Робота з таблицями. (3,8)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Робота з таблицями. Зв’язки між таблицями. Пошук інформації в БД. Упорядкування даних. Фільтрація даних. Використання простих і складених фільтрів

Мета: навчити учнів прийомам роботи з таблицями БД; розвивати вміння роботи з СУБД Access, розвивати інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК.

Хід уроку:

І. Актуалізація опорних ЗУН:

1. Фронтальне опитування учнів "Що це?" (учитель демонструє слайд з певним зображення, учні пояснюють, що на ньому зображено).

2. Виконання учнями практичного завдання на комп’ютерах:

1. Запустити СУБД.

2. Створити нову БД, для назви обрати своє прізвище та ім'я.

3. Створити структуру таблиці "Мої витрати" в режимі Конструктора за зразком.

K1.jpg

4. Зберегти таблицю під ім'ям Мої витрати.

5. Заповнити таблицю даними за зразком.

K2.jpg

6. Зберегти зміни, внесені до таблиці.

7. Завершити роботу з БД.

ІІ. Виклад нового матеріалу, виконання практичних завдань на комп’ютері для сприйняття та засвоєння матеріалу:

1. Робота з таблицями

Створення таблиці:

1. Режим Конструктора. Використовують для створення структури таблиці.

2. За допомогою Майстра. У Microsoft Access також включений майстер баз даних, що дозволяє створювати найбільше часто використовувані типи баз даних Microsoft Access. Можна використовувати бази даних у тому виді, у якому вони були створені майстром, або на їхній основі створювати власні бази даних.

3. Шляхом введення даних. Користувач з клавіатури заповнює таблиці даними.

Видалення записів:

1. Виділити запис.

2. Виконати команди Правка/Удалить запись.

1. Відкрити БД "Школа".

2. Створіть таблицю Сотрудники за допомогою Майстра.

3. За зразок візьміть таблицю Сотрудники.

4. Зі зразків полів виберіть поля в зазначеній послідовності (використовуйте кнопки зі стрілками діалогового вікна - вибір одного/всіх полів): Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Адрес, Почтовый индекс, Домашний телефон, Табельный номер, Дата рождения, Дата найма, Номер паспорта, Заметки. Поле Заметки перейменуйте в Примітку за допомогою кнопки Перейменувати поле. Натисніть кнопку Далі.

5. Задайте ім'я таблиці Сотрудники. Перемикач встановіть в положення Автоматичне визначення ключа в Microsoft Access. Натисніть кнопку Далі.

6. У подальших діях після створення таблиці виберіть Безпосереднє уведення даних у таблицю. Натисніть кнопку Готово.

2. Зв’язки між таблицями

СУБД Access є дозволяє створювати багатотабличні бази даних і зв’язувати таблиці між собою. Види зв’язків:

• один-до-одного;

• один-до-багатьох.

• багато-до-багатоьх.

Для створення зв’язків необхідно викликати вікно Схема даних з меню Сервис.

1. Відкрити БД "Фирма".

2. Виконати команди Сервис/Схема данных.

3. Створити зв’язки між таблицями за зразком:

K3.jpg

3. Пошук інформації в БД

Для пошуку певного запису, треба про нього мати якісь відомості по якомусь полю. Інакше для пошуку доведеться переглядати всю таблицю. Якщо є інформація по якомусь полю, то можна вважати її зразком і здійснити пошук запису. Для цього треба:

1. Встановити курсор на відповідне поле і виконати команду Правка/Найти.

2. В діалоговому вікні можна задати деякі параметри пошуку. В запиті образец ввести інформацію-зразок.

3. Після установки параметрів пошуку треба натиснути на кнопку Найти. Під час пошуку система порівнює зразок з всіма значеннями поля. Як тільки зустрічається значення, схоже зі зразком, система переводить курсор на знайдений запис. Для знаходження наступних записів з таким-самим значенням зразка треба натиснути кнопку найти далее. Якщо необхідний запис знайдено, то для припинення пошуку треба натиснути кнопку закрыть.

Примітка: С учетом регистра - якщо не визначити прапорцем цю опцію, то пошук буде здійснюватися, не зважаючи на величину літер (прописні/строчні).

С учетом формата полей – пошук буде здійснюватися з урахуванням формату введеного поля. Наприклад: дата може виводитися в форматі 05.01.92 або 05-янв-92. Якщо зняти прапорець, то формат дати буде ігноруватися. Только в текущем поле. Якщо зняти прапорець то пошук значення відбудеться по всій базі а не тільки по виділеному полю. Совпадение. Якщо Ви не точно пам’ятаєте значення поля то можна встановити параметр сначала поля або с любой частью поля. Тоді зразок буде порівнюватися з частиною значення.

