(3.9) Текстовий редактор Word. Форматування і друкування текстових документів. Таблиці.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 12:13, 12 березня 2010, створена Kashuba k (обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

МЕТА:


Навчальна:

Навчити студентів форматувати текст і створювати документи за певною структурою.

Ознайомити студентів з правилами побудови таблиць в MS Word.

'Навчити студентів виконувати:

форматування шрифту,

форматування абзацу,

форматування сторінки

перегляд і друк документа,

пошук і заміну тексту,

роботу з графікою.

Розвиваюча:

Сприяти логічному мисленню, уваги, пам’яті.

Вміння порівнювати набуті знання.

Розвивати вміння аналізувати.

Виховна:

Виховувати охайність, акуратність при роботі з документами.

Виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо.

Дидактичні матеріали: комп’ютери, унаочнення, картки із завданням .

Тип заняття: практичне заняття.


ХІД ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

„ Відшукай усьому початок і ти багато чого зрозумієш”

К.Прутков

Організаційний момент.

Привітання, оголошення теми та мети і плану заняття,психологічне налаштування студентів на роботу. На попередніх заняттях ми вивчали тему: „ Текстовий редактор Word”. Ознайомилися з основними поняттями і правилами роботи з текстовими документами і об’єктами у них. Сьогодні ми повторимо та закріпимо їх, але це буде не просто заняття узагальнення знань, умінь та навичок, проведемо турнір між командами під девізом:” Відшукай усьому початок і ти багато чого зрозумієш” А зараз ми поділяємося на дві рівноцінні команди за знаннями. Кожна команда обирає собі капітана та назву. Представимося: команда перша ______, Друга команда _________________.

Відтворення опорних знань, навичок і вмінь студентів:

Сьогодні ми побачимо – хто швидший і спритніший, А також всі дізнаємось, хто тут найрозумніший! Ось турнір перший – „ розминкою” він зветься Кожній команді 15 запитань дається.

Кожній команді пропонується 10 запитань. За 1хв. Команда має встигнути дати найбільшу кількість правильних відповідей . Виграє та команда, яка набере найбільшу кількість балів. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал. ( На дошці записуємо назви команд для введення рахунку турніру).

Усне опитування:

Турнір – розминка „Обганялки”( 4хв.)

Запитання першої команди:

1.Редагування - це? (Виправлення помилок у документі.)

2.Перш ніж форматувати потрібно його? (Виділити.)

3.Як задати режим перенесення слів?(Сервіс/Мова/ Розташування переносів.)

4.Як створити новий документ? (Файл/Створити.)

5.Як вставити картинку у документ? (Вставка/Картинка.)

6.За допомогою якого пункту меню можна форматувати абзац?(Формат/Абзац.)

7.Дії з графічними об'єктами? (Вставити, копіювати, переміщати, змінювати розміри.)

8.Як пронумерувати сторінки? ( Вставка/Номер сторінок.)

9.Як створити і вставити таблицю в документ? ( Таблиця /Вставити/Таблицю)

10.Щоб переглянути документ, потрібно пункт меню? (Файл/Попередній перегляд.)

Запитання другої команди:

1.Форматування – це? (Надання документу бажаного вигляду.)

2.Як перевірити правопис Word? ( Сервіс/Правопис, або F7)

3.Як відкрити створений документ? (Файл/Відкрити.)

4.Як Замінити у тексті букви „А” на „О”? (Правка/Замінити)

5.Як вставити в документ малюнки з колекції Картинки ? (Вставка/Картинка.)

6.Як вставити колонтитул у документ? (Вид/Колонтитули.)

7.Форматування шрифту – це? ( Розмір, колір, накреслення.)

8.Щоб скопіювати текст користуються пунктом меню? (Правка/Копіювати)

9.Щоб зберегти документ, потрібно пункт меню? (Файл/Зберегти.)

10.За допомогою якого пункту меню можна налаштовувати сторінки?(Файл/Параметри сторінки.)

Турнір капітанів ( 10 хв.)

Дати визначення (занотувати в зошит):

1.Форматування – це __________________________________________

2.Форматування текстового документа – це низка дій, у результаті яких можна в Microsoft Word__________________________________

3.Опишіть призначення кнопок панелі інструментів форматування в Microsoft Word ______________________________________________

4.WordArt в текстового редактора Microsoft Word – це _____________

5.Опишіть алгоритм вставки в MS Word графічного об’єкта_______

6.Таблиця – це ________Алгоритм створення таблиці______________

7.Заповніть таблицю виконання наступних дій з текстовим файлом:

X1.jpg

8.Опишіть встановлення параметрів сторінки_____________________

9.Описати етапи форматування документа в програмі MS Word_____

10.Колонтитул – це _____________________________________________

Кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами. Капітани дають по черзі на питання відповіді, а команди перевіряють згідно своїх записів.

План заняття

1.Ознайомитися з теоретичними відомостями текстового редактора MS Word.

2.Завантажити середовище текстового редактора MS Word.

3.Описати етапи форматування документа в програмі MS Word.

4.Описати призначення піктограм на панелі інструментів форматування.

5.Записати алгоритм вставки у текстовий документ графічного об’єкта в програмі MS Word.

6.Напишіть алгоритм створення таблиці в текстовому редакторі MS Word і які дії можна виконувати з таблицями.

7.Виконання завдань.

Теоретичні відомості

Форматування: Процес оформлення зовнішнього вигляду документа в цілому чи його фрагментів у будь-якому програмному середовищі називають форматуванням. Саме слово "форматування" походить від слова "форма", тобто чому-небудь треба надати визначену форму. Різні засоби й інструменти форматування, що надає текстовий процесор Word, дозволяють одержати професійно оформлений текст. Форматування документів здійснюється в результаті наступних дій:

•установки параметрів сторінки документа;

•застосування шрифтового оформлення символів тексту;

•задання положення абзаців на сторінці й установка для них відступів та інтервалів (лівий і правий відступ, міжрядковий інтервал та інтервали між абзацами);

•вибору варіантів обрамлення та заповнення абзаців;

•розташування тексту в колонках;

•завдання стилю оформлення символу, абзацу, сторінки і т.п.

Велика частина цих дій може бути реалізована за допомогою інструментів меню Формат. Форматування документа засноване на заданні нових форматів елементам тексту, що повинні бути попередньо виділені.

Зауваження:Перш ніж форматувати текст, потрібно його виділити!

А) Форматування шрифту

Текст документа набирається встановленим за умовчанням шрифтом, налаштовування якого виконується в діалоговому вікні "Шрифт". Ви можете змінити шрифт уже набраного тексту. Для цього спочатку виділіть текст. Щоб указати шрифт для тексту, який Ви збираєтеся набирати, просто встановіть курсор у початок майбутнього тексту. Потім виконаєте наступне.

1.Виберіть команду Формат Шрифт, щоб відкрити діалогове вікно "Шрифт" У списку "Шрифт" представлені назви існуючих шрифтів. Прокрутіть список і виберіть потрібний.

2.У списку "Розмір" зазначений розмір поточного шрифту. Виберіть новий розмір з списку чи введіть число в текстовому полі. У вікні "Зразок" з'явиться вигляд обраного шрифту.

3.Натніть кнопку ОК.

Для швидкого форматування символів використовується також панель інструментів.

Y1.jpg

Форматування.На цій панелі Ви можете змінити шрифт виділеного фрагмента тексту, вибираючи зі списку Y2.jpg«Шрифт» ім’я потрібного шрифту. Для зміни розміру шрифту виділеного фрагмента тексту виберіть зі списку Y3.jpg«Розмір шрифту» величину потрібного розміру. Можна також змінити зображення шрифту виділеного фрагмента тексту, натискаючи кнопки Y4.jpg«Напівжирний», Y5.jpg«Курсив», Y6.jpg«Підкреслений».

Діалогове вікно команди Шрифт містить три вкладки На кожній вкладці у вікні “Зразок” відображається результат налаштовування шрифту.

Вкладка Шрифт із параметрами:

Шрифт: Для введення кирилиці, зазвичай, застосовуються шрифти: Times New Roman, Arial, Courier і ін.;

Накреслення: звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив;

Розмір – розмір шрифту в пунктах (пт.);

Підкреслення – підкреслення виділеного фрагмента лініями різного типу;

Колір – вибір кольору шрифту;

•однієї чи двома закресленими лініями символи виділеного фрагмента;

Колір підкреслення – якщо Ви вибрали тип лінії, якою буде підкреслено текст, то Ви також маєте змогу визначити колір підкреслення

Ефекти - тут представлені різні ефекти відображення тексту.

Вкладка Інтервал з параметрами:

Масштаб – дозволяє змінити масштаб тексту. На відміну від масштабу відображення, який ми вивчали на попередньому уроці, тут масштабується розмір шрифту, а не відображення документу;

Інтервал – дозволяє вказати інтервал між символами: нормальний, розріджений, ущільнений. Відстань можна змінити поряд у вікні;

Зміщення – установлює зсув виділеного фрагмента відносно базової лінії вгору чи вниз на вказану кількість пунктів;

Кернинг служить для автоматичного підбору інтервалу між символами.

Вкладка Анімація дозволяє зі списку вибрати тип анімації виділеного фрагмента.

