівою кнопкою мишки по ньому; для виділення цілого абзацу— тричі.
Послідовність дій для виділення тексту за допомогою клавіатури:
1) помістити курсор у початок виділення тексту;
2) перемістити курсор, утримуючи натисненою клавішу Shift, у кінець фрагменту виділення. Виділити увесь документ можна використовуючи послугу меню Правка®Виділити все, або , комбінацію клавіш Ctrl+A.

3. Вилучення тексту
Вилучити символи, що знаходяться праворуч або ліворуч від курсору можна за допомогою клавіш Delete або Backspace. Вилучити фрагмент документа можна, попередньо виділивши його, та натиснути клавіші Delete або Backspace. Для вилучення символів від поточної позиції курсору до початку або кінця слова, використовується комбінація клавіш Ctrl+Backspace і Ctrl+Delete відповідно.
4. Відміна виконання дій
Для скасування останньої операції редагування необхідно в меню Правка вибрати послугу Скасувати або натиснути кнопку Скасувати панель інструментів Стандартна 1. Натиснення на стрілці 6 , що зображена поруч із кнопкою, відкриє перелік усіх операцій, виконаних під час поточного сеансу. Натиснувши на на назві операції, можна її скасувати з усіма операціями виконаними після неї.
Кнопки панелі інструментів Стандартна: Скасувати (1), Повернути (2) Повернути останню скасовану операцію можна використовуючи послугу меню Правка вибрати команду Повторити… або натиснути кнопку 2. Для перегляду переліку скасованих операцій слід натиснути на стрільці 6 поруч із цією кнопкою.

5. Робота з фрагментами тексту (виділити, копіювати, вирізати, вставити) Однією із суттєвих можливостей, що відрізняє комп'ютерні системи опрацювання текстових документів є можливість використання вже введених текстових фрагментів, шляхом копіювання і збереження у тимчасовій області пам'яті, буфері обміну, виділеного тексту і повторного вставляння у необхідне місце документу. Для використання можливостей роботи з буфером обміну слугують послуги головного меню Правка або послуги панелі інструментів Стандартна.

Копіювання тексту у буфер обміну 1. Виділити необхідний фрагмент тексту слово, словосполучення речення, абзац або увесь текст. 2. Застосувати послугу кнопки панелі управління Стандартна Копіювати (послугу меню Правка ® Копіювати або комбінацію клавіш Ctrl + C); Вирізання тексту у буфер обміну 1. Виділити необхідний фрагмент тексту слово, словосполучення речення, абзац або увесь текст. 2. Застосувати послугу кнопки панелі управління Стандартна Вирізати (послуга меню Правка ® Вирізати або комбінацію клавіш Ctrl + X); 3. Після застосування послуги Вирізати виділений фрагмент буде вилучено із тексту і буде збережено у буфері обміну до наступної операції копіювання або вирізання. Вставка тексту з буферу обміну 1. Розмістити текстовий курсор у місце вставки текстового фрагменту. 2. Застосувати послугу кнопки панелі управління Стандартна Вставити (послугу меню Правка ® Вставити або комбінацію клавіш Ctrl + V);

6. Пошук та заміна у текстовому документі
Однією найчастіше використовуваних операцій під час роботи з текстовими документами є пошук необхідного фрагменту або пошук із заміною на новий фрагмент. Для виконання пошуку/заміни слугує діалогове вікно Знайти й замінити, яке відкривається послугою головного меню Правка ® Знайти.../Замінити... .

1) послугою Правка ® Знайти.../Замінити... викликати вікно Знайти й замінити;
2) у поле Знайти ввести шукане слово/словосполучення;
3) в полі Замінити на ввести слово/словосполучення для заміни
4) натиснути на кнопку Замінити. Натиснення на кнопку Замінити все виконає заміну усіх входжень шуканих слів/словосполучення.
5) натиснення на кнопку закриття вікна закриває діалог Знайти й замінити

7. Вставка спеціальних символів
Під опрацювання текстових документів досить часто виникає необхідність ввести спеціальні символи які як правило відсутні на клавіатурі. Додати спеціальні символи у документ за використовуючи послідовність дій
Вставка символів
1) викликати діалогове вікно Символ;
2) зробити активною вкладку Символи;
3) у випадаючому списку шрифтів вибрати шрифт, який містить необхідні символи;
4) використовуючи смугу прокручування знайти необхідний символ;
5) натиснути на кнопку Вставити.
6) кнопка Скасувати, яка змінюється на кнопку Закрити після вставки символу, закриває вікно Символ.
Вставка спеціальних знаків
1) викликати діалогове вікно Символ;
2) зробити активною вкладку Спеціальні знаки;
3) у списку спеціальних знаків вибрати необхідний знак;
5) натиснути на кнопку Вставити.
6) кнопка Скасувати, яка змінюється на кнопку Закрити після вставки символу, закриває вікно Символ.
Вилучення символів або спеціальних знаків
1) виділити символ або спеціальний знак;
2) натиснути на клавішу клавіатури Delete.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Який стандартний вигляд має текстовий курсор
2. Які параметри функціонування програми задає користувач
3. Як можна відмовитись від щойно зроблених змін?
4. Як задати розмір шрифту
5. Як задати параметри форматування абзацу?
6. Якими способами можна виділити текст?
7. Як можна видалити один символ, цілий абзац?
8. Як скопіювати текст у буфер?
9. Як можна зробити заміну у текстовому документі
10. Яка різниця між копіюванням і вирізанням тексту в буфер?

Оля Повняк