Текстовий редактор MS Word. Введення та редагування тексту

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Тема: Текстовий редактор MS Word. Введення та редагування тексту.

Мета: ознайомити учнів і з поняттям текстового редактора та його призначення; пояснити особливості введення та редагування тексту; дати поняття слова та абзацу; навчити працювати з буфером обміну та здійснювати перевірку орфографії; виховувати інтерес до предмета та почуття відповідальності й взаємодопомоги.


Організаційний момент

Пояснення нового матеріалу із закріпленням його на практиці

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь:

1. Що таке текстові редактори і для чого вони призначені?

2. Які особливості введення та редагування тексту в текстовому редакторі MS Word?

3. Як розуміють поняття слово та абзац тексту при роботі в текстових редакторах?

4. Які особливості роботи з буфером обміну з пакету Microsoft Office?

5. Як здійснити перевірку орфографії?


Текстові редактори

Текстовими редакторами називають програми, призначені для створення та опрацювання різноманітних текстів.

Одним із таких є Microsoft Word – програма з пакету Microsoft Office..


Особливості вікна програми MS Word:

 1. Декілька панелей інструментів: Відображати чи приховувати можна за допомогою вказівки Вигляд/Панелі інструментів. За умовчанням відображені панелі Стандартна та Форматування.
 2. Горизонтальна та вертикальна смуги прокручування: Їх наявність чи відсутність регулюється за допомогою вказівки Вигляд/Лінійка. Наявність лінійок дозволяє точніше розміщувати текст на сторінці, перглядати чи змінювати деякі параметри форматування абзаців, сторінок та розділів.


Основні функції текстових редакторів:

 • Введення тексту з клавіатури;
 • Редагування та форматування текстів;
 • Збереження документів;
 • Друкування.


Дії, які може виконувати користувач при роботі з текстовим редактором:

 • Введення тексту;
 • Редагування тексту;
 • Визначення та задання структури документу;
 • Вставляння змісту документу;
 • Форматування символів;
 • Форматування абзаців;
 • Створення таблиць;
 • Вставляння малюнків, діаграм, фігурного тексту;
 • Форматування сторінок та вставляння колонтитулів;
 • Перевірка тексту на орфографічні та граматичні помилки;
 • Оформлення титульного аркуша.


Слово.Абзац

Під словом в текстовому редакторі розуміють будь-який набір символів, зліва від якого може міститись пропуск, дужка або лапки, що відкриваються, а справа може бути розташований пропуск, дужка чи лапка, що закриваються, або із знаків пунктуації.

Абзац – це частина тексту, введення якої закінчується натисненням клавіші Enter.


Щоб поділити абзац на дві частини необхідно встановити курсор у передбачуваний кінець першого абзацу та натиснути клавішу Enter.

Для об’єднання двох абзаців в один можна:

 • Встановити курсор за останнім символом першого абзацу і натиснути клавішу Delete.
 • Встановити курсор перед першим символом другого абзацу і натиснути клавішу BackSpace.


Перехід на новий рядок, не створюючи нового абзацу.

Щоб здійснити перехід на новий рядок раніше, ніж досягнута права межа абзацу, при цьому не створююючи нового абзацу, застосовують примусовий розрив рядка, який виконується комбінацією клавіш Shift+Enter.


За допомогою відображення недрукованих символів визначення, де в тексті створений кінець абзацу.

Для відображення на екрані недрукованих символів використовується кнопка Недруковані знаки , що розташована на Стандартній панелі інструментів.

В цьому режимі можуть бути відображені такі знаки:

Незр.симв..JPG

Додаткові можливості редагування.

Example.jpg