Б) Форматування абзацу тексту

Текст документа складається з абзаців, абзац закінчується натисканням клавіші <Enter>. При цьому в текст вставляється спец символ. Він видимий тільки в режимі відображення символів, що не друкуються (кнопка “Не друкуючі символи” ). Видалення даного символу забезпечує злиття абзаців, причому абзац, до якого приєднують, отримує форматні установки нижнього приєднаного абзацу. При наборі тексту перехід у новий рядок виконується автоматично. Для форматування абзаців використовується команда Формат Абзац, після виконання якої з’являється вікно діалогу, що містить вкладки:Відступи і інтервали, Розміщення на сторінці.

Y7.jpg

На вкладці Відступи і інтервали, задаються:

Вирівнювання – вирівнювання по ширині, по центру, по лівому чи правому краях;

Рівень – вибір рівня структури документа;

Відступ – границі абзаців (відступів) від краю друкованого аркуша, а також відступ першого рядка ліворуч і праворуч;

Iнтервали – між абзацами (перед і після) та міжрядковий;

Вкладка Розміщення на сторінці визначає правила розбивки рядків абзацу на сторінки:

заборона висячих рядків – забороняється друкувати один перший чи останній рядок абзацу на іншій сторінці (потрібно щоб було не менше 2 рядків);

не розривати абзац – розташовувати весь абзац на одній сторінці;

не відривати від наступного поточний і наступний абзаци друкуються на одній сторінці;

с нової сторінки – виділений абзац починати з нової сторінки, вставляючи роздільник сторінок;

•заборонити нумерацію рядків абзацу;

•заборонити автоматичне перенесення слів.

Установка відступів за допомогою діалогового вікна "Абзац"

Word дозволяє установити відступи за допомогою діалогового вікна "Абзац". Для цього виконаєте наступне.

1.Виберіть команду Формат Y8.jpg Абзац..., щоб відкрити діалогове вікно "Абзац", потім натисніть на корінці вкладки "Відступи і інтервали" В області "Відступ" натискайте стрілки біля текстових полів "зліва"і "справа", щоб збільшити чи зменшити відступ. Для виділення першого рядка абзацу за допомогою відступу чи для створення "висячого рядка" натисніть на стрільці текстового поля “перший рядок”, потім укажіть величину відступу в текстовому полі. Область "Зразок" показує, як виглядають у документі поточні установки.

2.Натисніть кнопку ОК. Нові установки будуть застосовані до усіх виділених абзаців або до нового тексту.

Вирівнювання тексту за допомогою діалогового вікна "Абзац"

Вирівнювання — це засіб форматування, при якому ліві і праві краї рядків тексту розташовані уздовж умовно вертикальних ліній.

Word пропонує чотири види вирівнювання.

•По лівому краю — вирівнює ліві краї рядків. •По правому краю — вирівнює праві краї рядків. •По ширині — вирівнює одночасно ліві і праві краї рядків. •По центру — установлює центр кожного рядка між лівим і правим полем.

Зауваження: Вирівнювання по ширині. Це найбільш поширений спосіб вирівнювання тексту. Вирівнюються одночасно ліві і праві краї рядків абзацу за рахунок вставки додаткових пробілів між словами і буквами.

Якщо Ви використовуєте для зміни вирівнювання діалогове вікно, виділіть потрібні абзаци, а потім зробіть наступне:

1.Виберіть команду ФорматY8.jpg Абзац, щоб відкрити діалогове вікно "Абзац"

2.Зі списку, що розкривається, "Вирівнювання" виберіть потрібне. 3.Натисніть кнопку ОК.


Швидке форматування абзаців

Швидке форматування абзаців може виконуватися за допомогою панелі Форматування, що містить необхідні кнопки вирівнювання абзацу. На цій панелі Ви можете здійснити такі дії:

Збільшити (зменшити) відступ обраного абзацу, зсовуючи його до наступної (попередньої) позиції табуляції. З цією метою натисніть кнопку — «Збільшити відступ» ( — «Зменшити відступ»). Вирівняти текст абзацу або виділений текст: по лівому полю можна за допомогою кнопки — «По лівому краю», по центру — кнопки — «По центру», по правому полю — кнопки — «По правому краю», по обом краях — кнопки — «По ширині».

Щоб змінити вирівнювання одного чи декількох абзаців, спочатку виділіть їх, потім натисніть одну із кнопок вирівнювання на панелі форматування. С) Сторінок Розбивка на розділи Word дозволяє розбивати документ на два і більше розділи, у кожному з яких може бути власне форматування сторінок. Вам знадобляться розділи, якщо необхідно установити різні параметри форматування сторінки, такі як поля, для різних сторінок. За умовчанням ці види форматування застосовуються до всього документа. Є три типи розбивки на розділи. Вони однаково діють на розмітку сторінки, але їх різниця полягає в тому, де розміщується текст, введений після розбивки. • З наступної сторінки. Новий розділ починається з верхнього рядка наступної сторінки. Це підходить для розділів, що відповідають великим частинам документа. • На поточній сторінці. Новий розділ починається на тій же самій сторінці, що і попередній. Це зручно, якщо в даному розділі не така кількість колонок, як у попередньому, але обоє вони — частини однієї і тієї ж сторінки. Прикладом може послужити газетна стаття: заголовок угорі сторінки розташований в одній колонці, а текст статті, розташований в іншому розділі, розбитий на три колонки. • Парна чи непарна сторінка. Новий розділ починається на наступній парній чи непарній сторінці. У звичайному режимі перегляду документа Word відзначає границю розділу подвійною горизонтальною лінією з поміткою Розрив розділу, після якої йде назва типу розриву. Ці мітки не будуть видимі ні в режимі перегляду розмітки сторінки, ні в роздрукованому документі. Для вставки лінії розділу зробіть наступне: 1. Виберіть команду Вставка Розрив для відкриття діалогового вікна "Розрив". 2. Виберіть потрібний тип розбивки на розділи (усі типи описані вище). 3. Натисніть кнопку "ОК". З лінією розриву можна працювати так само, як і з будь-яким символом вашого документа. Для її видалення установіть курсор ліворуч від неї і натисніть клавішу <Delete> чи установіть курсор праворуч від неї і натисніть клавішу <Backspace>. Лінія розриву відноситься до розділу, що знаходиться перед ним; таким чином, коли Ви видаляєте її з документа, текст перед нею стає частиною наступного розділу, і це означає, що до тексту будуть застосовні параметри форматування наступного розділу. Як уставити лінію розриву сторінки вручну Коли текст досягає нижнього поля сторінки. Word автоматично продовжує текст із верхнього рядка нової сторінки. Однак можна вручну вставити лінію розриву сторінки і почати нову в будь-який момент. Для цього зробіть наступне: 1. Виберіть команду Вставка Розрив для відкриття діалогового вікна "Розрив". 2. Виберіть "Із наступної сторінки". 3. Натисніть кнопку "ОК". Зауваження: Швидкий розрив. Можна швидко вставити лінію розриву сторінки, натиснувши <Ctrl+Enter>. Для того щоб почати новий рядок, не починаючи новий абзац, натисніть <Shift+Enter>. Розрив сторінки проявиться в документі у вигляді однієї горизонтальної лінії. Так само, як і мітки розриву розділу, мітки розриву сторінки не з'являться ні в режимі розмітки сторінки, ні в роздрукованому документі. Щоб видалити лінію розриву сторінки, установіть курсор на рядок, що містить лінію розриву, і натисніть клавішу <Delete>. Як установити поля сторінки за допомогою лінійок Поля сторінки визначають порожній простір між текстом і краями сторінки. На кожній сторінці є чотири поля: ліве, праве, верхнє і нижнє. Встановлення нових полів сторінки спричинить за собою зміни полів у всьому документі, при наявності одного розділу, або тільки в поточному розділі (якщо їх кілька). Зауваження: Поле - це відстань між текстом і краєм сторінки. Найпростіший шлях установити поля — за допомогою миші й лінійки. Це найбільш наочний спосіб, при якому не потрібно тримати в голові дюйми і сантиметри. Щоб вивести лінійку, виберіть команду Вид Лінійка або установіть курсор миші біля верхнього краю робочої області. Використовувати лінійку для зміни полів можна тільки в режимі розмітки сторінки (для цього виберіть команду Вид Розмітка сторінки). У цьому режимі Word відображає горизонтальну лінійку вгорі робочої області і вертикальну лінійку уздовж лівого краю сторінки. Це дозволяє встановлювати ліве/праве поле і верхнє/нижнє поле за допомогою лінійки. На кожній лінійці біла смужка показує поточний стан полів сторінки Для зміни лівого чи правого поля установіть курсор миші на маркер відповідного поля на горизонтальній лінійці (курсор перетвориться в стрілку, спрямовану праворуч та ліворуч). Потім перетягніть курсор на нову позицію. Для зміни верхнього чи нижнього поля проробіть ті ж самі дії за допомогою вертикальної лінійки.

