Розмітка та оформлення слайдів. Тексти та малюнки в слайдах

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 11:16, 25 березня 2010, створена Skyba dv (обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Розмітка та оформлення слайдів. Тексти та малюнки в слайдах.

Мета: Формувати вміння проектувати власні презен¬тації, додавати слайди, розміщувати елементи на слайдах та форматувати їх.

Базові поняття й терміни: Структура слайда, розмітка, зміст слайда.


Хід уроку

Організаційний етап. Актуалізація опорних знань

Опитування.

 • Назвіть сфери використання презентацій.
 • Для чого призначені презентації?
 • За допомогою якої програми створюються презентації?
 • Яким чином можна завантажити PowerPoint ?
 • Які є види презентацій (за структурою)?
 • Які особливості лінійних презентацій ?
 • Які особливості розгалужених презентацій ?
 • Назвіть способи створення презентацій.

Оголошення теми, мети уроку

Сприйняття і осмислення нового матеріалу

а) Самостійна робота учнів з текстом. Учні самостійно опрацьовують фізіологічні особливості сприйняття ко¬льорів і форм. (Додаток 3).

Додаток 3.

Фізіологічні особливості сприйняття кольорів і форм

 • Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразни¬ки (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий).
 • Дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, викликають сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений).

Нейтральні кольори: світло-рожевии, жовто-зелении, коричневий.

 • Поєднання двох кольорів — кольору знака й кольору фону - суттєв-впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки сто млюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні).
 • Найкраще поєднання кольорів шрифту та фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому.
 • Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів.
 • Будь-який малюнок фону підвищує стомлюваність очей і знижує ефек¬тивність сприйняття інформації.
 • Чіткі, яскраві малюнки, які швидко змінюються, миготять, легко вхоп-лює підсвідомість, і вони краще запам'ятовуються.
 • Будь-який другорядний об'єкт, що рухається (анімований), знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує її динаміку.
 • Показ слайдів із фоновим супроводженням звуків (пісень, мелодій) ви¬кликає швидку втомлюваність, сприяє розсіюванню уваги і знижує про¬дуктивність навчання.

б) Пояснення вчителя по темі "Створення слайдів"

Матеріал уроку доцільно подати в такій послідовності:

 1. Структур а слайду.
 2. Збереження презентацій.
 3. Застосування шаблону оформлення слайду.
 4. Вставка тексту до слайду.
 5. Створення списку.
 6. Вставка малюнка до слайду.
 7. Демонстрація презентації.

При вивченні матеріалу бажано ілюструвати розповідь вчителя де¬монстраціями по локальній мережі.

1.Структура слайда

Кожний слайд PowerPoint складається з трьох основних шарів.

 • Шар оформлення (рівень основи слайда). Визначає фонове графі¬чне зображення, схему кольорів слайда, шрифти тексту і розта¬шування елементів на слайдах. Шар оформлення єдиний для всіх слайдів презентації.
 • Шар розмітки. Визначається типом слайду, що створюється (заго¬ловок, маркований список, діаграма, таблиця або порожній слайд). Розмітка визначає розташування різних елементів на слайді.
 • Шар змісту слайда. Призначений для розміщення змісту слайда. Зміст кожного слайда унікальний, тому текст або графічне зображення, що включаються в слайд, з'являються тільки в цьому шарі.

Елементи слайду: заголовки, основний текст, графічні об'єкти (ефекти WordArt, малюнки з бібліотеки ClipArt Gallery (Рисунок, Фильмы и звук) чи прочитані з файлу, автофігури, діаграми, об'єкти WordArt, таблиці), елементи мультимедіа (відеокліпи, звукові кліпи з файлів, дикторські тексти), дата, час, текст колонтитула, номер слайда, кнопки керування процесом демонстрації.

2.Збереження презентацій.

Файл – Сохранить (Сохранить как) – вибрати шлях, де зберігати¬меться файл, та ввести ім'я файлу, де зберігатиметься презентація.

3.Застосування шаблону оформлення слайда.

