Відмінності між версіями «While»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: <html> <head> <title>Конспекти урокiв "ПАСКАЛЬ "</title> <LINK href="style.css" rel=STYLESHEET type=text/css> </head> <body> <scri…)
 
 
(Не показано 7 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
<html>
 
 
<head>
 
<title>Конспекти урокiв &quot;ПАСКАЛЬ &quot;</title>
 
<LINK href="style.css" rel=STYLESHEET type=text/css>
 
</head>
 
 
<body>
 
<script language="javascript" src="menu.js"></script>
 
<script language="javascript">  menu(20); </script>
 
 
 
 
<p align="center"><font color="#000000"><b><i><font size="5">Тема уроку:</font></i>  
 
<p align="center"><font color="#000000"><b><i><font size="5">Тема уроку:</font></i>  
 
   <font size="4">&quot;Цикли while, repeat та for.&quot;</font></b></font></p>
 
   <font size="4">&quot;Цикли while, repeat та for.&quot;</font></b></font></p>
Рядок 16: Рядок 4:
 
   <p><font color="#000000"><i><b>Мета уроку:</b></i> Дати поняття про вказівку  
 
   <p><font color="#000000"><i><b>Мета уроку:</b></i> Дати поняття про вказівку  
 
     повторення та її використання при розв'язуванні задач, про типи циклів та  
 
     повторення та її використання при розв'язуванні задач, про типи циклів та  
     їх оформлення мовою програмування Паскаль та мовою блок-схем. <br>
+
     їх оформлення мовою програмування Паскаль. <br>
 
     <i><b>Тип уроку:</b></i> Лекційний. </font> </p>
 
     <i><b>Тип уроку:</b></i> Лекційний. </font> </p>
 
</blockquote>
 
</blockquote>
Рядок 35: Рядок 23:
 
   кількість повторів, а в другому - необхідно знайти таку умову, перевіряючи яку,  
 
   кількість повторів, а в другому - необхідно знайти таку умову, перевіряючи яку,  
 
   дитина зможе закінчити свою роботу.<br>
 
   дитина зможе закінчити свою роботу.<br>
   <i>Примітка:</i> Дайте дітям можливість знайти цю умову та придумати свої подібні  
+
   <i>Примітка:</i> Дамо дітям можливість знайти цю умову та придумати свої подібні  
 
   варіанти циклів. <br>
 
   варіанти циклів. <br>
 
   В мові програмування Паскаль існує три типи циклів: <i>for</i>,<i> repeat</i>  
 
   В мові програмування Паскаль існує три типи циклів: <i>for</i>,<i> repeat</i>  
Рядок 106: Рядок 94:
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
<PRE>
 
<PRE>
<B>Program</B> Example_1;  
+
Program Example_1;  
  <B>Uses</B> crt;  
+
  Uses crt;  
  <B>Var</B> Sum, i : integer;  
+
  Var Sum, i : integer;  
<B>Begin</B>
+
Begin  
 
     Clrscr;  
 
     Clrscr;  
 
     Sum := 0;  
 
     Sum := 0;  
         <B>For</B> i := 1 <B>to</B> 10 <B>do</B>  
+
         For i := 1 to 10 do>  
 
                 Sum := Sum + i;  
 
                 Sum := Sum + i;  
 
     Writeln(‘Sum = ‘, Sum);  
 
     Writeln(‘Sum = ‘, Sum);  
 
     Readkey;  
 
     Readkey;  
<B>End</B>.  
+
End.  
 