Границі полів на горизонтальній лінійці визначаються краями білої смужки, а не маленькими трикутниками маркерів відступів. Тільки якщо курсор миші змінився на стрілку, спрямовану у два боки, знайте — Ви знайшли край поля. Зауваження: Зміна полів впливає на весь розділ (на відміну від відступів, що впливають тільки на абзац). Для того щоб змінити поля тільки частини документа, розбийте його на розділи, як описувалося в цьому уроці. Після цього Ви зможете встановити різні поля в кожнім розділі. Як установити поля сторінки за допомогою діалогового вікна "Параметри сторінки" Установити поля сторінки можна за допомогою діалогового вікна "Параметри сторінки". Застосовуйте цей метод, якщо не хочете використовувати мишу чи якщо Вам потрібно установити точні розміри полів. (До речі, у цьому випадку не потрібно переключатися в режим розмітки сторінки.) Цей метод надає великі можливості по установці полів у документі. От як це зробити: 1. Виберіть команду Файл Параметри сторінки для відкриття діалогового вікна " Параметри сторінки ". 2. Натисніть на корінці вкладки "Поля" для доступу до параметрів установки полів. 3. В текстових полях "Верхнє", "Нижнє", "Ліве", "Праве" введіть потрібні розміри полів сторінки (у дюймах) чи, натискаючи на подвійних стрілках, установіть потрібне значення. В області "Зразок" Ви побачите, як буде виглядати сторінка з такими полями. 4. Якщо Ви збираєтеся переплести готовий документ, необхідно залишити для цього досить місця, тобто ввести потрібне значення в текстове поле "Перепльот". Це значення буде додано до розміру лівого поля кожної сторінки або, якщо Ви встановите прапорець "Дзеркальні поля", — до лівого поля кожної сторінки з непарним номером і до правого — з парним (це використовується в документах, що друкуються на двох сторонах листа паперу). 5. Зі списку, що розкривається, "Застосувати:" виберіть, де потрібно застосувати нові параметри. • До цілого документу. Нові значення полів будуть застосовані до всього документа. • До кінця документа. Word уставить лінію розриву розділу в тому рядку, у якому заходиться курсор. Нові поля з'являться в новому розділі. • До цього розділу. Поля зміняться тільки в поточному розділі. Цей параметр недоступний, якщо Ваш документ не розбитий на розділи.

 6.   Натисніть кнопку "ОК".

Як указати розмір і орієнтацію сторінки За умовчанням формат документа Word відповідає стандартному аркушеві розміром 8.5х11 дюймів, що роздруковується в книжковій орієнтації (тобто рядки тексту паралельні короткому краю сторінки). Можна вказати різні розміри сторінки, вибравши їх із різних стандартних розмірів сторінок і конвертів чи визначити розміри самостійно. Роздрукувати Ви можете ще й в альбомній орієнтації (рядки тексту паралельні довгому краю сторінки). Для того щоб указати розмір і орієнтацію сторінки, виконаєте наступне: 1. Виберіть команду Файл Параметри сторінки для відкриття діалогового вікна "Параметри сторінки". 2. Натисніть на корінці вкладки "Розмір паперу" 3. Зі списку, що розкривається, "Розмір паперу" виберіть визначений розмір чи введіть іншу висоту і ширину сторінки у відповідних текстових полях. 4. Виберіть книжкову чи альбомну орієнтацію. 5. Зі списку, що розкривається, "Застосувати" виберіть ту частину документа, у якій потрібно установити нові параметри сторінки. • До цілого документу. Нові значення полів будуть застосовані до всього документа. • До кінця документа. Word уставить лінію розриву розділу в тому рядку, у якому заходиться курсор. Нові поля з'являться в новому розділі. • До цього розділу. Поля зміняться тільки в поточному розділі. Цей параметр недоступний, якщо Ваш документ не розбитий на розділи. 6. Натисніть кнопку ОК.


Обрамлення тексту Для більшої виразності оформлення абзаців і сторінок тексту використовуються різні способи обрамлення, заповнення візерунком, зміни кольору і т.п. Ви можете утворювати обрамлення навколо сторінки, окремих фрагментів тексту, рисунків чи таблиць (про таблиці мова піде далі). Обрамлення можна додавати з будь-якої сторони. У рамку можна помістити виділений текст чи окремий абзац. Для того щоб взяти текст у рамку текст, виділите його. Для обрамлення абзацу установіть курсор де-небудь у його межах. Далі скористайтесь командою Формат Границя и заливка, що викликає діалогове вікно "Границя і заливка" , а потім встановіть необхідні параметри. Для вибору рамки виконаєте наступне: 1. Виберіть рамку, натиснувши на відповідній піктограмі в області "Тип". 2. Виберіть бажаний стиль лінії зі списку "Тип", потрібний колір — зі списку "Колір" і потрібну ширину — зі списку "Ширина". 3. В області "Зразок" натисніть на потрібних кнопках чи прямо на схематичному зображенні сторінки, щоб додати чи забрати лінії для кожної з чотирьох сторін тексту. 4. Якщо Ви виділили текст перед відкриттям діалогового вікна, використовуйте список "Застосувати до", щоб указати, чи застосовується обрана рамка до виділеного тексту або до поточного абзацу. 5. Натисніть кнопку ОК. При звичайній установці границі до всіх чотирьох сторін застосовується той самий стиль лінії (суцільна, пунктирна та ін.). Для створення рамки, що сполучить у собі кілька стилів, виконаєте наступне. 1. Натисніть на піктограмі “Інша”. 2. Виберіть тип лінії, колір і ширину для однієї сторони рамки. 3. У розділі вікна "Пример" натисніть кнопку зі схематичним зображенням сторінки, щоб указати, до якої з сторін документа Ви хотіли б застосувати створений стиль рамки. 4. Повторіть п. 2 і 3 для встановлення стилю інших сторін рамки. 5. Натисніть кнопку ОК. Найбільш швидкий шлях побудувати рамку — це використовувати кнопку —«Обрамлення» на панелі Форматування Натисніть стрілку поруч з цією кнопкою, щоб переглянути можливі види рамок, потім натисніть на кнопці із зображенням потрібної рамки. Натисніть кнопку "Немає границі", щоб забрати рамку. У рамку можна вкласти кілька сторінок вашого документа, щоб зробити це, натисніть на корінці вкладки "Сторінка" у діалоговому вікні "Границя і заливка". У цьому режимі для установки рамок діалогове вікно використовується точно так само, як і в режимі "Границя". Єдина відмінність полягає в тому, що тепер у списку "Застосувати до"" можна вибрати одну з чотирьох можливостей: • До всього документа • До цього розділу • До цьому розділу (тільки 1-ї сторінки) • Цьому розділу (крім 1-ї сторінки).

Застосування заливка

Заливка використовується для встановлення фону певного фрагменту тексту, наприклад, чорного тексту — яскраво-сірим фоном. Заливка застосовується до виділеного тексту чи до окремого абзацу. Заливка включає власне заливку, візерунок чи їхню комбінацію. Щоб здійснити заливку, виконайте наступне: 1. Виділіть текст, до якого хочете застосувати заливка, чи установіть курсор де-небудь в абзаці, якщо заливка застосовується до цілого абзацу. 2. Виберіть команду Формат Границя і заливка для відкриття діалогового вікна "Границя і заливка". Перейдіть на вкладку "Заливка" 3. Щоб виконати заливання, виберіть її колір із палітри в області "Заливка" у діалоговому вікні. Якщо ж Ви хочете використовувати тільки візерунок, виберіть "Ні заливки". 4. Для використання візерунка виберіть його тип і колір в області "Узор" діалогового вікні. Якщо Ви використовуєте одне лише заливка, виберіть "Ні" у віконці типу. Як буде виглядати ваша заливка, видно в області "Зразок" діалогового вікна. 5. Якщо Ви виділили текст перед відкриттям діалогового вікна, за допомогою списку "Застосувати до" укажіть: до виділеного тексту, або до поточного абзацу, в залежності від того, до чого Ви будете її застосовувати. 6. Натисніть кнопку ОК. 8. Створення таблиць в MS WORD.

Що таке таблиця Таблиця дозволяє вам упорядкувати дані у вигляді рядків і стовпців. Таблиця складається з комірок, які згруповані по рядкам та стовпцям. Нижче наводитися один із можливих прикладів використання таблиці. Кожен елемент таблиці, що називається коміркою, не залежить від інших елементів. Ви зможете побудувати таблицю з довільною кількістю рядків і стовпців. До того ж ви завжди зможете змінити розмір і форматування кожної комірки. Комірка таблиці може містити текст, малюнок і взагалі усе, що може містити документ Word. Єдине виключення - у таблиці не може міститись інша таблиця Як створити і вставити таблицю Щоб вставити нову порожню таблицю в будь-яке місце свого документа, виконаєте наступне: • Установіть курсор у те місце документа, куди ви хочете вставити таблицю. • Виберіть команду меню Таблиця Добавити Таблицю. З'явиться діалогове вікно "Вставка таблиці" . • У текстових полях "Число стовпчиків" і "Число рядочків", натискаючи на подвійних стрілках чи набираючи на клавіатурі, введіть кількість рядків і стовпців майбутньої таблиці (пізніше Ви зможете змінити ці параметри). • Для того щоб застосувати один з видів автоформатування таблиць до своєї таблиці, натисніть кнопку "Автоформат", виберіть потрібне форматування, а потім натисніть ОК. • В полі перемикачів "Автопідбір ширині стовпців" виберіть потрібну ширину стовпця: • постійна - виводить таблицю з точно визначеною шириною стовпців; вкажіть ширину або виберіть "Авто", щоб побудувати таблицю зі стовпцями рівної ширини; • по змісту - ширина стовпців визначається вмістом, тобто максимальною кількістю символів в комірках стовпця; • по ширині вікна - ширина стовпців визначається так, щоб займати всю сторінку. • Натисніть кнопку ОК. У документі з'явиться порожня таблиця, у першій комірці якої буде знаходитися курсор. Зауваження: Як швидко вставити таблицю? Натисніть кнопку - "Добавити таблицю" стандартної панелі інструментів і, перетягуючи курсор, виділіть число рядків і стовпців майбутньої таблиці.

