Системи опрацювання текстів та їх основні функції.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 11:31, 2 червня 2011, створена Varchak hya (обговореннявнесок) (Хід уроку.)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Тема:

«Системи опрацювання текстів та їх основні функції. Завантаження текстового процесора MS WORD.»

Тема:

Системи опрацювання текстів та їх основні функції. Завантаження текстового процесора MS WORD. Робота з основним меню. Створення, відкриття і збереження документу.

Мета:

Ознайомити учнів з основними функціями текстового процесора, його вікнами і методами роботи. Розпочати формування навичок роботи в середовищі текстового процесора WORD. Пояснити як зберігати текст на зовнішніх носіях, як шукати документи на диску та як створювати новий документ. Сприяти активному мисленню на уроці.

Тип уроку:

пояснення нового матеріалу;

Хід уроку.

I. Організаційна частина.

II. Повідомлення теми, постановка мети.

III. Мотивація розумовоі діяльності учнів.

Текстові редактори — це програми, за допомогою яких можна створювати і змінювати текст. Це один із найбільш розповсюджених класів прикладних програм. Вони використовуються широкими колами користувачів у всіх сферах, тому що в будь якій галузі людської діяльності в користувача постійно виникає необхідність створювати і обробляти тексти. Сучасні текстові редактори дозволяють швидко і ефективно створювати найрізноманітніші документи, що містять текст, таблиці, графіки і діаграми.

IV. Викладання нового матеріалу.

Клавіатура комп’ютера дуже схожа на клавіатуру друкарської машинки. Але між цими двома пристроями є істотна відмінність; процес створення документа за допомогою комп’ютера відділений від процесу його друкування. Комп’ютер дає змогу виправляти, перекомпоновувати і вилучати текст у документі без друкування проміжних варіантів. Давайте запишемо визначення текстового редактора. Програми, за допомогою яких можна створювати та змінювати текст, називаються текстовими редакторами. У тих випадках, коли має значення не тільки зміст тексту, а і його зовнішній вигляд, використовують більш складні текстові редактори, які називаються текстовими процесорами.

Текстові процесори – це найбільш потужні текстові редактори. Зараз найбільш розповсюдженим текстовим процесором є Microsoft Word з інтегрованого пакета Microsoft Office.

Основні функціі текстового процесора MS Word .


1. Введення та редагування тексту.

2. Форматування (зміна зовнішнього вигляду документа).

3. Перевірка правопису різними мовами.

4. Обробка кількох документів одночасно.

5. Використання графіки (малюнків, діаграм, формул).

6. Зручна робота з таблицями.

7. Попередній перегляд і друк.

8. Імпорт даних з інших програм.

9. Зберігання документів на диску.

Завантаження текстового процесора.

1. Кнопка ПУСК → ПРОГРАММЫ → Microsoft WORD.

2. Якщо на ПК встановлено пакет MS Office та його панель, то для запуску WORD можна скористатися однією з двох кнопок Создать документ, Открить документ.

Давайте запишемо, що містить основне меню текстового редактора.

Основне меню текстового редактора Word містить такі стандартні пункти меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Окно, Справка. При виборі меню відображається список команд. Поруч з деякими командами відображаються відповідні їм значки.

Більшість меню розташовані в основному меню у верхній частині вікна Word. На панелі інструментів розташовуються кнопки з малюнками (ті ж малюнки відображаються поруч з відповідними командами меню). У Word мається багато убудованих панелей інструментів, які можна відображати чи ховати при необхідності. За замовчуванням панелі інструментів Стандартна і Форматування закріпленні поруч трохи нижче головного меню.

Вікно програми WORD.

1. Рядок заголовку з назвою програми і документа та кнопками керування вікном програми.

2. Рядок основного меню, яке відкриває доступ до основних команд: ФАЙЛ, ПРАВКА, ВИД , ВСТАВКА, ФОРМАТ, СЕРВИС, ТАБЛИЦА, ОКНО, ?.

3. Панель інструментів СТАНДАРТНАЯ.

4. Панель інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ.

5. Лінійка.

6. Робоче поле документу зі смугами прокрутки і кнопками вибору режиму перегляду.

7. Рядок статусу, що містить відомості про поточну сторінку документа.

Інтерфейс – це ті засоби, за допомогою яких користувач управляє текстовим процесором, це меню, з якого можна вибрати команди. В MS WORD для створення документу використовуються три складові: символи, абзаци і розділи.