</PRE>
 
</PRE>
 
</blockquote>
 
</blockquote>
Рядок 134: Рядок 122:
 
   активізується ще раз, якщо результат істинний (<i>true</i>), відбувається вихід  
 
   активізується ще раз, якщо результат істинний (<i>true</i>), відбувається вихід  
 
   із циклу.<br>
 
   із циклу.<br>
  Мовою блок-схем цей цикл описується наступним чином:</p>
+
Цей оператор повтору має наступні характерні риси:<br>
<p align="center"><img src="Cikl1_1_images/BlokShema1.gif" width="307" height="212"><br>
 
</p>
 
<p align="left">Цей оператор повтору має наступні характерні риси:<br>
 
 
   - використовується у випадках, коди користувачу не відома заздалегідь кількість  
 
   - використовується у випадках, коди користувачу не відома заздалегідь кількість  
 
   повторень;<br>
 
   повторень;<br>
Рядок 155: Рядок 140:
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
<PRE>
 
<PRE>
<B>Program</B> Example_2;  
+
Program Example_2;  
   <B>Uses</B> crt;  
+
   Uses crt;  
   <B>Var</B> a,b,c : real;  
+
   Var a,b,c : real;  
<B>Begin</B>
+
Begin  
 
   Clrscr;  
 
   Clrscr;  
   <B>Repeat</B>
+
   Repeat  
     <B>Write</B>(‘Введіть довжини сторін трикутника: ’);  
+
     Write(‘Введіть довжини сторін трикутника: ’);  
 
     Readln(a,b,c);  
 
     Readln(a,b,c);  
   <B>Until</B> (a>0)<B>and</B>(b>0)<B>and</B>(c>0)<B>and</B>(a+b+c)=180;  
+
   Until (a>0)and(b>0)and(c>0)and(a+b+c)=180;  
<B>End</B>.  
+
End.
 
</PRE>
 
</PRE>
 
</blockquote>
 
</blockquote>
Рядок 182: Рядок 167:
 
   Якщо перед першим виконанням циклу значення виразу було хибним (<i>false</i>),  
 
   Якщо перед першим виконанням циклу значення виразу було хибним (<i>false</i>),  
 
   то тіло циклу взагалі не виконується і відбувається перехід на наступний оператор.<br>
 
   то тіло циклу взагалі не виконується і відбувається перехід на наступний оператор.<br>
  Мовою блок-схем цей цикл описується наступним чином:</p>
+
Як і в попередньому випадку, програміст сам повинен подбати про переприсвоєння  
<p align="center"><img src="Cikl1_1_images/BlokShema2.gif" width="240" height="191" align="middle"></p>
 
<p>Як і в попередньому випадку, програміст сам повинен подбати про переприсвоєння  
 
 
   значення змінної, що визначає умову виходу з циклу, інакше він буде нескінченним.<br>
 
   значення змінної, що визначає умову виходу з циклу, інакше він буде нескінченним.<br>
 
   Приклад програми з оператором <i><b>While</b></i>:<br>
 
   Приклад програми з оператором <i><b>While</b></i>:<br>
Рядок 192: Рядок 175:
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
  <PRE>
 
  <PRE>
<B>Program</B> Example_3;  
+
Program Example_3;  
   <B>Uses</B> crt;  
+
   Uses crt;  
   <B>Var</B> N : longint; Counter : integer;  
+
   Var N : longint; Counter : integer;  
<B>Begin</B>
+
Begin  
 
   Clrscr;  
 
   Clrscr;  
   <B>Write</B>(‘Введіть число: ’);  
+
   Write(‘Введіть число: ’);  
 
   Readln(N);  
 
   Readln(N);  
 
   Counter := 0;  
 
   Counter := 0;  
   <B>While</B> N > 0 <B>do</B>
+
   While N > 0 do  
   <B>Begin</B>
+
   Begin
     Counter:=Counter+1; <I><FONT COLOR="Navy">{Підрахунок кількості цифр}</FONT></I>
+
     Counter:=Counter+1; {Підрахунок кількості цифр}  
   N:=N <B>div</B> 10;       <I><FONT COLOR="Navy">{Відкидання останньої цифри}</FONT></I>
+
   N:=N div 10;         {Відкидання останньої цифри}  
   <B>End</B>;  
+
   End;  
 
