Відмінності між версіями «Тьютор»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 30: Рядок 30:
  
 
   
 
   
<p align="justify">Базовим процесом освітньої рефлексії виступає процес самовизначення особистості. Випускник школи повинен являти собою індивіда, здатного не тільки реалізовувати на практиці той набір знань і вмінь, які він засвоїв у школі, а й володіє готовністю створювати, виробляти нові знання та способи діяльності, необхідні для адекватних дій в ситуаціях, в яких не спрацьовують знання і вміння, отримані в школі. Одним із засобів, що дозволяють індивіду конструювати нове, що не мало в нього раніше, знання, розуміння, нові способи діяльності, є рефлексія (В. Г. Богиня). Освітня рефлексія - це осмислення учнем своєї освітньої історії та побудова проекту власного освіти через створення образу себе в майбутньому. Для цього учню необхідно усвідомити свої можливості та освітні перспективи, зробити усвідомлений потяг до навчання, тобто скласти свою індивідуальну освітню програму. Дорослий, що забезпечує цей процес - «тьютор».</p>  
+
<p align="justify">Базовим процесом освітньої рефлексії виступає процес самовизначення особистості. Випускник школи повинен являти собою індивіда, здатного не тільки реалізовувати на практиці той набір знань і вмінь, які він засвоїв у школі, а й володіє готовністю створювати, виробляти нові знання та способи діяльності, необхідні для адекватних дій в ситуаціях, в яких не спрацьовують знання і вміння, отримані в школі. Одним із засобів, що дозволяють індивіду конструювати нове, що не мало в нього раніше, знання, розуміння, нові способи діяльності, є рефлексія (В. Г. Богиня). Освітня рефлексія - це осмислення учнем своєї освітньої історії та побудова [проект|проекту] власного освіти через створення образу себе в майбутньому. Для цього учню необхідно усвідомити свої можливості та освітні перспективи, зробити усвідомлений потяг до навчання, тобто скласти свою індивідуальну освітню програму. Дорослий, що забезпечує цей процес - «тьютор».</p>  
  
 
Тьютор (позиційно) - це той, хто організовує умови для складання та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня.  
 
Тьютор (позиційно) - це той, хто організовує умови для складання та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня.  

Версія за 18:39, 24 листопада 2009

Тьютор

Тьютор - (англ. tutor) історично склалася особлива педагогічна техніка, яка забезпечує розробку Індивідуальних освітніх програм учнів і студентів і супроводжує процес індивідуальної освіти в школі, вузі, у системах додаткової і безперервної освіти.


Img1.jpg


Трохи з історії

Феномен тьюторства тісно пов'язаний з історією європейських університетів і відбувається з Великобританії. Він оформився приблизно в XIV столітті в класичних англійських університетах : Оксфорді і трохи пізніше у Кембриджі. З цього часу під тьюторством розуміють сформовану форму університетського наставництва.У той час університет вдавав із себе братство, яка сповідує єдині цінності, яке говорить однією мовою і визнає одні наукові авторитети. Англійський університет не дбав про те, щоб всі студенти слухали певні курси. Студенти з одних коледжів могли бути слухачами лекцій професорів з інших коледжів. Кожен професор читав і коментував свою книгу. Студенту треба самому вирішувати, яких професорів і які предмети він буде слухати. Університет ж висував свої вимоги лише на іспитах, і студент повинен був сам вибрати шлях, яким він досягне знань, необхідних для отримання ступеня. У цьому йому допомагав тьютор. Так як неперехідною цінністю того часу була свобода (викладання та навчання), тьютор здійснював функцію посередництва між вільним професором і вільним школярем. Цінність свободи була тісно пов'язана з цінністю особистості, і завдання тьютора полягала в тому, щоб з'єднувати на практиці особистісний зміст і академічні ідеали.Процес самоосвіти був основним процесом одержання університетських знань, і тьюторство спочатку виконувало функції супроводу цього процесу самоосвіти.


У XVII столітті сфера діяльності тьютора розширюється - все більше значення починають набувати освітні функції. Тьютор визначає і радить студенту, які лекції та практичні заняття найкраще відвідувати, як скласти план своєї навчальної роботи, стежить за тим, щоб його учні добре займалися і були готові до університетських іспитів. Тьютор - найближчий радник студента і помічник у всіх труднощах.

У XVII столітті тьюторская система офіційно визнається частиною англійської університетської системи, поступово витісняючої професорську. З 1700 по 1850 рік в англійських університетах не було публічних курсів та кафедр. До іспитів студента готував тьютор. Коли наприкінці XIX століття в університетах з'явилися і вільні кафедри (приватні лекції), і колегіальні лекції, то за студентом залишалося право вибору професорів та курсів. Протягом XVIII-XX століть у найстаріших університетах Англії тьюторская система не тільки не здала своїх позицій, але зайняла центральне місце в навчанні; лекційна система служила лише доповненням до неї.