Зараз я вам розповім про використання меню і панелей інструментів. При першому запуску Word у меню і на панелях інструментів відображаються основні команди і кнопки. При роботі з Word кнопки, що використовуються часто чи використовувалися недавно, зберігаються в особистих настроюваннях і відображаються в меню і на панелях інструментів. Щоб знайти команду, не відображувану в меню, клацніть стрілки внизу меню. При цьому меню розвертається, і відображаються додаткові команди. Розгорнути меню можна також подвійним щигликом миші. Коли ви розвертаєте одне меню, усі меню звертаються і залишаються в згорнутому стані доти, поки не буде обрана команда меню чи виконана інша дія. Якщо команда не використовується протягом деякого часу, Word не відображає її в короткій версії меню. При необхідності можна задати відповідні параметри Word, щоб завжди відображався повний набір команд для кожного меню. Коли кілька панелей керування закріплені в одному ряді, можуть відображатися тільки ті кнопки, що використовувалися недавно. Щоб знайти кнопку, не відображувану на закріпленій панелі інструментів, натисніть кнопку Додаткові кнопки наприкінці панелі інструментів. Якщо використовується кнопка, не відображувана на панелі інструментів, Word переміщає цю кнопку на панель інструментів, а потім поміщає кнопку, що не використовувалася протягом деякого часу, у список.


З основним меню ми ознайомились тепер перейдемо до роботи із документами.

Щоб почати роботу із текстовим редактором Word необхідно створити новий документ, а тоді вже працювати.


Створення нового документа WORD.

1. На РС клацнути правою кн. миші і вибрати із контекстного меню п. СОЗДАТЬ/ Документ Microsoft Word..

2. У вікні програми WORD:

а) ФАЙЛ/ СОЗДАТЬ/ Новый документ;

б) На панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ клацнути на кн. СОЗДАТЬ. В цьому випадку документ створюється на базі шаблону NORMAL

в) Нажати комбінацію клавіш <Ctrl+N>.

Файли-документи, які створюються за допомогою редактора WORD мають стандартне розширення .doc.

Перемикання мов – на панелі задач є індикатор мов.

Основні правила набору тексту:

не натискайте на клавішу Пропуск для створення абзацних відступів і центрування тексту;

між словами робити 1 пропуск;

розділовий знак (.,?!) не відривати від слова

після кожного розділового знаку ставити пропуск;

до і після дефісу не ставити пропуск (який-небудь);

до і після тире ставити 1 пропуск (книга — джерело знань);

не натискайте клавішу <Back spase>, щоб перемістити курсор до позиції з помилкою;

щоб отримати велику літеру, натисніть на клавішу <Shift>;

щоб вилучити символ ліворуч від текстового курсору, натисніть клавішу <Back spase>;

щоб вилучити символ праворуч курсору, натисніть клавішу <Delete>.

Клавішу Enter натискають лише в кінці абзацу (а не в кінці рядка). Перехід на новий рядок під час уведення тексту відбувається автоматично


Переміщення по документу.

Установлення курсору клацанням у потрібному місці;

Мишею за допомогою смуг прокрутки;

За допомогою клавіш ← ↑ → ↓.

Текст уводять в одному з двох можливих режимів: у режимі вставки символів або в режимі їх заміщення. Режими можна перемикати клавішею Insert або подвійним клацанням у рядку статусу на словах ВСТ чи ЗАМ. У режимі вставляння символи вставляють у місце де стоїть курсор, при цьому текст справа , а в режимі заміщення новий текст вводиться поверх попереднього.

Після введення тексту його редагують. Редагування — це процес усунення помилок у тексті та внесення змін. Програма вміє сама шукати і виправляти помилки. Для цього треба клацнути на меню СЕРВИС → ПРАВОПИСАНИЕ (або на кнопці з буквами ABC на панелі інструментів). Слово, в якому є помилка, буде підкреслене червоною хвилястою лінією, а система запропонує варіанти виправлення помилки. Обрати треба один варіант або натиснути на кнопку Пропустити (Skeep), якщо виправлення не потрібне.

Одержання довідок.

Рядок Меню → Справка

Параметри сторінки.

Меню Файл → Параметры страницы → Размер бумаги. Найбільш поширені формати А4 і А5. Орієнтація паперу може бути книжною або альбомною.

Розміри полів.

При друкуванні тексту зліва, справа, зверху і знизу повинні залишатись вільні місця це — поля. Їх виставляють так Файл → Параметры страницы →Поля.

Режими екрана.

Режими роботи з документами можуть бути:

• звичайний.

• Web-документ.

• Розмітка сторінки.

• Структура.

Потрібний режим можна встановити з меню Вид, або в нижньому лівому куті вікна.

Збереження документа.

1. Вказівка ФАЙЛ/ СОХРАНИТЬ КАК – ввести ім’я і в списку папок вибрати потрібну, тобто місце збереження.

2. Зберегти документ можна на дискеті за допомогою контекстного меню об’єкта вказівкою ОТПРАВИТЬ/ Диск 3,5(А).

Завантаження раніше створеного документа.

1. Вказівка ФАЙЛ/ ОТКРЫТЬ.

2. Кнопка ОТКРЫТЬ панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ.

3. Комбінацією клавіш <Ctrl+O>.

4. Документ, з яким працювали нещодавно, можна відкрити вибравши його ім’я у списку документів, що відображаються у ПУСК → ДОКУМЕНТЫ.