Робота в таблиці 

Коли курсор знаходиться в комірці таблиці, можна вводити і редагувати текст так само, як і в звичайному документі. Текст, введений в комірку, автоматично розбивається на рядки, коли його довжина перевищує ширину стовпця. Можна перемістити курсор у будь-яку комірку таблиці, натиснувши на ній мишею. До того ж ви можете пересуватися по таблиці, використовуючи наступні комбінації клавіш. Натисніть клавішу Для того щоб перейти в <Tab> наступну комірку цього рядка <Shift + Tab> попередню комірку цього рядка <Alt + Home> першу комірку поточного рядка <Alt + Page Up> верхню комірку поточного стовпця <Alt + End> останню комірку поточного рядка <Alt + Page Down> останню комірку поточного стовпця Якщо курсор знаходиться в комірці, для пересування по таблиці можете використовувати клавіші зі стрілками. Для того щоб вставити в таблицю символ табуляції, натисніть клавіші <Ctrl+Tab>.

Результат Дія Виділення комірки Установіть курсор на лівий край комірки та натисніть кнопку миші Виділення рядка Установіть курсор ліворуч від рядка та натисніть кнопку миші Виділення стовпця Установіть курсор на верхній лінії сітки стовпця та натисніть кнопку миші

Виділення декількох комірок, рядків або стовпців Утримуючи кнопку миші, переміщуйте курсор по комірці, рядку або стовпцю, або виділіть одну комірку, рядок або стовпець, а потім, утримуючи клавішу <Shift>, виділіть наступну комірку, рядок або стовпець Виділення тексту в наступній комірці Натисніть клавішу <Tab> Виділення тексту в попередній комірці Натисніть клавіші <Shift+Tab> Виділення всієї таблиці Перейдіть у таблицю, а потім натисніть клавіші <Alt+5> на цифровій панелі при вимкнутому режимі NUM LOCK

Зауваження: Щоб виділити рядок, стовпець або всю таблицю, перейдіть у таблицю та використайте одну з команд «Виділити» (меню «Таблиця») або використайте потрібні гарячі клавіші. Перетворення тексту в таблицю Визначте місця, де необхідно розділити текст на рядки та стовпці, шляхом вставки розділюючих символів у текст. Наприклад, використовуйте символи табуляції для відокремлення стовпців та символи абзацу — для відокремлення рядків, або розділовий знак який не використовується у тексті. Виділіть текст, який треба перетворити. Виберіть команду у меню Таблиця Перетворити Перетворити в таблицю. Задайте потрібні параметри.

Перетворення таблиці у текст

При перетворенні таблиці у текст можна визначити символ, який буде служити роздільником у перетвореному тексті. Це може бути кома, символ табуляції, символ абзацу або іншій символ. Виділіть рядки таблиці, які необхідно перетворити в абзаци. Виберіть команду Таблиця Перетворити Перетворити в текст. В групі « Розділювач » встановіть потрібний перемикач або введіть символ, який буде використаний як розділювач комірок. Рядки розділяються символами абзацу.

Переміщення і копіювання рядків і стовпців Щоб скопіювати чи перемістити весь рядок чи весь стовпець з одного місця таблиці в інше, зробіть наступне: • Виділіть стовпець чи рядок, перетягуючи курсор по комірках рядка чи стовпця або натиснувши в рядку чи стовпці, а потім вибравши Таблиця Виділити Рядок чи Таблиця Виділити Стовпчик. • Для копіювання натисніть <Ctrl+C> чи кнопку — "Копіювати" стандартної панелі інструментів. Для переміщення натисніть клавіші <Ctrl+X> чи кнопку — "Вирізати" стандартної панелі інструментів. • Установіть курсор у нову позицію стовпця чи рядка (стовпець чи рядок буде додано лівіше чи вище позиції курсору). • Натисніть клавіші <Ctrl+V> чи кнопку —"Вставити" стандартної панелі інструментів. Зміна таблиці Після того як Ви створили таблицю і внесли в неї дані, можете редагувати її вміст і форматувати зовнішній вигляд за своїм розсудом. Як видалити і вставити комірки, рядки і стовпці Можна очистити комірку таблиці, видаливши її вміст. До того ж завжди можна видалити цілі рядки і стовпці. Коли Ви це зробите, стовпці, що знаходилися праворуч від вилучених, і рядки, що знаходилися нижче вилучених, автоматично займуть їхнє місце. Зауваження: Швидке виділення. Ви можете виділити текст у комірці чи відразу всю комірку. Для виділення комірки клацніть у її лівому полі, між текстом і границею комірки. У цій області курсор миші перетворюється в стрілку. Щоб видалити вміст комірки, виділіть її і натисніть клавішу <Delete>. Для видалення всього рядка чи стовпця таблиці зробіть наступне: • Установіть курсор у будь-яку комірку рядка чи стовпця, які збираєтесь видалити. • Виберіть команду Таблиця Знищити Рядок/Стовпчик – відповідно рядок/ стовпець буде вилучено. Для вставки рядка чи стовпця в таблицю виконаєте наступне: • Установіть курсор в комірку, ліворуч від якої Ви хочете вставити новий стовпець чи вище якої — новий рядок. • Виберіть команду Таблиця Добавити Стовпчик, щоб уставити новий порожній стовпець ліворуч від виділеного. Виберіть команду Таблиця Добавити Рядки, щоб вставити новий чистий рядок вище виділеної. Зауваження: Не можете знайти команду? Команди в меню "Таблиця" міняються в залежності від обставин. Приміром, якщо Ви виділили стовпець таблиці, у меню є команда Добавити Стовпці, але немає команди Добавити Рядки. Для того щоб вставити в таблицю більше ніж один рядок чи стовпець виконаєте наступне: • Виділіть стільки комірок, скільки рядків чи стовпців Ви хочете вставити. Наприклад, щоб вставити три нові рядки між другим і третім рядком, виділіть комірки в рядках 3, 4 і 5 комірку (у будь-якому стовпці). • Виберіть команду Таблиця Виділити Рядок для вставки рядків чи Таблиця Виділити Стовпчик для вставки стовпців. • Виберіть команду Таблиця Добавити Рядок чи рядки Таблиця Добавити Стовпчик відповідно. Зауваження: Додавання нового рядка. Щоб додати останній рядок у таблиці, установіть курсор в останній комірці таблиці і натисніть <Tab>. Для того щоб вставити новий стовпець праворуч від всіх інших, виконаєте наступне: • Натисніть лівою кнопкою миші поряд із правим краєм таблиці. • Виберіть команду Таблиця Виділити Стовпчик. • Виберіть команду Таблиця Вставити Стовпчик. Форматування таблиці Зміна інтервалу між комірками таблиці Для зміни інтервалу між стовпцями таблиці, виконайте наступне: • Перейдіть у таблицю. • Виберіть команду Таблиця Властивості таблиці, а потім натисніть кнопку «Параметри». • Поставте прапорець "інтервали між клітинками" і встановіть потрібне числове значення. Вирівнювання таблиці або рядків таблиці на сторінці Для вирівнювання стовпців або рядків таблиці на сторінці, виконайте наступне: • Виділіть таблицю або рядки чи стовпці, які необхідно вирівняти. • Виберіть команду Таблиця Автопідбір, а потім "Вирівнювати висоту рядків" або "Вирівнювати ширину стовпців". Для вирівнювання таблиці виконайте наступне: • Перейдіть у таблицю. • Виконайте команду Таблиця Властивості таблиці • Перейдіть на вкладку Таблиця і в області Вирівнювання виберіть необхідний тип вирівнювання. • Натисніть кнопку ОК. Об’єднання декількох комірок таблиці в одну Існує можливість злиття двох або більше комірок одного рядка в одну комірку. Наприклад, необхідно злити декілька комірок в одну для утворення заголовка таблиці, що відноситься до декількох стовпців. Злиття комірок можливе лише по горизонталі. Для об’єднання декількох комірок таблиці в одну, виконайте наступне: • Виділіть комірки, призначені для злиття. • Виберіть команду Таблиця Об’єднати комірки. Розбиття однієї комірки таблиці на декілька Для розбиття однієї комірки таблиці на декілька, виконайте наступне: • Виділіть комірки, призначені для розбиття. • Виберіть команду Таблиця Розбити комірки.... • Уведіть кількість стовпців і рядків, на яку треба розбити кожну комірку. Текст комірки розбивається у залежності від кількості символів абзацу, що знаходяться у ній. Якщо у комірці міститься лише один символ абзацу, то весь текст, що знаходиться у ній, поміщається у най лівішу з нових комірок, а решта залишаються порожніми. Якщо у комірці містяться більше одного символу абзацу, то абзаци розподіляються порівну між комірками. Як змінити ширину стовпця Щоб швидко змінити ширину стовпця за допомогою миші виконайте наступне: • Установіть курсор миші на праву границю стовпця, ширину якого Ви хочете змінити. Курсор перетвориться на дві стрілки, спрямовані ліворуч і праворуч. • Перемістіть край стовпця для зміни його ширини. Ви можете використовувати діалогове вікно для точного визначення ширини стовпця. Для цього виконайте наступне: • Установіть курсор в будь-яку комірку стовпця, ширину якого потрібно змінити. • Виберіть команду Таблиця Властивості таблиці • В діалоговому вікні " Властивості таблиці • „ перейдіть на вкладку Стовпець ” • Встановіть прапорець "ширина" і визначте точну ширину стовпця в потрібних одиницях • Натисніть кнопку ОК.