Порівняння позицій вчителів і тьютора

Сьогодні вчені розрізняють наступні процеси навчання, освіти та підготовки, вважаючи їх як відносно самостійні педагогічні процеси. В організаційно-педагогічному плані це означає, що цілісний освітній простір старшокласника представлено в трьох «горизонтах» або в трьох щодо самостійних просторах - навчальному, освітньо-рефлексивному та соціально-практичному.

У традиційному розумінні освітнього простору акцент робиться на навчанні, а процеси соціальної практики та освітньої рефлексії, як правило, не розглядаються. У тьюторской ж моделі, на відміну від традиційної, процеси навчання, соціальної практики та освітньої рефлексії розглядаються як рядоположенние, при цьому, провідна функція - за процесом освітньої рефлексії.


3EVLD0W5vT.jpgБазовим процесом освітньої рефлексії виступає процес самовизначення особистості. Випускник школи повинен являти собою індивіда, здатного не тільки реалізовувати на практиці той набір знань і вмінь, які він засвоїв у школі, а й володіє готовністю створювати, виробляти нові знання та способи діяльності, необхідні для адекватних дій в ситуаціях, в яких не спрацьовують знання і вміння, отримані в школі. Одним із засобів, що дозволяють індивіду конструювати нове, що не мало в нього раніше, знання, розуміння, нові способи діяльності, є рефлексія (В. Г. Богиня). Освітня рефлексія - це осмислення учнем своєї освітньої історії та побудова [проект|проекту] власного освіти через створення образу себе в майбутньому. Для цього учню необхідно усвідомити свої можливості та освітні перспективи, зробити усвідомлений потяг до навчання, тобто скласти свою індивідуальну освітню програму. Дорослий, що забезпечує цей процес - «тьютор».

Тьютор (позиційно) - це той, хто організовує умови для складання та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня.

Традиційно базовим процесом навчання є процес трансляції культури в її психолого формі. Дорослий, який забезпечує цей процес - учитель. Вчитель (позиційно) - це той, хто навчає, тобто передає елементи культури і працює з ними, щоб вони закріпилися у школярів у вигляді знань, умінь і навичок. Навчання сучасних старшокласників вимагає переходу від «психолого» до «компетентнісного» підходу, коли педагогічною метою стає «здатність молодих людей самостійно вирішувати що постають перед ними завдання» (А. Б. Воронцов). У цьому підході вчитель - це той, хто засобами і способами свого предмета допомагає старшокласнику сформувати здатність успішного вирішення життєвих, кар'єрних і освітніх завдань за межами цієї навчальної системи. Тобто, за висловом В.В. Репкіна, перетворює учня в учня.

Базовим процесом соціальної практики виступає процес соціальних і професійних проб, процес набуття соціального досвіду. Для реалізації індивідуальної освітньої програми та складання життєвої траєкторії через уявлення про своє майбутнє необхідна наявність реальних соціальних дій. Позиція дорослого у цьому просторі - «соціальний продюсер». Він допомагає молодій людині вивести свої освітні проекти в соціальну сферу.

Отже,тьютор-це людина,яка відіграє важливу роль в освітній діяльності.На сьогодні багато учнів,ліцеїстів,студентів співпрацює з тьютором.Яскравим прикладом цього слугує гумунітарний ліцей міста Іжевська,в якому відбувається освоєння технологій ліцеїстами в тісному контакті з тьюторами.Саме на цій основі формуються індивідуальні навчальні програми.<p/>

Як навчитися бути тьютором?

<p align="justify">Як викладачам і педагогам навчитися бути тьютором в онлайновому режимі? Зрозуміло, їм буде простіше, якщо раніше вони вже проводили групові заняття (і робили це із задоволенням). Тим же, кому краще прочитати лекцію перед широкою аудиторією, доведеться важче, особливо якщо вони не дуже-то люблять спілкуватися по листуванню.

Подаруй, кращий спосіб ужитися в роль - самому повчитися на онлайновому курсі . Потім можна попрацювати помічником тьютора на якому-небудь онлайновому курсі. Крім того, корисно поспілкуватися з іншими тьюторами (при зустрічі або в мережі), особливо розібрати з ними приклади з життя, наприклад ретельно підібрані витяги з недавніх (”обопільних”) повідомлень.</p> Чи можна буде отримати таку підготовку? Зараз, коли всі прагнуть скоротити витрати, організації бачать в онлайновій роботі лише спосіб привернути що більше, вчаться і не сумніваються, що класні вчителі зможуть викладати і в онлайні.</p>


Джерела інформації

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80

http://sez.donetsk.ua/rol-tyutora-v-navchanni-za-dopomogoyu-kompyuternyx-konferencij/ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0