   Writeln(‘Кількість цифр у заданому числі дорівнює’, N);  
 
   Writeln(‘Кількість цифр у заданому числі дорівнює’, N);  
 
   Readkey;  
 
   Readkey;  
<B>End</B>.  
+
End.
</PRE>
 
</blockquote>
 
<p><b><i>Домашнє завдання:</i></b><br>
 
</p>
 
<ul>
 
  <li> прочитати сторінки 83 - 89 з запропонованого підручника;<br>
 
  </li>
 
  <li> вивчити означення, що прочитані на лекції.</li>
 
</ul>
 
<p></p>
 
<script language="javascript">  menu(20); </script>
 
</body>
 
</html>
 

Поточна версія на 20:49, 3 березня 2010

Тема уроку: "Цикли while, repeat та for."

Мета уроку: Дати поняття про вказівку повторення та її використання при розв'язуванні задач, про типи циклів та їх оформлення мовою програмування Паскаль.
Тип уроку: Лекційний.

Теоретичний матеріал:
Цикл - це послідовність операторів, що може виконуватися більше одного разу. Він використовується при розв'язуванні таких задач, де необхідно повторити деяку послідовність команд більше одного разу.
Відомі два типи команди повторення, що суттєво розрізняються:
- цикл з відомою заздалегідь кількістю повторів;
- цикл з невідомою кількістю повторів.
Щоб це пояснити, розглянемо приклад. Вчителька в першому класі дає дітям завдання: "Діти, напишіть, будь ласка, десять букв "А" та рядочок букв "Б"". Чим відрізняються ці два завдання? В першому випадку зразу ж відомо, скільки разів необхідно повторювати виконання команди "напишіть букву А", а в другому - кількість літер "Б" буде залежати від великої кількості різних факторів: почерку дитини, розміру букв, відстані, що залишається між буквами тощо. Ясно, що в першому випадку ми можемо чітко обумовити кількість повторів, а в другому - необхідно знайти таку умову, перевіряючи яку, дитина зможе закінчити свою роботу.
Примітка: Дамо дітям можливість знайти цю умову та придумати свої подібні варіанти циклів.
В мові програмування Паскаль існує три типи циклів: for, repeat та while. Якщо кількість повторів відома заздалегідь, використовується оператор for, якщо кількість повторів невідома, застосовуються оператори repeat або while.
Оператор повтору for.
Цей оператор повторення інакше називається циклом з параметром (або лічильником). Він складається із заголовка та тіла циклу та може бути поданий у двох форматах.
1. for <параметр циклу> := <S1> to <S2> do
begin
<серія>;
end;
2. for <параметр циклу> := <S1> downto <S2> do
begin
<серія>;
end;
де S1 і S2 - вирази, що визначають відповідно початкове і кінцеве значення параметру циклу;
for.. do - заголовок циклу;
<серія> - тіло циклу. Тіло циклу може бути простим або складеним.
Цей оператор забезпечує виконання тіла циклу доти, поки не будуть перебрані всі значення параметра циклу від початкового до кінцевого.
Параметр циклу, його початкове і кінцеве значення повинні належати до одного типу даних. При цьому можливо використання будь-якого скалярного типу, крім дійсного, тобто цілого (integer, byte, word, longint), булівського (boolean) та символьного (char). Значення параметра циклу послідовно збільшується при for... to або зменшується при for... downto на одиницю при кожному повторі.
Кількість повторів тіла циклу в операторі for можна визначити за наступною таблицею:

Оператор
S1 < S2
S1 = S2
S1 > S2
for...to S2-S1+1 разів 1 раз Не виконується
for...downto Не виконується 1 раз S1-S2+1 разів

В операторі for після do може знаходитися складений оператор, в тілі якого заборонені оператори, що змінюють значення параметра циклу. Після нормального завершення циклу значення параметра циклу дорівнює кінцевому значенню.
Цикл може не виконатися зовсім (дивись таблицю), але ніколи не може зациклитись на відміну від наступних двох операторів повторення.
Приклад програми з оператором For:
Умова задачі. Знайти суму всіх натуральних чисел від 1 до 100.
Розв'язок:

Program Example_1; 
 Uses crt; 
 Var Sum, i : integer; 
Begin 
   Clrscr; 
   Sum := 0; 
    For i := 1 to 10 do> 
        Sum := Sum + i; 
   Writeln(‘Sum = ‘, Sum); 
   Readkey; 
End. 