4. Упорядкування даних У будь-якій СУБД є можливість впорядкувати дані певного поля за зростанням чи за спаданням. Уявімо, що Ви обираєте комп’ютер в залежності від ціни. Тоді дуже зручно впорядкувати таблицю за полем ціна. Для впорядкування даних в СУБД Access необхідно:

1) виділити необхідне поле, натиснувши на заголовок стовпчика;

2) виконати команду Записи/Сортировка/обрати спосіб сортування.

Впорядкування можна здійснювати за допомогою інструментів

1. Відкрийте таблицю Сотрудники.

2. Проведіть сортування даних за полем Фамилия за спаданням.

3. Проведіть сортування даних за полем Дата найма за зростанням.


4. Фільтрація даних.

Використання простих і складених фільтрів Фільтрація записів використовується в тих випадках, коли треба вивести всі записи, що задовольняють певним умовам. Для роботи з фільтром існують спеціальні інструменти:
Фильтр по выделенному відображає всі записи в яких значення певного поля співпадає із виділеним значенням. Такий варіант фільтрації передбачає те, що Ви вже знайшли потрібне значення і хочете, щоб в таблиці були записи тільки з цим значенням. Изменить фильтр. Ця кнопка дозволяє встановити умову відбору записів полям. В умові використовуються знаки >,<, =, >=, <=, and, or, ><. Після того як умови відбору встановлено, необхідно натиснути на кнопку “применить фильтр”. Такий фільтр ефективно працює в полях числового типу, коли треба локалізувати список записів за певними умовами. Розширений фільтр дозволяє:

• відібрати необхідні поля для відображення;

• ввести умови фільтрації даних для декількох полів одночасно;

• застосувати впорядкування за зростанням чи за спаданням.

Завантажити вікно розширеного фільтру можна за допомогою меню Записи/Фильтр/Расширенный фильтр.

• У рядок поле треба перетягнути поля необхідні для відображення.

• У рядку сортировка можна вказати напрям впорядкування для певних полів.

• У рядку условие отбора встановлюються необхідні умови фільтрації.

• У рядку или додаткові умови фільтрації (якщо основних недостатньо.

Після здійснення всіх установок треба натиснути на кнопку Применить фильтр.

1. Відкрийте таблицю Сотрудники.

2. Виділіть п'ятий запис та виконайте команди Записи/Фильтр по выделенному.

3. Видаліть фільтр.

4. Відфільтруйте співробітників, посада яких менеджер. Збережіть фільтр як запит.

5. Відфільтруйте працівників, дата народження яких більше 01.01.1970 р. Видаліть фільтр.

ІІІ. Систематизація та узагальнення нових знань – виконання учнями практичних завдань на комп’ютерах:

1. Відкрийте таблицю Сотрудники

2. Зробіть редагування даних

• видаліть восьмий запис;

• у третьому записі змініть прізвище на Арбенин;

• уведіть новий запис із прізвищем Рокотов;

• уведіть новий запис із прізвищем Григорьев;

• перемістіть перший запис у кінець таблиці (виділіть перший запис і скористайтеся командою Правка/Вырезать, далі виділіть черговий вільний рядок запису і скористайтеся командою Правка/Вставить;

• скопіюйте запис із прізвищем Рокотов на новий рядок й змініть у ньому ім'я;

• перевірте правильність змін БД: повинні бути запису з номерами з 2 по 7 і з 9 по 13.

3. Проведіть пошук всіх записів із прізвищем Рокотов.

4. Змініть ім'я поля Должность на ЗанимаемаяДолжность в режимі «Таблиця», для цього встановите покажчик на ім'я поля й виконаєте подвійне клацання миші.

5. Видаліть поле Дата народження, використовуючи команду Правка/Удалить столбец. Не забудьте попередньо виділити поле й у процесі роботи дати підтвердження на видалення.

6. Додайте в таблицю Сотрудники перед полем ЗанимаемаяДолжность нові поля: Ставка, Премия, Зарплата. Для цього зробіть поточної або виділіть поле Примітка й виберіть команду Вставка/Столбец. Привласніть створеним полям відповідні імена.

7. Збережіть зміни в таблиці та закрийте БД.

ІV. Видача домашнього завдання – підготувати до п/р.