Формат – Применить шаблон оформления - вибрати необхідний шаблон оформлення слайда.

4. Вставка об'єктів до слайду.

Вставка тексту WordArt: Вставка - Рисунок - Объект WordArt (або на панелі інструментів вибрати кнопку Добавить объект WordArt). Вставка тексту: Вставка - Надпись (або на панелі інструментів Рисование - кнопка Надпись). Текст форматується аналогічно як у текстовому редакторі Word.

5. Створення списку.

 • натиснути Enter для переходу на новий рядок;
 • натиснути кнопку Нумерация для створення нумерованого або кнопку Маркеры для створення маркованого списку;
 • відформатувати список: Формат -Список...

6. Вставка малюнка.

Щоб вставити графічний об'єкт: Вставка - Рисунок- …

7. Демонстрація презентації.

1. В режимі Обычный виконуються всі операції.

2. Режим Сортировщик слайдов призначений для роботи з презента¬цією загалом, а не з окремими слайдами. У ньому зручно змінювати поря¬док розміщення слайдів, переміщувати їх за допомогою миші, підключати різноманітні ефекти при переході від слайда до слайда.

3. У режимі Показ слайдов на екран виводять лише слайди підготов¬леної презентації і кнопки виклику контекстного меню керуванням презе¬нтацією.

Режими перегляду презентації

Режим перегляду Спосіб установки режиму перегляду
Режим слайда (основний режим перегляду слайда при редагуванні) Вид - Обычный абокнопка вибору режимів перегляду
Режим сортувальника (відображає мініатюрні зображення слайдів,

показуючи загальну структуру презентації)

Вид - Сортировщик слайдов або кнопка вибору режимів перегляду
Режим сторінок нотаток (підготовка но¬таток доповідача) Вид - Страницы заметок або кнопка вибо¬ру режимів перегляду
Показ слайдів розміром на повний екран Вид - Показ слайдов або кнопка вибору режимів перегляду
Настроювання параметрів перегляду PowerPoint Сервис - Параметры - вкладка Вид

Контекстне меню можна також викликати, натиснувши праву кнопку миші у будь-якому місці слайда. Це допоможе під час демонстрації виконувати допоміжні дії. Наприклад, здійснити перехід до будь-якого слайда, викликати примітки до слайда (Примітки доповідача). Потрібний режим задають натисканням на відповідну кнопку в лівій нижній частині екрана або відповідною командою з меню Вид.

8. Застосування ефекту прихованого слайда.

Показ слайдов - Скрыть слайд. Ці слайди не виводяться на екран під час звичайного перегляду презентації. Показати такі слайди на демон¬страції можна, вибравши в контекстному меню: Переход - Выбор слайд-по имени - у запропонованому списку слайдів презентації вибрати прихований слайд. За допомогою цього ефекту можна підготувати деякі додат¬кові презентаційні матеріали, які можуть бути використані або пропущені під час демонстрації залежно від зацікавленості та реакції аудиторії.

Закріплення набутих знань

Завдання: Спроектувати презентацію, яка б містила інформацію про свій клас. Записати свої ідеї до таблиці.

 • Самостійна робота (1 хв.).
 • Обговорення в групах по 2 – 3 учні (1 хв.).
 • Колективне обговорення.
Заголовок слайда 1: Включає: Заголовок слайда 2: Включає: Заголовок слайда 3: Включає:
Заголовок слайда 4: Включає: Заголовок слайда 5: Включає: Заголовок слайда 6: Включає:

Створення презентації.

Допомога вчителя Дії учнів
додавання тексту вводять коротку інформацію про клас
вставка малюнків (анімації) відшуковують малюнок, який максимально відображає інформацію про клас
кольорове оформлення використовують оформлення фону та шрифтів
додавання звуку вставляють до презентації звуковий файл

Підведення підсумків уроку

 • Проектування презентації.
 • Оформлення презентації.
 • Вставка об'єктів.

Домашнє завдання

Повторити матеріал "Вимоги до презентацій", "Вставка об'єктів".

--Skyba dv