Зміна висоти рядка таблиці За умовчанням висота рядка встановлюється в залежності від вмісту комірок та заданих інтервалів перед та після абзацу. Висоту рядків можна змінювати, але всі комірки одного рядка будуть мати однакову висоту. Щоб швидко змінити висоту рядка за допомогою миші виконайте наступне: • Установіть курсор миші на нижню границю рядка, висоту якого Ви хочете змінити. Курсор перетвориться на дві стрілки, спрямовані вниз та вгору. • Перемістіть край рядка для зміни його висоти. Ви можете використовувати діалогове вікно для точного визначення висоту рядка. Для цього виконайте наступне: • Установіть курсор в будь-яку комірку рядка, висоту якого потрібно змінити. • Виберіть команду Таблиця Властивості таблиці. • В діалоговому вікні "Властивості таблиці" перейдіть на вкладку Рядок • Встановіть прапорець "висота" і визначте точну висоту рядка в потрібних одиницях • Натисніть кнопку ОК. Зауваження: Висоту рядка можна змінювати за допомогою вертикальної лінійки у режимі розмітки сторінки (виберіть команду Вид Розмітка сторінки. Пересуньте на вертикальній лінійці маркер рядка.

Рамки таблиці 

За умовчанням границя таблиці Word — це одинарна тонка лінія навколо кожної комірки таблиці. Ви можете змінити границі і навіть видалити їх. Спосіб роботи з границями таблиці в основному такий же, як при обрамленні звичайного тексту. Коротенько нагадаємо основні кроки: 1. Виділіть комірки таблиці, границі яких ви хочете змінити, або всю таблицю, якщо ви змінюєте границі всієї таблиці. 2. Виберіть команду Формат Границя и заливка для відкриття діалогового вікна "Границя і заливка". Перейдіть на вкладку "Границя", якщо вона не активна. 3. Виберіть той вид границі, що вам потрібний. 4. Встановіть потрібні границі, використовуючи область "Зразок" для перегляду вашої таблиці з обраними параметрами. 5. Натисніть кнопку ОК. 6. Якщо в таблиці не відображаються границі, виведіть сітку для полегшення роботи з таблицею. Виберіть Таблиця Відображати сітку чи навпаки Таблиця Приховати сітку для роботи з таблицею без сітки. Для автоматичного додавання обрамлення та заливки виділіть таблицю та виберіть команду Таблиця Автоформат. Далі виберіть потрібний формат із списку «Формати». Для видалення обрамлення та заливки виділіть таблицю, а потім виберіть команду Таблиця Автоформат. Зі списку «Формати» виберіть «Ні». Автоматичне форматування таблиць. Word пропонує велику кількість готових форматів таблиць, за допомогою яких Ви легко змінити зовнішній вигляд своєї таблиці. 1. Помістіть курсор в будь-яку комірку таблиці. 2. Виберіть команду Таблиця Автоформат. Появиться діалогове вікно "Автоформат таблиці" Це те саме діалогове вікно, яке Ви могли бачити, натиснувши кнопку "Автоформат" в діалоговому вікні "Вставка таблиці". 3. В списку "Формати" пропонуються різноманітні формати таблиць. Ви можете вибрати будь-який, при чому вибраний формат з'явиться в області "Зразок". 4. Можете використовувати не весь формат, а тільки певні його параметри (прапорці границі, заливка, шрифт, колір, автопідбір області "Використати"). 5. Натисніть кнопку ОК. Обраний формат буде застосовано до Вашої таблиці. 9. Автоматична перевірка правопису і перенос слів Перевірка орфографії Перевірка орфографії під час роботи може проводитись двома способами: або автоматично в процесі введення, або після закінчення створення документа. Зауважимо, що для перевірки обов'язкова наявність у системі відповідних словників. У разі потреби Ви повинні встановити також мову у діалоговому вікні “Мова”, що з’являється після виконання команди “Сервіс” “Мова...” “Вибрати мову” Виберіть команду «Параметри...» у меню «Сервіс», а потім — вкладку «Правопис». Щоб орфографічна перевірка слів відбувалася під час їх введення з клавіатури, встановіть прапорець «Автоматично перевіряти орфографію». Для відмови від автоматичної перевірки зніміть прапорець Зауваження. При орфографічній перевірці слів під час введення тексту кожне слово, відсутнє в словнику, підкреслюється хвилястою червоною лінією. Щоб побачити список можливих вірних слів для виправлення, встановіть курсор миші на хвилясту червону лінію, натисніть її праву кнопку, а потім виберіть вірне слово. Для перевірки виділеного фрагмента тексту або тексту, що починається від курсору та далі, натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Правопис». Можна також скористатися командою «Правопис..» у меню «Сервіс». Зауваження: Word зберігає запис останніх трьох місць, у яких вводився або редагувався текст. Щоб перейти до місця попереднього редагування тексту, натисніть потрібну кількість разів клавіші <SHIFT+F5>. 4. Пошук слів і словосполучень Якщо перед Вами великий за об’ємом документ і Вам потрібно знайти в ньому певне слово чи словосполучення (при умові, що він там, звичайно, є), виконайте команду «Знайти...» у меню «Правка» чи натисніть комбінацію клавіш <Ctrl+F>. У результаті з'явиться діалогове вікно “Знайти и замінити”: При виконанні пошуку Ви можете враховувати регістр (великі чи малі літери), шукати вираз як ціле слово, а також враховувати формат виразу (наприклад, курсив). Для встановлення параметрів пошуку натисніть кнопку Більше. Щоб знайти якийсь текст у поточному документі та замінити його на інший, перейдіть на вкладку Замінити діалогового вікна Найти і замінити або виконайте команду «Замінити...» у меню «Правка». У результаті з'явиться таке діалогове вікно "Заміна тексту". Інтерфейс цієї вкладки подібний до інтерфейсу вкладки “Найти” 2. Нумерація сторінок і колонтитули. Нумерація сторінок Сторінки в багатьох документах, особливо об'ємних, варто нумерувати. Word пропонує кілька варіантів розміщення і форматування номерів сторінок. Номери сторінок завжди є частиною верхніх чи нижніх колонтитулів. Ви зможете самостійно помістити номер сторінки в нижній чи верхній колонтитул, внести іншу додаткову інформацію. Для того щоб пронумерувати сторінки документа, виконаєте наступне. 1. Виберіть команду Вставка Номер сторінки. З'явиться діалогове вікно “Номер сторінки” У цьому діалоговому вікні вказується розміщення номеру на сторінці і його вирівнювання відносно полів.

2. Зі списку, що розкривається, “Положення” виберіть необхідне: Угорі сторінки (верхній колонтитул) чи Внизу сторінки (нижній колонтитул). 3. Зі списку, що розкривається, “Вирівнювання” виберіть потрібне: Зліва - по лівому краю, Від центру - по центру чи Справа - по правому краю. Ще можете вибрати Всередині чи Зовні, якщо роздруковуєте двосторонні сторінки і хочете, щоб номера сторінок розташовувалися усередині (тобто поруч із плетінням) чи зовні (тобто навпроти нього). 4. За умовчанням номера сторінок виводяться арабськими цифрами (1, 2, 3 і т.д.). Щоб змінити формат (приміром, І, ІІ, ІІІ...), натисніть на кнопці Формат і виберіть потрібний варіант Якщо натиснути на кнопці Формат, з'явиться діалогове вікно "Формат" номеру сторінки. У цьому вікні вибирається формат нумерації. Наприклад, замість арабських цифр можна використовувати літери або римські цифри. Можна також змінити формати нумерації сторінок та вказати, чи треба нумерувати першу сторінку. 5. Натисніть кнопку ОК. Видалення номерів сторінок Виберіть команду Вид Колонтитули. Виділіть номер сторінки в області колонтитулу та натисніть клавішу . Верхні і нижні колонтитули Колонтитул — це текст або малюнок, який друкується знизу або зверху кожної сторінки документа. У залежності від місця розташування (на верхньому або на нижньому полі сторінки) колонтитули бувають верхніми та нижніми. Верхній чи нижній колонтитул — це текст угорі (верхній колонтитул) чи внизу (нижній колонтитул) кожної сторінки документа. У верхніх і нижніх колонтитулах можуть бути записані номери сторінок, назва розділу, ім'я автора і т.п. Word пропонує кілька параметрів верхніх і нижніх колонтитулів, включаючи такі: • Той самий верхній чи нижній колонтитул для кожної сторінки документа. • Один верхній чи нижній колонтитул для першої сторінки документа й інший — для всіх інших сторінок. • Один верхній чи нижній колонтитул для парних сторінок і інший — для непарних. • Якщо ваш документ розбитий на розділи, можна створити різні верхні чи нижні колонтитули для кожного розділу. Утворення колонтитулів та редагування верхніх і нижніх колонтитулів Допускається утворювати унікальний або взагалі не утворювати колонтитул для першої сторінки документа або кожного з розділів. Можна також утворювати різні колонтитули для парних та непарних сторінок розділів або документа. Щоб вставити верхній чи нижній колонтитул у документ чи відредагувати уже існуючий, виконаєте наступне. 1. Якщо ваш документ розбитий на розділи, установіть курсор у будь-якому місці розділу, у який ви хочете помістити колонтитул. 2. Виберіть команду Вид Колонтитули. Word переключиться в режим розмітки сторінки і покаже колонтитул поточної сторінки, обмежений пунктирною рамкою, що не друкується Звичайний текст документа стає тьмяним, і з'являється панель інструментів Колонтитули.