Оператор повтору repeat
Наступний оператор циклу складається з заголовка (repeat), тіла та умови закінчення (until).
Формат опису:
repeat
<серія>
until <умова>;
Умова - вираз булівського типу. Про умови ми з вами вже говорили в темі "Команда розгалуження" і всі особливості їх застосування та оформлення в цій команді нічим не відрізняються від попереднього випадку.
В цьому циклі спочатку виконується серія (тіло циклу), а потім перевіряється умова виходу з циклу. Саме тому ця команда повторення інакше називається циклом із післяумовою. Якщо умова виходу з циклу хибна (false), цикл активізується ще раз, якщо результат істинний (true), відбувається вихід із циклу.
Цей оператор повтору має наступні характерні риси:
- використовується у випадках, коди користувачу не відома заздалегідь кількість повторень;
- тіло циклу виконується хоча б один раз;
- тіло циклу виконується, поки умова хибна false;
- у тілі може знаходитися будь-яка кількість операторів без операторних дужок begin... end;
- принаймні один оператор у тілі циклу повинен змінювати значення умови, інакше цикл буде виконуватися нескінченно.
Для передчасного виходу з циклу можна присвоїти параметру циклу значення, що виходить за діапазон дозволених значень.
Приклад програми з оператором Repeat:
Умова задачі. Перевірка коректності введення. Дани три числа, що задають величини кутів трикутника. Визначити, чи можна побудувати трикутник, що має задані кути. Якщо ні, примусити користувача ввести інші дані.
Розв'язок:

Program Example_2; 
 Uses crt; 
 Var a,b,c : real; 
Begin 
 Clrscr; 
 Repeat 
  Write(‘Введіть довжини сторін трикутника: ’); 
  Readln(a,b,c); 
 Until (a>0)and(b>0)and(c>0)and(a+b+c)=180; 
End.

Оператор повтору while
Оператор while аналогічний оператору repeat, але перевірка умови виконання тіла циклу робиться на самому початку оператора, тому цикл інакше називається циклом із предумовою.
Формат опису:
while <умова> do
begin
<серія>;
end;
Умова - булівський вираз, а серія - простий або складений оператор. Перед кожним виконанням тіла циклу обчислюється значення виразу умови. Якщо результат являється істинним (true), тіло циклу виконується, у протилежному випадку відбувається вихід із циклу і перехід до першого після while оператору. Якщо перед першим виконанням циклу значення виразу було хибним (false), то тіло циклу взагалі не виконується і відбувається перехід на наступний оператор.
Як і в попередньому випадку, програміст сам повинен подбати про переприсвоєння значення змінної, що визначає умову виходу з циклу, інакше він буде нескінченним.
Приклад програми з оператором While:
Умова задачі. Дано натуральне число N. Визначити кількість цифр в числі.
Розв'язок:

Program Example_3; 
 Uses crt; 
 Var N : longint; Counter : integer; 
Begin 
 Clrscr; 
 Write(‘Введіть число: ’); 
 Readln(N); 
 Counter := 0; 
 While N > 0 do 
  Begin
  Counter:=Counter+1; {Підрахунок кількості цифр} 
  N:=N div 10;     {Відкидання останньої цифри} 
  End; 
 Writeln(‘Кількість цифр у заданому числі дорівнює’, N); 
 Readkey; 
End.