Статистичні данні – це кількість в активному документі сторінок, абзаців та рядків. Подивитись можна за допомогою вказівки СЕРВИС/ СТАТИСТИКА.

Пошук потрібного файла.

Виконується за допомогою вказівки ФАЙЛ/ ОТКРЫТЬ.В діалоговому вікні встановити в полях значення, що відповідають критерію пошуку і нажати кл. НАЙТИ. Для організації простого пошуку використовуються поля: Имя файла, Тип файла, Текст, Изменен.

Завершення роботи з документом:

1. вказівка ФАЙЛ/ ЗАКРЫТЬ і підтвердити збереження;

2. кнопка ЗАКРЫТЬ системного меню документа;

3. кл. <CTRL+W>.


Завершення роботи з текстовим процесором:

• вказівка ФАЙЛ/ ВЫХОД;

• закрити всі вікна< ALT+F4>.

Друкування документа:

• вказівка ФАЙЛ/ ПЕЧАТЬ;

• кнопка з зображенням принтера на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ;

• комбінація клавіш <Ctrl + P>.

Є можливість роздрукувати як цілий документ, так і його окремі сторінки і , навіть, фрагменти сторінок.

V. Робота на ПК. Виконуємо фронтально з послідуючим обговоренням.

Практична робота.

Тема: WORD. Створення документа.

1. Запустіть WORD одним із відомих способів і розгляньте його меню.

2. За допомогою команд основного меню або кнопок панелей інструментів задайте потрібні параметри функціонування програми:


3. Ввімкнути панель інструментів СТАНДАРТНАЯ (якщо відсутня) - ВИД/ ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ/ СТАНДАРТНАЯ.

4. Ввімкнути панель інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ (якщо вимкнута) - ВИД/ ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ/ ФОРМАТИРОВАНИЕ.

5. Ввімкнути лінійку (якщо вимкнута) - ВИД/ ЛИНЕЙКА.

6. Вибрати вигляд документа - ВИД/ ОБЫЧНЫЙ.

7. Ознайомтеся з настройкою вікон. Меню СЕРВІС → ПАРАМЕТРИ. Його елементами є закладки(ВИД, ОБЩИЕ, ПРАВКА, ПЕЧАТЬ, ПРАВОПИСАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ та інші), текстові поля, поля-списки, поля- лічильники, вимикачі.

8. Клацніть на закладці СОХРАНЕНИЕ, щоб розгорнути її. Ввімкніть параметр “автосохранение”. Установіть час автозберігання в 10 хв

9. Розгляньте параметри закладки ПРАВОПИСАНИЕ і установіть потрібні (“автоматически проверять орфографию”, “пропускать слова с цифрами”…).

10. Відмовитися від щойно зроблених змін можна натиснувши на кн. ОТМЕНИТЬ. Задавши або перевіривши параметри , діалогове вікно треба закрити.

11. Задайте параметри сторінки. ФАЙЛ/ ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ. Відкрийте закладку ПОЛЯ і задайте всі чотири поля сторінки по 2 см., а організація Книжная. Відкрийте закладку РАЗМЕР БУМАГИ і установіть формат А4. Закрийте вікно

12. Виберіть мову для перевірки правопису – українську – СЕРВИС/ ЯЗЫК/ВЫБРАТЬ ЯЗЫК.

13. Задайте режим автоматичного перенесення слів - СЕРВИС/ ЯЗЫК/ РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ/ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯТЬ ПЕРЕНОСЫ.

14. Переконайтеся, що вигляд шрифту нормальний – кнопки Ж,К,Ч _не натиснуті.

15. Введіть текст – титульну сторінку звіту до практичної роботи.

Міністерство освіти України

Школа №

Практична робота №2 з інформатики

Тема: Редактор текстів. Форматування текстів.

Варіант

Виконав: ПІБ

Клас

Дата:

Викладач:

Тернопіль – 2010

16. Запишіть у зошит скільки символів і слів у набраному тексті – ФАЙЛ/ СВОЙСТВА/СТАТИСТИКА.

Збережіть текстовий документ в особистій папці.(ФАЙЛ/ СОХРАНИТЬ КАК)

17. Закрити вікна. Закінчити роботу.

Релаксація.

Швидко покліпати, закрити очі і посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4-5 раз.

VI. Підсумок уроку.

1. Якими можливостями володіє текстовий редактор?

2. Опишіть послідовність дій для створення документа.

3. З яких елементів складається вікно ТР?

4. З яких пунктів складається головне меню програми?

5. Як зберегти документ у потрібній папці?

6. Що таке текстовий курсор?

7. Опишіть правила введення тексту.

8. Яка різниця між режимами вставляння символів і заміщення?

9. Що таке редагування тексту?

10. Які кнопки є на стандартній панелі?

11. Які кнопки є на панелі форматування?

VII. Домашнє завдання:

Повторити конспект.

1. Глинський Я. М. ст. 118-124.

2. Шестопалов Є. А. ст. 125-139.