3. На панелі інструментів “Колонтитули” натисніть кнопку — “Верхній/нижній колонтитули” для переходу в область верхнього або нижнього колонтитула. 4. Введіть текст верхнього або нижнього колонтитула, використовуючи звичайні прийоми редагування Word. Використовуйте кнопки панелі форматування для вирівнювання тексту у верхньому/нижньому колонтитулі. 5. Застосовуйте інші кнопки панелі форматування, як описано в таблиці, для виконання зазначених дій. 6. По закінченні натисніть кнопку “Закрити” панелі інструментів Колонтитули для повернення до тексту документа. Поки на екрані видима область колонтитула, основний текст документа редагувати неможливо. Таблиця. Кнопки панелі інструментів Колонтитули

Кнопка	Дія

Вставляє елемент автотексту

Вставляє номер сторінки

Вставляє число, що відповідає загальній кількості сторінок в документі

Відкриває діалогове вікно "Формат номера сторінки"

Вставляє поточну дату

Вставляє поточний час

Показує/приховує основний текст документа

Перехід між верхнім та нижнім колонтитулом

Перехід до попереднього колонтитула

Перехід до наступного колонтитула Включення номера сторінки, назви документа та інших даних у колонтитул У колонтитул документа можна вставити номер сторінки, дату та час. Для цього натисніть кнопки — Номер сторінки, — Дата, або — Година на панелі інструментів Колонтитули. Виділіть колонтитул, який підлягає видаленню, після чого натисніть клавішу <Del>.

6. Використання графіки в програмі MS Word. Додавання графічного об'єкта з зовнішнього файлу Графічний об’єкт – це малюнок, що зберігається на диску в графічному файлі. Word може використовувати графічні файли, створені різними прикладними програмами. До того ж при установці Word завантажується невелика бібліотека малюнків, які Ви можете вставляти у свої документи. Імпорт графічних зображень здійснюється у двох варіантах: • у вигляді цілого графічного файлу; • у вигляді частини графічного зображення, збереженого як фрагмент в іншому файлі. Щоб вставити малюнок у документ Word, виконаєте наступні дії. 1. Установіть курсор туди, куди хочете помістити малюнок. 2. Виберіть команду Вставка Рисунок Із файла... З'явиться діалогове вікно "Добавить рисунок" 3. Якщо необхідно, зі списку, що розкривається, "Папка" виберіть папку з потрібним малюнком. 4. Натисніть на імені файлу в списку чи введіть ім'я файлу у текстовому полі "Ім'я файлу". 5. Якщо обраний файл не відображається у вікні перегляду, натисніть стрілку біля кнопки "Представлення" та виберіть “Перегляд”. 6. Натиснувши стрілку, спрямовану вниз, біля кнопки “Вставка”, виберіть одну з наступних можливостей: o Встановіть прапорець "Зв’язати з файлом", якщо хочете, щоб малюнок у документі мінявся при зміні графічного файлу на диску. o Якщо Ви хочете, щоб зображення в документі відображалось навіть тоді, коли файл малюнка недоступний (наприклад, коли Ви перешлете документ по електронній пошті) – виберіть “Вставити и Зв’язати”. o Просто натисніть кнопку "Вставити". В такому випадку зображення в документі не буде змінюватися, навіть якщо Ви внесете зміни в графічний файл. 7. Наприкінці останнього абзацу натисніть <Enter> двічі.

Вставка графічних кліпів 

Кліпи — це особлива категорія малюнків, що містять маленькі прості зображення, які можна використовувати для покращення вигляду документів. У Word є широка добірка картинок, що Ви можете вільно використовувати. От що потрібно зробити, щоб вставити картинку в документ. 1. Встановіть курсор у те місце документа, куди Ви збираєтеся помістити картинку. 2. Виберіть команду Вставка Рисунок Картинки, щоб відкрити діалогове вікно “Вставка картинки” . 3. Виберіть потрібну категорію картинок чи натисніть кнопку "Усі розділи" для перегляду всіх картинок. 4. Прокручуйте список картинок доти, поки не знайдете потрібну, потім натисніть на ній мишею, щоб виділити її. 5. Натисніть на кнопці - "Вставить" для додавання картинки в документ.

Якщо на вкладках Звуки та Фільми в жодній з категорій немає об’єктів, то їх потрібно встановлювати додатково. Редагування імпортованого малюнка Якщо в документі є малюнок, створений за допомогою іншої прикладної програми, то його можна редагувати як графічний об’єкт, утворений у програмі Word. Якщо імпортований малюнок має растровий формат, незважаючи на те, що його не можна редагувати, до нього можна додати границю, тінь або зноску. Коли ви виділяєте малюнок, натискаючи на ньому лівою кнопкою миші, з’являється панель “Настройка зображення”, яка представляє різні засоби редагування малюнка. Ви також можете активізувати цю панель, натиснувши праву кнопку миші в області головного меню та вибравши Настройка зображення. Основні засоби роботи з малюнком розглядаються нижче. Зміна розмірів малюнка Розміри малюнка, імпортованого в документ, можна змінити після його вставки в документ. При зміні розміру малюнка можна зберігати притаманні йому пропорції або, навпаки, змінити їх, збільшуючи або зменшуючи тільки висоту або ширину. Перш ніж працювати з малюнком у документі, варто виділити його. Для цього натисніть на малюнку ліву кнопку миші. Навколо виділеної картинки з'являться вісім маленьких чорних квадратів, що називаються маркерами розмірів. Для того, що б змінити розміри малюнка зробіть наступне: 1. Виділіть його. 2. Установіть курсор миші на одному з маркерів розмірів. Курсор прийме вигляд стрілки, спрямованої в 2 сторони. 3. Для зміни розмірів натисніть ліву кнопку миші і перетягуйте маркер розміру доти, поки вид картинки не задовольнить Вас. Ви можете як збільшувати, так і зменшувати малюнки. 4. Відпустіть кнопку миші.

Зміна розмірів малюнка зі збереженням пропорцій. 1. Виділіть малюнок. 2. Встановіть курсор на кутовий маркер розміру та, утримуючи кнопку миші, переміщуйте його до одержання потрібного розміру малюнка. Зміна висоти або ширини малюнка. 1. Виділіть малюнок. 2. Установіть курсор на середній маркер розміру та, утримуючи кнопку миші, переміщайте його до одержання потрібного розміру малюнка. Відновлення вихідних розмірів малюнка. Після зміни розміру та/або пропорцій малюнка легко відновити його первісний вигляд. Просто натисніть кнопку - “Відмінити..” стандартної панелі інструментів, або комбінацію клавіш <Ctrl+Z> Видалення, переміщення і копіювання графіки Щоб видалити картинку, виділіть її та натисніть клавішу <Delete>. Для переміщення чи копіювання картинки зробіть наступне: 1. Виділіть картинку 2. Для копіювання натисніть <Ctrl+C> чи виберіть команду Правка Копіювати..., або натисніть на кнопці — "Копіювати" стандартної панелі інструментів. Для того щоб перемістити малюнок, натисніть клавіші <Ctrl+X> чи виберіть Правка Вирізати, або натисніть на кнопці — "Вирізати" стандартної панелі інструментів. 3. Установіть курсор там, де Ви хочете помістити картинку. Зауваження: Перетягування зображення. Якщо і малюнок, і його майбутнє місце розташування знаходяться в полі зору, перетягніть його в нове місце за допомогою миші. Для копіювання (замість переміщення) утримуйте натиснутою клавішу <Ctrl> при перетягуванні. Як бачите, для роботи по переміщенню малюнка використовуються ті ж команди, що й для переміщення тексту. Аналогічно і для вирівнювання малюнка по лівому/правому краю чи по центру можна використовувати кнопки панелі інструментів Форматування, що застосовуються для впорядкування тексту. Для зміни границь малюнка, його положення відносно тексту, точного визначення розмірів малюнка використовуйте діалогове вікно “Формат рисунка”. Для його активізації натисніть праву кнопку миші над малюнком та виберіть у контекстному меню Формат рисунка. Настроювання панелі інструментів Малювання Крім стандартного набору картинок, які можна вставити в документ, Word дозволяє Вам створювати власні малюнки. Засоби для їхнього створення дають можливість навіть людині без художніх здібностей прикрашати свої документи відмінними ілюстраціями. Процес створення малюнка складається з трьох основних дій. Отже, Ви можете: • Вставляти об'єкти малювання (лінії, стрілки, фігури і написи) у документ. Більшість об'єктів малювання Word називаються автофігурами. • Пересувати намальовані об'єкти по документу, змінювати їхні розміри і пропорції. • Змінювати вигляд намальованих об'єктів. Приміром, можна змінювати товщину лінії, колір тексту, тип курсора стрілки. Щоб почати малювати, потрібно вивести на екран панель інструментів "Малювання" Щоб вивести на екран панель інструментів " Малювання ", виконайте команду Вид Панель інструментів, а потім встановіть прапорець « Малювання ». Швидше це можна зробити, натиснувши кнопку — « Малювання » на стандартній панелі інструментів.

На панелі інструментів "Малювання" представлені кнопки для виводу найпоширеніших графічних об'єктів: ліній, стрілок, просторових об'єктів і т.п. За допомогою кнопок, що розташовані на панелі графічних елементів, легко зображувати лінії, стрілки, еліпси, прямокутники, кола, дуги, сектори та різні криві. Після створення графічного об’єкту його можна залити кольором або візерунком, змінити колір та тип ліній, збільшити або зменшити, перемістити, повернути або дзеркально відобразити об’єкти.

Створення графічних об'єктів за допомогою панелі інструментів Малювання. Зображення лінії, прямокутника, еліпса, дуги та інших фігур Для того щоб намалювати об'єкт виконайте наступне: • натисніть мишею на його кнопці " Малювання " на панелі інструментів або на кнопці "Автофігури" і виберіть потрібний об'єкт (курсор буде відображатись у вигляді хреста); • помістіть курсор миші в те місце, де має бути розташовано об’єкт; • натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, протягніть курсор; • коли об’єкт, що утворюється набере потрібних розмірів відпустіть кнопку миші; • натисніть ліву кнопку миші десь за межами документа, якщо зображення ще не з’явилося. Зауваження: Утримуйте натиснутою клавішу <Shift>, щоб висота і ширина обраного об'єкта вийшли рівними (приміром, квадрат замість прямокутника і коло замість овалу).

Зауваження: Для зображення квадрата або кола натисніть кнопку  — «Прямокутник» або  — «Еліпс», а потім переміщуйте курсор, утримуючи клавішу SHIFT.

Зауваження: Щоб намалювати кілька фігур одного типу двічі натисніть кнопку із зображенням потрібного інструменту. Після закінчення роботи встановіть курсор у будь-якому місці документа і натисніть кнопку миші для відміни вибору інструменту.

Робота з кольором об’єкта. Для того щоб змінити колір заливання об'єкта, натисніть кнопку — «Колір заливки» на панелі інструментів "Малювання". Виберіть потрібний колір або параметр «Ні» щоб видалити колір об’єкта. Робота зі стрілками У режимі розмітки сторінки виділіть пряму або криву, на кінці якої треба утворити або видалити стрілку. Щоб вивести на екран панель інструментів "Малювання", натисніть кнопку . Натисніть кнопку — «Тип лінії». Для добавлення стрілки виберіть потрібний вигляд стрілки. Для видалення стрілки виберіть тип лінії без стрілки.

Вибір типу та кольору лінії У режимі розмітки сторінки виберіть лінію, тип якої слід змінити. Натисніть кнопку — «Тип лінії» та виберіть потрібний тип лінії. Для зміни кольору ліній об'єкта натисніть на кнопці "Колір лінії" на панелі інструментів "Малювання" і виберіть колір. Додавання надпису Для додавання надпису натисніть на кнопці "Надпис". Потім натисніть у тім місці документа, де Ви хочете розташувати надпис, введіть текст у текстовому вікні, по закінченні цього — натисніть мишею де-небудь у документі за межами текстового вікна. Встановлення, зміна або видалення заливання або візерунку Кожний графічний об’єкт може бути залитий кольором або відтінком сірого або багато - чи однокольоровим візерунком. Після встановлення заливання його легко видалити або змінити. У режимі розмітки сторінки виділіть потрібний об’єкт. Натисніть стрілку, спрямовану вниз, біля кнопки “Колір заливки” панелі "Малювання". Далі Ви можете вибрати один з наявних кольорів або визначити колір самостійно (для цього натисніть “Інші кольори заливки...”). Щоб визначити більш складні способи зафарбовування натисніть “Способи заливки...”. Додавання або видалення тіні У режимі розмітки сторінки виділіть об’єкт, до якого слід добавити тінь. Натиснувши кнопку “Тінь” Ви побачите різні способи відображення тіні об’єкта. Виберіть один з них. Щоб відмінити відображення тіні об’єкта натисніть “Нема тіні” Виділення об'єкта Для виділення тільки що намальованого об'єкта просто натисніть на ньому. Довкола нього з'являться маркери розмірів. Для того щоб виділити кілька об'єктів, утримуйте натиснутою клавішу <Shift>, клацаючи на них. Знищити, вирізати або вставити можна тими самими способами, що й звичайний текст (використовуйте відповідні кнопки панелі інструментів “Стандартна”). Перетягування об'єкта Для того щоб перетягнути виділений об'єкт, установіть на нього курсор миші (але тільки не на маркер розміру!) і перетягуйте в потрібне місце, утримуючи ліву клавішу миші. Зміни пропорцій чи розміру об'єкта Зміни пропорцій і розмірів об'єкта виконуються аналогічно до того, як це робиться з малюнками. Дії з об'єктами малювання Об'єкт має багатошарову структуру, окремі елементи малюнка можуть розташовуватися певним чином щодо інших об'єктів. Кілька об’єктів можна згрупувати/розгрупувати. Для цього попередньо потрібно виділити об’єкти, які Ви збираєтесь групувати (для виділення використовуйте клавішу <Shift>) і, не відпускаючи клавішу <Shift>, натиснути праву кнопку миші. В контекстному меню виберіть Групувати і далі: • Групувати (Перегруповувати) - для групування усіх виділених графічних об'єктів в один об'єкт. Ці команди варто вводити після того як Ви виділите всю групу; • Розгруповувати - розгрупування виділеного графічного об'єкта на складові. Основні дії з графічними об'єктами : Результат Дії Виділення малюнка 1. Установіть курсор на малюнку 2. Натисніть лівою кнопкою миші Виділення елементів малюнка 1. Перейдіть у режим редагування малюнка 2. Установіть курсор на елементі малюнка 3. Натисніть ліву кнопку миші Уставити малюнок як впроваджений об'єкт із файлу 1. Установите курсор у місце вставки малюнка 2. Виберіть команду Вставка Малюнок Із файла. 3. Укажіть папку, ім'я файлу, тип 4. Натисніть кнопку Вставить. Вставка малюнка з файлу зі зв'язком 1. Установіть курсор в місце вставки малюнка 2. Виберіть команду Вставка Малюнок Із файла. 3. Укажіть папку, ім'я файлу, тип 4. Натисніть стрілку, спрямовану вниз, біля кнопки Вставити. 5. Виберіть Вставити и зв’язок. Групування елементів зображення 1. Виділіть елемент малюнка 2. Натисніть клавішу <Shift> і, не відпускаючи її, виконаєте виділення наступних елементів малюнка 3. Натисніть кнопку Дії 4. Виконайте команду Групувати Альтернатива 1. Натисніть кнопку з білою стрілкою Вибір об’єктів 2. Обведіть пунктирним контуром усі підлягаючі угрупованню об'єкти 3. Натисніть кнопку Дії 4. Виконаєте команду Групувати Накладання елементів зображення 1. Виділіть елемент малюнка (чи групу елементів) 2. Перемістіть елемент (чи їх групу) у потрібне місце 3. Натисніть кнопку Дії 4. Натисніть Порядок і виберіть потрібний параметр накладення об'єкта Переміщення малюнка 1. Виділіть малюнок 2. Установіть курсор в область малюнка (курсор змінить зображення ), натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягнете малюнок в потрібне місце 3. Відпустіть ліву кнопку миші Альтернатива Використовуйте команди Правка Вирізати і Правка Вставити

Переміщення елементів чи груп елементів зображення 1. Виділіть елемент малюнка (чи їх групу) 2. Виконаєте команду (Правка Вирізати, Правка Вставити)

Розгрупування елементів зображення 1. Виділіть групу елементів малюнка, яку потрібно розгрупувати 2. Натисніть кнопку Дії 3. Виконаєте команду Розгрупувати Копіювання малюнка 1. Виділіть малюнок 2. Установіть курсор на границю кадру малюнка, натисніть клавішу <Ctrl>, натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягніть малюнок в інше місце Альтернатива Виділивши малюнок, виконаєте команди Правка Копіювати, Правка Вставити

Видалення малюнка 1. Виділіть малюнок 2. Натисніть клавішу <Del> Альтернатива Виділивши малюнок, виконаєте команду Правка Вирізати

Обертання елементів зображення 1. Виділіть елемент малюнка (групу елементів) 2. Натисніть кнопку Дії 3. Виконаєте команду Повернути/Відобразити і виберіть необхідний параметр Нумеровані і маркіровані списки Нумеровані і маркіровані списки — корисні інструменти форматування для створення списків даних у тексті, які Ви вже багато разів зустрічали в цій книзі. Word може автоматично створювати списки кожного з цих типів. Застосовуйте маркіровані списки для пов'язаних між собою, але неупорядкованих даних. Нумеровані списки використовуйте для однотипних даних, які можна упорядкувати і пронумерувати. Коли Ви створюєте нумерований чи маркірований список, кожен абзац вважається окремим елементом списку і йому привласнюється його порядковий номер чи мітка.

Створення нумерованого чи маркірованого списку 

Ви можете створити список на основі існуючого тексту чи під час набору нового. У першому випадку виконаєте наступне: • Виділіть абзаци, що ввійдуть у список. • Виберіть команду Формат Список... для відкриття діалогового вікна "Список". • У залежності від типу списку, який Ви хочете створити, відкрийте вкладку "Нумерований" чи "Маркірований • Виберіть той стиль списку, що імпонує Вам більше всього. • Натисніть кнопку ОК. Щоб нумерований чи маркірований список створювався по мірі набору тексту, виконаєте наступне: 1. Установіть курсор у початок списку. Якщо потрібно, натисніть клавішу <Enter>, щоб почати новий абзац. 2. Виберіть команду Формат Список... для відкриття діалогового вікна "Список". 3. У залежності від типу списку, що Ви хочете створити, відкрийте вкладку "Нумерований" чи "Маркірований". 4. Виберіть стиль нового списку, натиснувши на піктограмі з його зображенням. 5. Натисніть кнопку ОК. 6. Набирайте елементи списку, натискаючи клавішу <Enter> наприкінці кожного абзацу. Кожен новий абзац автоматично стає елементом нумерованого чи маркірованого списку. 7. Наприкінці останнього абзацу натисніть <Enter> двічі.

Зауваження: Швидке створення списку! Щоб швидко створити нумерований чи маркірований список у стилі, прийнятому за замовчуванням, клацніть на кнопці "Нумерація" чи "Маркери" панелі Форматування до введення тексту чи після того, як виділите текст для списку.
Зауваження: Автоматичне створення списку! Якщо установлений відповідний параметр авто форматування, Word буде автоматично створювати нумерований чи маркірований список, якщо Ви почнете абзац, увівши номер і поставивши після нього крапку (чи зірочку (*)) і пробіл, або символ табуляції. Щоб установити/зняти цей прапорець, виберіть команду "Формат" "Автоформат" , натисніть кнопку "Параметри" і на вкладці “Автоформат” в області "Застосував до..." установіть чи зніміть відповідні прапорці.

Використання багаторівневих списків Багаторівневий список містить два і більш рівні маркірованого чи нумерованого списку в межах одного загального списку. Наприклад, нумерований список може містити в собі частини, позначені буквами під кожним пронумерованим елементом, або ж кожен рівень може бути пронумерований окремо, як у режимі перегляду структури документа. От як створити багаторівневий список. • Виберіть команду Формат Список... для відкриття діалогового вікна "Список". • Натисніть на корінці вкладки "Багаторівневий", щоб переглянути види багаторівневих списків. • Натисніть на зображенні того списку, що Вам сподобається, а потім натисніть кнопку ОК. • Набирайте список, натискаючи <Enter> після кожного його елемента. • Після натискання клавіші <Enter> натисніть клавішу <Таb> для переходу на новий вкладений рівень або комбінацію клавіш <Shift+Tab>, щоб перейти на один рівень вгору. У противному випадку, новий елемент списку з’явиться на тому ж рівні, що і попередній. • Набравши останній елемент списку, натисніть клавішу <Enter>, а потім натисніть кнопку "Нумерація" панелі форматування для завершення списку. Ви можете перетворити звичайний текст чи однорівневий нумерований або маркірований список у багаторівневий список. До того ж Ви можете поміняти стиль вже існуючого багаторівневого списку. От як це зробити. • Виділіть всі абзаци, які Ви хочете включити до нового списку, чи змінити їхнє форматування. • Виберіть команду Формат Список..., а потім натисніть на корінці вкладки "Багаторівневий ". • Виберіть стиль списку за своїм розсудом, потім натисніть кнопку ОК. • Установіть курсор на тій позиції списку, рівень якої Ви хочете змінити. • Натисніть кнопку "Зменшити відступ” чи "Збільшити відступ" на панелі форматування для зміни рівня елемента списку. • Повторіть пп. 4 і 5, якщо потрібно змінити рівні інших елементів списку. Створення художнього тексту WordArt. Засіб WordArt дозволяє задавати різноманітні варіанти оформлення тексту: похилий, повернутий і розтягнутий текст, текст з тінню і текст, вписаний у певні фігури, тощо. Для створення тексту WordArt виконати такі дії:  Клацніть мишкою по сторінці, де має розташовуватися текст WordArt, і оберіть команду меню Вставка – Малюнок – Об’єкт WordArt.  У діалозі КОЛЕКЦІЯ WordArt клацанням миші позначте потрібний варіант оформлення тексту і натисніть кнопку ОК.  У діалозі Зміна тексту WordArt у полі Текст надпису введіть текст, який ви хочете художньо оформити.  У полях Шрифт і Розміри задайте гарнітуру і кегль шрифту. За необхідності можна уточнити написання шрифту ( напівжирний або курсив). Але майте на увазі, що нахил шрифту для деяких шаблонів ви зможете відрегулювати і після створення об’єкту WordArt, користуючись жовтим маркером.  Клацніть по кнопці ОК після чого в документ буде вставлено заданий вами фрагмент тексту. 7. Попередній перегляд та друк документа. Попередній перегляд Якщо документ готовий до друку, ви маєте дати лише одну команду – ДРУК. Однак але перед цим варто переглянути документ на екрані приблизно, яким він буде у друкованому вигляді. Для цього існує ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД, який викликається з меню командою ФАЙЛ - ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД, або натисканням на кнопку ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД на панелі інструментів стандартна. Вийти з режиму попереднього перегляду можна двома способами: клацнути по кнопці ДРУК , або по кнопці ЗАКРИТИ . Остання дія приведе о звичайного режиму текстового редактора.


Друк документа. Для друкування увійдіть до пункту меню ФАЙЛ-ДРУК або натисніть на кнопку ДРУК або натисніть на комбінацію клавіш Ctrl+P.

5.Виконання практичної роботи Турнір операторів ( 10 хв.) Бажаю всім командам Я успіхів, удачі. Сідайте за комп’ютер, Розв’язуйте задачі.  Запустіть текстовий редактор.  Створіть новий документ.  Налаштуйте вікно текстового редактора до роботи:  увімкніть панель інструментів стандартна та лінійку;  задайте вигляд документа Розмітка сторінки.  Виберіть українську мову.  Встановіть шрифт та його розмір: Times New Roman, 12.  Задайте масштаб відображення документа на екрані.  Задайте параметри сторінки: усі чотири поля сторінки по 2,5 см, формат сторінки А4, а орієнтація – книжкова. Завдання 1: Відкрийте ваш документ Прізвище1.doc : Ваша автобіографія.  Відцентруйте заголовок.  Вирівняйте абзаци з обох боків. Залийте їх різним кольоровим фоном на свій смак. У кожному абзаці змініть колір, розмір і тип шрифту.


 Виконайте попередній перегляд документа. Завдання 2: Створіть новий документ.  Використовуючи

  Панель малювання створіть малюнок:
                            а:=2х+4 Збережіть новий документ на диску: дайте назву новому документу 3Прізвище.doc і збережіть його в папці С:\Мої документи\Ваше прізвище....  Виконайте попередній перегляд документа.

Завдання 3: Створіть новий документ за зразком ( творче завдання).

 Виконайте попередній перегляд документа.Додаткове завдання: Сканворд (10 - 15 хв.)

Розгадайте сканворд. Яка команда виконає швидше і складе ключове словосполучення отримає 2 бали. Якщо команди не встигли виконати завдання за визначений час, то підраховується кількість правильних слів по 1 балу. КнопкаРозмір шрифту


Символ ? у меню Сукупність стовпчиків і рядочків Пункт меню Основна частина документу Базовий документ


   Вирівню- вання- тексту

Пункт режим документу

Пошук і заміна 18   Створити Відкрити Друк  Ariel


  Накрес- лення шрифту


Ключове словосполучення:


Кнопка


в с т а в и т и Розмір шрифту

а Символ ? у меню Сукупність стовпчиків і рядочків а к с Пункт меню е Основна частина документу к Базовий документ

к  д б у т  к ш е в  о л р а Вирівню- вання- тексту с а г а Пункт режим документу в и д в ц т б л р  і ц к е г л ь п Пошук і заміна д я 18 а н  о  Створити Відкрити Друк  к   Ariel

т  н  Накрес- лення шрифту ф а й л ш р и ф т г а р н і т у р а 

Підбиття підсумків Як швидко час спливає?

                                        І сумнівів немає,

Що нам пора назвати Змагання результати.

Сьогодні переможець - Команда___________ в нас. Не в перший раз ми граєм І не в останній раз. Одержуйте дарунки – бали ( оцінки) Причому кожний з Вас.

6.Закріплення 1. Як запустити Word? 2. Як закрити Word? 3. З яких елементів складається вікно Word? 4. Як користувач готує Word до роботи? Як задати режим відображення документа? 5. Як створити новий документ Word? 6. Як закрити документ у Word? 7. Як вилучити фрагмент тексту у Word? 8. Які ви знаєте способи виділення фрагменту тексту у Word? 9. Що таке автотекст? Як задати і вставити автотекст? 10. Як відмінити попередні дії у Word?

Підведення підсумку уроку .

Таким чином сьогодні на занятті ви закріпили знання по темі текстовий редактор Word. Навчилися вводити, редагувати, форматувати текст документів та виконувати дії з об’єктами.

З даного заняття студенти повинні знати:  правила форматування шрифтів, абзаців, сторінок та вирівнювання тексту;  правила перевірки правопису;  правила пошуку і заміни тексту;  правила створення таблиць;  правила нумерації сторінок і використання колонтитулів;  правила вставки графічних зображень у текстовий документ;  правила перегляду і друку документів.

Студенти повинні вміти:  виконувати форматування шрифтів, абзаців, сторінок і вирівнювання тексту;  виконувати створення таблиць;  виконувати перевірку правопису;  виконувати нумерацію сторінок і вставку колонтитулів та графічних об'єктів;  виконувати перегляд і друк документів. Домашнє завдання:

 повторити матеріал по конспекту, та опрацювати літературу.  Творче завдання : створення кросворду по темі Текстовий редактор Microsoft Word.


ЛІТЕРАТУРА: О.Ю. Гаєвський „Інформатика”; Київ,2005;Ч4,Г9,§43-47, С.229 В.Д.Руденко “Практичний курс інформатики”; Київ, 2004; Р3, § 11, С.132 Я.М. Глинський “Інформатика”, Львів, 2001; Р3, §3, С127 (с) І.І. Литвин „ Інформатика”, Львів, 2004; Р6,§ 6.4-6.7, С.128

==

Текст заголовка

==